Тушаал 2023 он

А Тушаал

НэрДугаар ОгнооХавсралт
1Хэвлэмэл хуудасны индексийг шинэчлэн батлах тухайА/012023-01-02татаж үзэх
2Бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлах тухайА/022023.01.20татаж үзэх
3Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/032023.01.23татаж үзэх
4Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/042023.01.23татаж үзэх
5Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/052023.01.23татаж үзэх
6Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/062023.01.23татаж үзэх
7Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/072023.01.23татаж үзэх
8Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/082023.01.23татаж үзэх
9Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/092023.01.23татаж үзэх
10Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/102023.01.23татаж үзэх
11Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/112023.02.02татаж үзэх
12А/12
13Угтах үйлчилгээний хуваарь батлах тухайА/132023-02-09татаж үзэх
14Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/142023-02-13татаж үзэх
15Хариуцлагатай жижүүр томилох тухайА/152023-02-20татаж үзэх
16Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухайА/162023-03-01татаж үзэх
17Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/172023-03-01татаж үзэх
18Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/182023-03-01татаж үзэх
19Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/192023-03-01татаж үзэх
20Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/202023-03-01татаж үзэх
21Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/212023-03-01татаж үзэх
22Сургалтыг дэмжин туслах ажлыг хариуцуулан гүйцэтгүүлэх тухайА/222023-03-16татаж үзэх
23Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/232023-03-20татаж үзэх
24Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/242023-03-20татаж үзэх
25Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/252023-03-20татаж үзэх
26Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/262023-03-20татаж үзэх
27Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/272023-03-20татаж үзэх
28Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/282023-03-20татаж үзэх
29Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/292023-03-20татаж үзэх
30Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/302023-03-23татаж үзэх
31Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/312023-03-23татаж үзэх
32Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/322023-04-03татаж үзэх
33Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/332023-04-03татаж үзэх
34Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/342023-04-03татаж үзэх
35Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/352023-04-03татаж үзэх
36Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/362023-04-03татаж үзэх
37Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/372023-04-03татаж үзэх
38Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/382023-04-03татаж үзэх
39Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/392023-04-12татаж үзэх
40Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/402023-04-12татаж үзэх
41Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/412023-04-12татаж үзэх
42Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/422023-04-12татаж үзэх
43Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/432023-04-12татаж үзэх
44Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/442023-04-12татаж үзэх
45Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/452023-04-12татаж үзэх
46Хөрөнгө гаргах тухайА/462023-04-13татаж үзэх
47Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/472023-04-21татаж үзэх
48Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/482023-05-08татаж үзэх
49Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/492023-05-08татаж үзэх
50"Эрүүл монгол хүн" үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд спортын тэмцээн зохион байгуулах тухайА/502023-05-08татаж үзэх
51Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/512023-05-09татаж үзэх
52Хөрөнгө гаргах тухайА/522023-05-10татаж үзэх
53Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/532023-05-15татаж үзэх
54Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/542023-05-15татаж үзэх
55Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухайА/552023-05-19татаж үзэх
56Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс томилох тухайА/562023-05-24татаж үзэх
57Амралтын хуваарь батлах тухайА/572023-05-24татаж үзэх
58Хөрөнгө гаргах тухайА/582023-05-24татаж үзэх
59Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/592023-05-24татаж үзэх
60Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/602023-05-26татаж үзэх
61Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/612023-05-26татаж үзэх
62Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/622023-05-26татаж үзэх
63Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/632023-05-26татаж үзэх
64Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/642023-05-26татаж үзэх
65Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/652023-05-26татаж үзэх
66Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/662023-05-26татаж үзэх
67Тооллогын комисс томилох тухайА/672023-06-02татаж үзэх
68Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/682023-06-16татаж үзэх
69Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/692023-06-16татаж үзэх
70Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/702023-06-16татаж үзэх
71Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/712023-06-21татаж үзэх
72Хариуцлагатай жижүүр томилох тухайА/722023-06-21татаж үзэх
73Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг үнэлэх үнэлгээний баг байгуулах тухайА/732023-06-21татаж үзэх
74Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/742023-07-07татаж үзэх
75Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/752023-07-07татаж үзэх
76Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/762023-07-07татаж үзэх
77Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/772023-07-07татаж үзэх
78Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/782023-07-07татаж үзэх
79Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/792023-07-07татаж үзэх
80Илүү цагийн хөлс олгох тухайА/802023-07-07татаж үзэх
81Ажлын хэсэг томилох тухайА/812023-07-21татаж үзэх
82Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/822023-07-25татаж үзэх
83Хяналт шалгалт хийх тухайА/832023-07-26татаж үзэх
84Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/842023-07-28татаж үзэх
85Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/852023-07-28татаж үзэх
86Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/862023-08-03татаж үзэх
87Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/872023-08-09татаж үзэх
88Хууль эрх зүй, өмгөөллийн үйлчилгээний зардал гаргах тухайА/882023-08-16татаж үзэх
89Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/892023-08-16татаж үзэх
90Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/902023-08-18татаж үзэх
91Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/912023-08-22татаж үзэх
92Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/922023-08-29татаж үзэх
93Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/932023-09-21татаж үзэх
Б Тушаал
НэрДугаарОгнооХавсралт
1Х.Баасанхүүг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/012023.01.02татаж үзэх
2Ц.Амарзаяаг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/022023.01.03татаж үзэх
3Нэмэгдэл олгох тухайБ/032023.01.03татаж үзэх
4Т.Дармаасүрэнг ажилд томилох тухайБ/042023.01.03татаж үзэх
5Чөлөөний хугацааг дуусгавар болгох тухайБ/052023.01.12татаж үзэх
6Х.Долгорсүрэнг ажилд түр томилох тухайБ/062023.01.12татаж үзэх
7А.Хандмааг ажилд түр томилох тухайБ/072023.01.19татаж үзэх
8Б.Оюунжаргалд цалинтай чөлөө олгох тухайБ/082023.01.20татаж үзэх
9Ажил хавсран гүйцэтгэх тухайБ/092023.01.23татаж үзэх
10Г.Оюунцэцэгийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/102023.01.26татаж үзэх
11Нэмэгдэл олгох тухайБ/112023.01.26татаж үзэх
12Б.Эрдэнэчимэгт буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/122023.02.01татаж үзэх
13Д.Эрдэнэбатад буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/132023.02.01татаж үзэх
14Г.Оюунцэцэгт тэтгэмж олгох тухайБ/142023.02.01татаж үзэх
15Гэрээний хугацааг дуусгавар болгох тухайБ/152023-02-01татаж үзэх
16Гэрээний хугацааг дуусгавар болгох тухайБ/162023-02-01татаж үзэх
17Гэрээний хугацааг дуусгавар болгох тухайБ/172023-02-01татаж үзэх
18П.Мөнхцоожид цалингүй чөлөө олгох тухайБ/182023-02-09татаж үзэх
19Б/19
20Б.Лхагвабаярыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/202023-02-09татаж үзэх
21Цалинтай чөлөө олгох тухайБ/212023-02-09татаж үзэх
22Ж.Отгонжаргалыг ажилд түр томилох тухайБ/222023-02-09татаж үзэх
23Б.Лхагвабаярыг ажилд түр томилох тухайБ/232023-02-09татаж үзэх
24Ж.Батбаярт цалинтай чөлөө олгох тухайБ/242023-02-14татаж үзэх
25З.Батзаяад цалингүй чөлөө олгох тухайБ/252023-02-28татаж үзэх
26Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайБ/262023-02-28татаж үзэх
27Б.Лхагвабаярыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/272023-02-28татаж үзэх
28Ж.Отгонжаргалыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/282023-02-28татаж үзэх
29Б.Лхагвабаярыг ажилд томилох тухайБ/292023-02-28татаж үзэх
30Ж.Саруулыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/302023-03-06татаж үзэх
31Б.Болормааг ажилд түр томилох тухайБ/312023-03-06татаж үзэх
32Г.Бадамцэцэгт цалинтай чөлөө олгох тухайБ/322023-03-07татаж үзэх
33Т.Ариунбаатарт буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/332023-03-13татаж үзэх
34Ц.Лувсанлхамод цалинтай чөлөө олгох тухайБ/342023-03-17татаж үзэх
35Б.Болормааг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/352023-03-17татаж үзэх
36А.Хандмааг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/362023-03-17татаж үзэх
37Б.Цагаанцэцэгт ажил хариуцуулах тухайБ/372023-03-21татаж үзэх
38Б.Түмэндэмбэрэлд ажил хавсран гүйцэтгэсний цалин урамшуулал олгох тухайБ/382023-03-24татаж үзэх
