Цаг үеийн мэдээ

Сургалт хоёрдахь өдрөө үргэлжилж байна

“Нутгийн удирдлагын байгууллагын албан хаагчдыг чадавхжуулах баруун бүсийн сургалт” хоёрдахь өдрөө үргэлжилж байна. Өнөөдрийн сургалтаар “Нутгийн удирдлагын байгууллагын албан хаагчдыг чадавхжуулах”, “Бэлчээрийн менежмент, малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах” гэсэн хоёр чиглэлээр явагдаж байна.