Захирамж 2022 он

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН А ЗАХИРАМЖ

НэрДугаарОгнооХавсралт
1Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/012022-01-03Татаж үзэх
2Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/022022-01-03Татаж үзэх
3Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/032022-01-03Татаж үзэх
4Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах, хэмжээ талбай өөрчлөх тухайА/042022-01-03Татаж үзэх
5Газар өмчлүүлэх тухайА/052022-01-03Татаж үзэх
6Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/062022-01-03Татаж үзэх
7Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/072022-01-03Татаж үзэх
8Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/082022-01-03Татаж үзэх
9Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/092022-01-03Татаж үзэх
10Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилтын ажил /Жаргалант сум, Цамбагарав баг/-ыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/102022-01-03Татаж үзэх
11Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/112022-01-03Татаж үзэх
12Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/122022-01-03Татаж үзэх
13Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/132022-01-03Татаж үзэх
14Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/142022-01-03Татаж үзэх
15Хөрөнгө гаргах тухайА/152022-01-03Татаж үзэх
16Халаалтын зардлыг урьдчилан санхүүжүүлэх тухайА/162022-01-03Татаж үзэх
17Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/172022-01-04Татаж үзэх
18Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/182022-01-04Татаж үзэх
19Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/192022-01-04Татаж үзэх
20Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/202022-01-05Татаж үзэх
21Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, цуцлах тухайА/212022-01-06Татаж үзэх
22Хөрөнгө олж бэлтгэх зөвшөөрөл олгох тухайА/222022-01-06Татаж үзэх
23Төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухайА/232022-01-06Татаж үзэх
24Төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухайА/242022-01-06Татаж үзэх
25Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/252022-01-06Татаж үзэх
26Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/262022-01-12Татаж үзэх
27Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухайА/272022-01-12Татаж үзэх
28Нэмэлт төсвийн данснаас татан төвлөрүүлсэн мөнгийг буцаан олгох тухайА/282022-01-12Татаж үзэх
29Усан замын тээврийн талаар авах арга хэмжээний тухайА/292022-01-12Татаж үзэх
30Дэд зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухайА/302022-01-12Татаж үзэх
31Албан ёсны болон захиргааны статистикийн мэдээ, тооллогын хуваарь батлах тухайА/312022-01-12Татаж үзэх
32Орон нутгийн өмчийн газрыг өөрчлөн байгуулах тухайА/322022-01-13Татаж үзэх
33Зарим арга хэмжээг түр хориглох тухайА/332022-01-14Татаж үзэх
34Хорио цээрийн дэглэмийг шинэчлэн тогтоох тухайА/342022-01-17Татаж үзэх
35Батлагдсан төсөвт зохицуулалт хийх тухайА/352022-01-17Татаж үзэх
36Орон нутгийн төсвийн 2022 оны сар, улирлын хуваарь батлах тухайА/362022-01-18Татаж үзэх
37Хөрөнгө гаргах тухайА/372022-01-19Татаж үзэх
38Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/382022-01-19Татаж үзэх
39Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг зохион байгуулах тухайА/392022-01-19Татаж үзэх
40Аймгийн хошой аварга малчин, аймгийн аварга малчин, аймгийн аварга саальчин, аймгийн аварга тариаланч шалгаруулах тухайА/402022-01-19Татаж үзэх
41Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо байгуулах тухайА/412022-01-19Татаж үзэх
42Хөрөнгө гаргах тухайА/422022-01-19Татаж үзэх
43Захирамжийн заалт хүчингүй болгох тухайА/432022-01-19Татаж үзэх
