Цаг үеийн Цаг үеийн мэдээ

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

– Жаргалант сумын ерөнхий боловсролын “Прогресс” сургуулийн захирал
– Дарви сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал
– Цэцэг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал
– Мөнххайрхан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал
– Эрдэнэбүрэн сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал
– Жаргалант сумын 10 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч
– Чандмань сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч
– Цэцэг сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа.