Цаг үеийн мэдээ

Зорилтот бүлгийн зарим айл өрхүүдэд нөөцийн махны “Талон” олгож худалдаалахаар шийдвэрлэлээ

Нөөцийн махны хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас Жаргалант сумын Засаг дарга, ХХҮГ-тай хамтран судалгаа гаргаж зорилтот бүлгийн зарим айл өрхүүдэд “Талон” олгохоор шийдвэрлэлээ.
Нөөцийн мах худалдаалж буй дэлгүүрүүдэд нөөцийн махыг талонтой болон талонгүй олгох өрхийн тоог зааж өгсөн ба тухайн өрхөд өдөр бүр биш харин 4 хоногт 1 удаа худалдаалж байх чиглэл өгсөн байна.
Зорилтот бүлгийн айл өрхүүд багийн Нийгмийн ажилтнаараа дамжуулан талоноо авах ба аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас нөөцийн махны талоныг хүлээлгэн өглөө.