Хууль, эрх зүй

АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ

АТГ-аас Авлигатай тэмцэх 5Ш арга хэмжээний нэг арга хэмжээ болох “Шүгэл” ажиллагааны хүрээнд авлигын эсрэг үйл хэрэгт иргэн бүрийн оролцоог ханган хүнд суртал, чирэгдлийг бууруулах, авлигыг мэдээлж шүгэл үлээхийг уриалсан “Нэгдье” аяныг улс орон даяар өрнүүлж байгаатай холбогдуулан иргэд олон нийтийг тус аянд нэгдэхийг уриалж байна.