МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ Цаг үеийн Цаг үеийн мэдээ

Ховд аймаг 2021 оны төсвөө баталлаа

Аймгийн ИТХ-ын 3 дугаар хуралдаанаар 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2020 оны батлагдсан төсвийн хэрэгжилтийн урьдчилсан дүн, аймгийн 2021 оны төсвийн төслийн тухай Засаг дарга Б.Дүгэржавын илтгэл, 2021 оны төсвийн төсөлд болон төсвийн үр ашгийг дээшлүүлэх, орлого нэмэгдүүлэх талаар Төрийн Аудитын газраас өгөх саналын тухай Төрийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитор Х.Болдбаатарын илтгэлийг тус тус сонсон хэлэлцлээ.

Хэлэлцсэн асуудлуудтай холбогдуулан төлөөлөгчид сонирхсон асуултаа асууж тодруулан холбогдох албаны төлөөллөөс хариултаа авлаа. Мөн аймгийн ИТХ дахь намын бүлгүүдийн дүгнэлтийг сонсож төлөөлөгчдөөс гаргасан зөрүүтэй асуудал дээр санал хураалт явуулж тогтоолын төсөлд тусган 2021 оны төсвөө баталлаа.

 

2021 оны төсөв нь цар тахлыг даван туулахад чиглэсэн тухайлбал, ажлын байр нэмэгдүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл болон шаардлагатай тохиолдолд хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний хангамж, нөөцийг бүрдүүлэх, дэд бүтэц, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэгт зарцуулахаар ангилал тус бүрээр тооцоолсон байна.