39Ж.Батсүхийг хөдөлмөрийн гэрээгээр түр ажиллуулах тухайБ/392023-03-27татаж үзэх
40Э.Оюунтунгалагийг ажилд шилжүүлэн томилох тухайБ/402023-03-27татаж үзэх
41А.Жамъянсүрэнд ажил түр хавсран гүйцэтгүүлэх тухайБ/412023-03-28татаж үзэх
42С.Мөнх-Очирт цалинтай чөлөө олгох тухайБ/422023-03-28татаж үзэх
43Б.Даваадоржид цалинтай чөлөө олгох тухайБ/432023-03-28татаж үзэх
44Б.Цагаанцэцэгт цалинтай чөлөө олгох тухайБ/442023-03-30татаж үзэх
45Д.Дөмөгтүшигийг шилжүүлэх тухайБ/452023-03-31татаж үзэх
46Э.Оюунтунгалагт цалинтай чөлөө олгох тухайБ/462023-04-03татаж үзэх
47Х.Есенкельдийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/472023-04-03татаж үзэх
48Х.Алтантуяаг ажилд томилох тухайБ/482023-04-03татаж үзэх
49Х.Есенкельдийг ажилд томилох тухайБ/492023-04-03татаж үзэх
50Б.Болортуулыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/502023-04-01татаж үзэх
51Г.Бадамцэцэгт ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухайБ/512023-04-24татаж үзэх
52Б.Маралмаад цалинтай чөлөө олгох тухайБ/522023-04-24татаж үзэх
53Д.Ганхуягт цалинтай чөлөө олгох тухайБ/532023-04-24татаж үзэх
54Ц.Лувсанлхамог ажлаас чөлөөлөх тухайБ/542023-04-28татаж үзэх
55Ц.Лувсанлхамог ажилд томилох тухайБ/552023-04-28татаж үзэх
56Б.Энхмандалд цалинтай чөлөө олгох тухайБ/562023-05-08татаж үзэх
57Б.Отгонцэцэгт цалинтай чөлөө олгох тухайБ/572023-05-08татаж үзэх
58М.Лхагвасүрэнд цалинтай чөлөө олгох тухайБ/602023-05-18татаж үзэх
59Т.Дармаасүрэнг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/622023-05-18татаж үзэх
60Б.Аззаяаг ажилд түр томилох тухайБ/632023-05-18татаж үзэх
61Б.Маралмааг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/642023-05-19татаж үзэх
62Э.Даваажаргалыг ажилд түр томилох тухайБ/652023-05-19татаж үзэх
63Л.Гэрэлмаад цалинтай чөлөө олгох тухайБ/662023-05-19татаж үзэх
64Г.Жавзанхорлоод цалинтай чөлөө олгох тухайБ/672023-05-19татаж үзэх
65Д.Хуатбекэд цалинтай чөлөө олгох тухайБ/682023-05-19татаж үзэх
66П.Мандухайд ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухайБ/692023-05-19татаж үзэх
67Э.Эрдэнэжаргалыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/702023-06-02татаж үзэх
68Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/712023-06-05татаж үзэх
69Ажил хавсран гүйцэтгэсний нэмэгдэл олгох тухайБ/722023-06-05татаж үзэх
70Ажил хавсран гүйцэтгэсний нэмэгдэл олгох тухайБ/732023-06-05татаж үзэх
71С.Алтангүлийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/742023-06-12татаж үзэх
72З.Батзаяаг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/752023-06-12татаж үзэх
73Э.Даваажаргалыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/762023-06-12татаж үзэх
74Б.Батцэцэгт цалинтай чөлөө олгох тухайБ/772023-06-12татаж үзэх
75Э.Эрдэнэжаргалыг ажилд түр томилох тухайБ/782023-06-13татаж үзэх
76Г.Жавзанхорлоод цалинтай чөлөө олгох тухайБ/792023-06-19татаж үзэх
77З.Уянгад цалинтай чөлөө олгох тухайБ/802023-06-20татаж үзэх
78Ц.Батзоригт цалинтай чөлөө олгох тухайБ/812023-06-20татаж үзэх
79Н.Алтанцэцэгт буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/822023-06-26татаж үзэх
80Д.Ижилболорыг ажилд түр томилох тухайБ/832023-06-26татаж үзэх
81Н.Алтанцэцэгт хүүхэд асрах чөлөө олгох тухайБ/842023-07-03татаж үзэх
82Ц.Нямдавааг ажилд түр томилох тухайБ/852023-07-03татаж үзэх
83Д.Хуатбект цалинтай чөлөө олгох тухайБ/862023-07-18татаж үзэх
84Я.Азбилэгт цалинтай чөлөө олгох тухайБ/872023-07-24татаж үзэх
85Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/882023-07-25татаж үзэх
86Э.Эрдэнэжаргалд буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/892023-07-25татаж үзэх
87Л.Батгэрэлд буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/902023-07-28татаж үзэх
88Э.Эрдэнэжаргалыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/912023-07-31татаж үзэх
89Г.Бадамцэцэгт ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухайБ/922023-07-31татаж үзэх
90Мэргэшсэн эрхийн нэмэгдэл олгох тухайБ/932023-08-01татаж үзэх
91Б.Эрдэнэчимэгт хүүхэд асрах чөлөө олгох тухайБ/942023-08-03татаж үзэх
92Д.Эрдэнэбатыг түр орлон гүйцэтгэгчээс чөлөөлөх тухайБ/952023-08-16татаж үзэх
93Б.Түмэндэмбэрэлийг түр орлон гүйцэтгэгчээс чөлөөлөх тухайБ/962023-08-16татаж үзэх
94Б.Амарзаяаг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/972023-08-18татаж үзэх
95Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/982023-08-18татаж үзэх
96А.Күлизад цалинтай чөлөө олгох тухайБ/992023-08-21татаж үзэх
97Ц.Лувсанлхамод цалинтай чөлөө олгох тухайБ/1002023-08-21татаж үзэх
98Б.Даваасүрэнг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/1012023-08-29татаж үзэх
99Ц.Амарзаяаг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/1022023-09-01татаж үзэх
100Н.Цацралцэцэгт цалингүй чөлөө олгох тухайБ/1032023-09-05татаж үзэх
101Ш.Дэлгэрмаад цалинтай чөлөө олгох тухайБ/1042023-09-07татаж үзэх
102Б.Аззаяаг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/1052023-09-11татаж үзэх
103Х.Мөнхзаяаг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухайБ/1062023-09-21татаж үзэх