44Нэрэмжит бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах тухайА/442022-01-20Татаж үзэх
45Гамшгаас хамгаалах сургууль, дадлага, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухайА/452022-01-20Татаж үзэх
46Улсын комисс байгуулах тухайА/462022-01-25Татаж үзэх
47Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/472022-01-25Татаж үзэх
48Журам шинэчлэн батлах тухайА/482022-01-25Татаж үзэх
49Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/492022-01-26Татаж үзэх
50Захирамжийн заалт хүчингүй болгох тухайА/502022-01-26Татаж үзэх
51Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/512022-01-26Татаж үзэх
52Зөвлөх багийн гишүүдийн цалинг тогтоох тухайА/522022-01-27Татаж үзэх
53Хөрөнгө гаргах тухайА/532022-01-27Татаж үзэх
54Төлөөлөн удирдах зөвлөл байгуулах тухайА/542022-01-27Татаж үзэх
55Хөрөнгө гаргах тухайА/552022-01-27Татаж үзэх
56Хөрөнгө гаргах тухайА/562022-01-27Татаж үзэх
57Орон нутгийн өмчийн газрын бүтэц, орон тоо батлах тухайА/572022-01-28Татаж үзэх
58Хөрөнгө гаргах тухайА/582022-01-31Татаж үзэх
59Хөрөнгө гаргах тухайА/592022-01-31Татаж үзэх
60Хөрөнгө гаргах тухайА/602022-01-31Татаж үзэх
61Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/612022-01-31Татаж үзэх
62Хөрөнгө гаргах тухайА/622022-02-07Татаж үзэх
63Аймгийн алдарт уяач цол олгох тухайА/632022-02-08Татаж үзэх
64Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/642022-02-08Татаж үзэх
65Хөрөнгө гаргах тухайА/652022-02-08Татаж үзэх
66Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/662022-02-10Татаж үзэх
67Хурдан морины уралдааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухайА/672022-02-10Татаж үзэх
68Хөрөнгө гаргах тухайА/682022-02-14Татаж үзэх
69Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/692022-02-14Татаж үзэх
70Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/702022-02-14Татаж үзэх
71Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/712022-02-14Татаж үзэх
72Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/722022-02-14Татаж үзэх
73Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/732022-02-14Татаж үзэх
74Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/742022-02-15Татаж үзэх
75Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/752022-02-15Татаж үзэх
76Хөрөнгө гаргах тухайА/762022-02-15Татаж үзэх
77Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардлын эрх шилжүүлэх тухайА/782022-02-15Татаж үзэх
78Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг цуцлах тухайА/792022-02-15Татаж үзэх
79Хөрөнгө гаргах тухайА/802022-02-15Татаж үзэх
80Хөрөнгө гаргах тухайА/812022-02-16Татаж үзэх
81Улсын комисс байгуулах тухайА/822022-02-16Татаж үзэх
82Улсын комисс байгуулах тухайА/832022-02-16Татаж үзэх
83Хяналт шалгалт явуулах тухайА/842022-02-16Татаж үзэх
84Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/852022-02-16Татаж үзэх
85Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/862022-02-16Татаж үзэх
86Газар өмчлүүлэх тухайА/872022-02-16Татаж үзэх
87Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/882022-02-16Татаж үзэх
88Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/892022-02-18Татаж үзэх
89Улсын комисс байгуулах тухайА/902022-02-18Татаж үзэх
90Эрх шилжүүлэх тухайА/912022-02-21Татаж үзэх
91Хүүхдийн тоглоомын талбай /Жаргалант сум, Бугат баг/-н ажилд дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/932022-02-22Татаж үзэх
92Санхүүжилтийн зээл олгох тухайА/942022-02-25Татаж үзэх
93Бугат багийн жижиг гудамжны үлдэгдэл санхүүжилтийн ажилд дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/952022-02-25Татаж үзэх
94"Хашаандаа сайхан амьдарцгаая" төслийн багийн бүрэлдэхүүн байгуулах тухайА/962022-02-25Татаж үзэх
