Тушаал 2022 он

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН А ТУШААЛ

НэрДугаарОгноо Хавсралт
1Чиг үүргийн шинжилгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухайА/012022-01-12Татаж үзэх
2Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/022022-01-12Татаж үзэх
3Журам батлах тухайА/032022-01-13Татаж үзэх
4Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/042022-01-14Татаж үзэх
5Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/052022-01-14Татаж үзэх
6Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/062022-01-14Татаж үзэх
7Албан хаагчдыг цахимаар ажиллуулах тухайА/072022-01-18Татаж үзэх
8Нутгийн удирдлагын ордонд халдвар хамгааллын түр журам тогтоох тухайА/082022-01-18Татаж үзэх
9Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/092022-01-18Татаж үзэх
10Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/102022-01-18Татаж үзэх
11Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/112022-01-18Татаж үзэх
12Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/122022-01-18Татаж үзэх
13Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/132022-01-18Татаж үзэх
14Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/142022-01-18Татаж үзэх
15Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/152022-01-19Татаж үзэх
16Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/162022-01-19Татаж үзэх
17Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/172022-01-20Татаж үзэх
18Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/182022-01-21Татаж үзэх
19
20Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/212022-01-24Татаж үзэх
21Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/222022-01-26Татаж үзэх
22Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/232022-01-26Татаж үзэх
23Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/242022-01-24Татаж үзэх
24Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/252022-01-26Татаж үзэх
25Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/262022-01-26Татаж үзэх
26Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/272022-01-26Татаж үзэх
27Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/282022-01-26Татаж үзэх
28Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/292022-01-26Татаж үзэх
29Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/302022-01-27Татаж үзэх
30Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/312022-01-27Татаж үзэх
31Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/322022-01-27Татаж үзэх
32Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/332022-01-29Татаж үзэх
33Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/342022-01-29Татаж үзэх
34Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/352022-01-29Татаж үзэх
35Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/362022-01-29Татаж үзэх
36Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/372022-01-29Татаж үзэх
37Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/382022-01-29Татаж үзэх
38Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/392022-01-29Татаж үзэх
39Хариуцлагатай жижүүр томилох тухайА/402022-02-01Татаж үзэх
40Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/412022-02-15Татаж үзэх
41Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/422022-02-15Татаж үзэх
42Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/432022-02-15Татаж үзэх
43Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/442022-02-16Татаж үзэх
44Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/45
2022-02-18Татаж үзэх
45Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/462022-02-22Татаж үзэх
46Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/472022-02-22Татаж үзэх
47Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/482022-02-24Татаж үзэх
48Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/492022-02-24Татаж үзэх
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН Б ТУШААЛ
Нэр ДугаарОгнооХавсралт
1Б.Гантөмөрийг ахлах мэргэжилтнээр томилох тухайБ/012022-01-06Татаж үзэх
2Б.Оюунжаргалыг ажилд томилох тухайБ/022022-01-10Татаж үзэх
3Ч.Буянтогтохыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/032022-01-11Татаж үзэх
4Д.Мөнхжагаад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухайБ/042022-01-14Татаж үзэх
5Ц.Батзоригт чөлөө олгох тухайБ/052022-01-14Татаж үзэх
6Х.Есенкельдийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/062022-02-21Татаж үзэх
7С.Хашхүүг ажилд түр томилох тухайБ/072022-02-21Татаж үзэх
8Б.Цагаанцэцэгийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/082022-02-28Татаж үзэх
9
10
11
12
13