Цаг үеийн

“Олон Улсын Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр

“Олон Улсын Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг угтан зохион байгуулах арга хэмжээ, хөтөлбөрийг танилцуулж байна.