Цаг үеийн Цаг үеийн мэдээ

Жаргалант, Дарви сумдын ЗДТГ-ын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний сонгон шалгаруулалтын зар

Ховд аймгийн Жаргалант, Дарви сумдын ЗДТГ-ын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.

Жаргалант, Дарви сумдын ЗДТГ-ын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний сонгон шалгаруулалтын зарыг энд дарж үзнэ үү.