Тушаал 2023 он

А Тушаал

НэрДугаар ОгнооХавсралт
1
2Бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлах тухайА/022023.01.20татаж үзэх
3Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/032023.01.23татаж үзэх
4Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/042023.01.23татаж үзэх
5Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/052023.01.23татаж үзэх
6Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/062023.01.23татаж үзэх
7Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/072023.01.23татаж үзэх
8Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/082023.01.23татаж үзэх
9Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/092023.01.23татаж үзэх
10Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/102023.01.23татаж үзэх
11Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/112023.02.02татаж үзэх
Б Тушаал
НэрДугаарОгнооХавсралт
1Х.Баасанхүүг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/012023.01.02татаж үзэх
2Ц.Амарзаяаг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/022023.01.03татаж үзэх
3Нэмэгдэл олгох тухайБ/032023.01.03татаж үзэх
4Т.Дармаасүрэнг ажилд томилох тухайБ/042023.01.03татаж үзэх
5Чөлөөний хугацааг дуусгавар болгох тухайБ/052023.01.12татаж үзэх
6Х.Долгорсүрэнг ажилд түр томилох тухайБ/062023.01.12татаж үзэх
7А.Хандмааг ажилд түр томилох тухайБ/072023.01.19татаж үзэх
8Б.Оюунжаргалд цалинтай чөлөө олгох тухайБ/082023.01.20татаж үзэх
9Ажил хавсран гүйцэтгэх тухайБ/092023.01.23татаж үзэх
10Г.Оюунцэцэгийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/102023.01.26татаж үзэх
11Нэмэгдэл олгох тухайБ/112023.01.26татаж үзэх
12Б.Эрдэнэчимэгт буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/122023.02.01татаж үзэх
13Д.Эрдэнэбатад буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/132023.02.01татаж үзэх
14Г.Оюунцэцэгт тэтгэмж олгох тухайБ/142023.02.01татаж үзэх