95Орон сууцны барилга угсралтын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/982022-02-25Татаж үзэх
96Хөрөнгө гаргах тухайА/992022-03-03Татаж үзэх
97Шүүхийн шийдвэртэй өр барагдуулах тухайА/1002022-03-04Татаж үзэх
98Хөрөнгө гаргах тухайА/1012022-03-04Татаж үзэх
99Хөрөнгө гаргах тухайА/1022022-03-04Татаж үзэх
100Хөрөнгө гаргах тухайА/1032022-03-04Татаж үзэх
101Тэжээлийн хөрөнгө гаргах тухайА/1042022-03-04Татаж үзэх
102Нийтийн тээвэрт дэмжлэг үзүүлэх тухайА/1052022-03-04Татаж үзэх
103Ажлын хэсэг томилох тухайА/1062022-03-07Татаж үзэх
104Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1072022-03-07Татаж үзэх
105Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1082022-03-07Татаж үзэх
106Хөрөнгө гаргах тухайА/1092022-03-09Татаж үзэх
107Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1102022-03-09Татаж үзэх
108Хөрөнгө гаргах тухайА/1112022-03-09Татаж үзэх
109Хөрөнгө гаргах тухайА/1122022-03-09Татаж үзэх
110Хөрөнгө гаргах тухайА/1132022-03-09Татаж үзэх
111Хөрөнгө гаргах тухайА/1142022-03-10Татаж үзэх
112Хөрөнгө гаргах тухайА/1152022-03-10Татаж үзэх
113Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1162022-03-10Татаж үзэх
114Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1172022-03-10Татаж үзэх
115Улсын комисс байгуулах тухайА/1182022-03-10Татаж үзэх
116Улсын комисс байгуулах тухайА/1192022-03-10Татаж үзэх
117Хөрөнгө гаргах тухайА/1202022-03-10Татаж үзэх
118Хөрөнгө гаргах тухайА/1212022-03-10Татаж үзэх
119Захирамж хүчингүй болгох тухайА/1222022-03-10Татаж үзэх
120Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1232022-03-10Татаж үзэх
121Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/1242022-03-10Татаж үзэх
122Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1252022-03-10Татаж үзэх
123Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/1262022-03-10Татаж үзэх
124Комисс томилох тухайА/1272022-03-10Татаж үзэх
125Хөрөнгө гаргах тухайА/1282022-03-14Татаж үзэх
126Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1302022-03-14Татаж үзэх
127Хөрөнгө гаргах тухайА/1312022-03-14Татаж үзэх
128Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухайА/1322022-03-14Татаж үзэх
129Хөрөнгө гаргах тухайА/1332022-03-14Татаж үзэх
130Жуух бичгээр шагнах тухайА/1342022-03-14Татаж үзэх
131Хөрөнгө гаргах тухайА/1352022-03-14Татаж үзэх
132Төсөл арга хэмжээнд захиалагчийг төлөөлж гарын үсэг зурах албан тушаалтныг томилох тухайА/1362022-03-14Татаж үзэх
133Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1372022-03-16Татаж үзэх
134Хөрөнгө гаргах тухайА/1382022-03-16Татаж үзэх
135Хөрөнгө гаргах тухайА/1392022-03-16Татаж үзэх
136Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1402022-03-16Татаж үзэх
137Хөрөнгө гаргах тухайА/1412022-03-17Татаж үзэх
138Хөрөнгө гаргах тухайА/1432022-03-17Татаж үзэх
139Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1442022-03-17Татаж үзэх
140Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1462022-03-17Татаж үзэх
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН Б ЗАХИРАМЖ
НэрДугаарОгнооХавсралт
1Ч.Нэргүйг албан тушаалаас огцруулах тухайБ/012022-01-27Татаж үзэх
2Б.Түвшинсайханыг ажилд томилох тухайБ/022022-01-27Татаж үзэх
3Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох тухайБ/032022-01-27Татаж үзэх
4С.Ганзоригт урамшуулал олгох тухайБ/042022-01-28Татаж үзэх
5Б.Батбилэгт урамшуулал олгох тухайБ/052022-01-28Татаж үзэх
6З.Онолбаатарт урамшуулал олгох тухайБ/062022-01-28Татаж үзэх
7Б.Батсүхийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/072022-01-28Татаж үзэх
8М.Адуучинг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/082022-02-15Татаж үзэх