Захирамж 2023 он

А ЗАХИРАМЖ

НэрДугаарОгнооХасвралт
1Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/012023.01.02татаж үзэх
2Жуух бичгээр шагнах тухайА/022023.01.03татаж үзэх
3Жуух бичгээр шагнах тухайА/032023.01.03татаж үзэх
4Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/042023.01.03татаж үзэх
5Ажлын хэсэг байгуулж удирдамж батлах тухайА/052023.01.04татаж үзэх
6Комисс байгуулах тухай
А/062023.01.04татаж үзэх
7Жуух бичгээр шагнах тухайА/072023.01.04татаж үзэх
8Жуух бичгээр шагнах тухайА/082023.01.04татаж үзэх
9Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/092023.01.05татаж үзэх
10Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/102023.01.06татаж үзэх
11Хөрөнгө гаргах тухайА/112023.01.06татаж үзэх
12Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/122023.01.06татаж үзэх
13Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/132023.01.06татаж үзэх
14Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/142023.01.06татаж үзэх
15Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/152023.01.06татаж үзэх
16Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/162023.01.06татаж үзэх
17Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/172023.01.06татаж үзэх
18Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/182023.01.06татаж үзэх
19Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/192023.01.06татаж үзэх
20Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/202023.01.06татаж үзэх
21Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/212023.01.06татаж үзэх
22Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/222023.01.06татаж үзэх
23Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/232023.01.06татаж үзэх
24Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/242023.01.06татаж үзэх
25Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/252023.01.06татаж үзэх
26Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/262023.01.06татаж үзэх
27Багц болгох тухайА/272023.01.06татаж үзэх
28Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/282023.01.06татаж үзэх
29
30
31Санхүүжилтийг урьдчилан олгож тооцох тухайА/312023-01-09татаж үзэх
32Жуух бичгээр шагнуулах тухайА/322023.01.10татаж үзэх
33Хөрөнгө гаргах тухайА/332023.01.13татаж үзэх
34Нэмэлт төсвийн данснаас татан төвлөрүүлсэн мөнгийг буцаан олгох тухайА/342023.01.13татаж үзэх
35Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/352023.01.16татаж үзэх
36Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/362023.01.16татаж үзэх
37Комисс байгуулах тухайА/372023.01.16татаж үзэх
38Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/382023.01.16татаж үзэх
39Хөрөнгө гаргах тухайА/392023.01.17татаж үзэх
40Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/402023.01.17татаж үзэх
41Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/412023.01.17татаж үзэх
42Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/422023.01.17татаж үзэх
43Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/432023.01.17татаж үзэх
44Орон нутгийн төсвийн 2023 оны сар, улирлын хуваарь батлах тухайА/442023.01.18татаж үзэх
45Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/452023-01-18татаж үзэх
46Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/462023.01.18татаж үзэх
47Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/472023.01.18татаж үзэх
48Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/482023.01.18татаж үзэх
49Хөрөнгө гаргах тухайА/492023-01-24татаж үзэх
50Тогтоолын хэрэгжилт хангах тухайА/502023.01.24татаж үзэх
51Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/512023.01.24татаж үзэх
52Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/522023-01-24татаж үзэх
53Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/532023-01-24татаж үзэх
54Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/542023-01-24татаж үзэх
55Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/552023-01-24татаж үзэх
56Хөрөнгө гаргах тухайА/562023.01.24татаж үзэх
57
58Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/582023.01.26татаж үзэх
59Хөрөнгө гаргах тухайА/592023.01.26татаж үзэх
60Комисс байгуулах тухайА/602023.01.26татаж үзэх
61
62Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/622023.01.26татаж үзэх
63Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/632023-01-26татаж үзэх
64Хөрөнгө гаргах тухайА/642023-01-27татаж үзэх
65"Хашаандаа сайхан амьдарцгаая" төслийн багийн бүрэлдэхүүн байгуулах тухайА/652023-01-27татаж үзэх
66Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг зохион байгуулах тухайА/662023-01-30татаж үзэх
67Хөрөнгө гаргах тухайА/672023.02.01татаж үзэх
68Хөрөнгө гаргах тухайА/682023.02.03татаж үзэх
Б Захирамж
НэрДугаар ОгнооХавсралт
1Түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/012023.01.04татаж үзэх
2Ш.Нохойжавыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/022023.01.04татаж үзэх
3
4Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухайБ/042023.01.09татаж үзэх