Захирамж 2023 он

А ЗАХИРАМЖ

НэрДугаарОгнооХасвралт
1Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/012023.01.02татаж үзэх
2Жуух бичгээр шагнах тухайА/022023.01.03татаж үзэх
3Жуух бичгээр шагнах тухайА/032023.01.03татаж үзэх
4Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/042023.01.03татаж үзэх
5Ажлын хэсэг байгуулж удирдамж батлах тухайА/052023.01.04татаж үзэх
6Комисс байгуулах тухай
А/062023.01.04татаж үзэх
7Жуух бичгээр шагнах тухайА/072023.01.04татаж үзэх
8Жуух бичгээр шагнах тухайА/082023.01.04татаж үзэх
9Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/092023.01.05татаж үзэх
10Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/102023.01.06татаж үзэх
11Хөрөнгө гаргах тухайА/112023.01.06татаж үзэх
12Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/122023.01.06татаж үзэх
13Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/132023.01.06татаж үзэх
14Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/142023.01.06татаж үзэх
15Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/152023.01.06татаж үзэх
16Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/162023.01.06татаж үзэх
17Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/172023.01.06татаж үзэх
18Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/182023.01.06татаж үзэх
19Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/192023.01.06татаж үзэх
20Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/202023.01.06татаж үзэх
21Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/212023.01.06татаж үзэх
22Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/222023.01.06татаж үзэх
23Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/232023.01.06татаж үзэх
24Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/242023.01.06татаж үзэх
25Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/252023.01.06татаж үзэх
26Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/262023.01.06татаж үзэх
27Багц болгох тухайА/272023.01.06татаж үзэх
28Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/282023.01.06татаж үзэх
29
30
31Санхүүжилтийг урьдчилан олгож тооцох тухайА/312023-01-09татаж үзэх
32Жуух бичгээр шагнуулах тухайА/322023.01.10татаж үзэх
33Хөрөнгө гаргах тухайА/332023.01.13татаж үзэх
34Нэмэлт төсвийн данснаас татан төвлөрүүлсэн мөнгийг буцаан олгох тухайА/342023.01.13татаж үзэх
35Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/352023.01.16татаж үзэх
36Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/362023.01.16татаж үзэх
37Комисс байгуулах тухайА/372023.01.16татаж үзэх
38Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/382023.01.16татаж үзэх
39Хөрөнгө гаргах тухайА/392023.01.17татаж үзэх
40Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/402023.01.17татаж үзэх
41Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/412023.01.17татаж үзэх
42Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/422023.01.17татаж үзэх
43Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/432023.01.17татаж үзэх
44Орон нутгийн төсвийн 2023 оны сар, улирлын хуваарь батлах тухайА/442023.01.18татаж үзэх
45Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/452023-01-18татаж үзэх
46Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/462023.01.18татаж үзэх
47Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/472023.01.18татаж үзэх
48Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/482023.01.18татаж үзэх
49Хөрөнгө гаргах тухайА/492023-01-24татаж үзэх
50Тогтоолын хэрэгжилт хангах тухайА/502023.01.24татаж үзэх
51Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/512023.01.24татаж үзэх
52Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/522023-01-24татаж үзэх
53Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/532023-01-24татаж үзэх
54Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/542023-01-24татаж үзэх
55Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/552023-01-24татаж үзэх
56Хөрөнгө гаргах тухайА/562023.01.24татаж үзэх
57
58Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/582023.01.26татаж үзэх
59Хөрөнгө гаргах тухайА/592023.01.26татаж үзэх
60Комисс байгуулах тухайА/602023.01.26татаж үзэх
61
62Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/622023.01.26татаж үзэх
63Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/632023-01-26татаж үзэх
64Хөрөнгө гаргах тухайА/642023-01-27татаж үзэх
65"Хашаандаа сайхан амьдарцгаая" төслийн багийн бүрэлдэхүүн байгуулах тухайА/652023-01-27татаж үзэх
66Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг зохион байгуулах тухайА/662023-01-30татаж үзэх
67Хөрөнгө гаргах тухайА/672023.02.01татаж үзэх
68Хөрөнгө гаргах тухайА/682023.02.03татаж үзэх
69Хөрөнгө гаргах тухайА/692023-02-06татаж үзэх
70Барилгын захиалагчийн хяналтын талаар авах арга хэмжээний тухайА/702023-02-07татаж үзэх
71Хөрөнгө гаргах тухайА/712023-02-07татаж үзэх
72Захиргааны статистикийн мэдээг боловсронгуй болгох хугацаанд нь мэдээллэх тухайА/722023-02-07татаж үзэх
73Хөрөнгө гаргах тухайА/732023-02-07татаж үзэх
74Хөрөнгө гаргах тухайА/742023-02-07татаж үзэх
75Хөрөнгө гаргах тухайА/752023-02-07татаж үзэх
76Аюулгүйн нөөцийн өвсний хуваарилалт гаргах тухайА/762023-02-07татаж үзэх
77Хөрөнгө гаргах тухайА/772023-02-08татаж үзэх
78Улсын комисс байгуулах тухайА/782023-02-08татаж үзэх
79Комисс байгуулах тухайА/792023-02-08татаж үзэх
80Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардлын эрх шилжүүлэх тухайА/802023-02-09татаж үзэх
81"Тэргүүний" сум, байгууллагыг шагнаж урамшуулахад хөрөнгө гаргах тухайА/812023-02-09татаж үзэх
82Жуух бичгээр шагнах тухайА/822023-02-09татаж үзэх
83Комисс томилох тухайА/832023-02-09татаж үзэх
84Аймгийн алдарт уяач шалгаруулах тухайА/842023-02-10татаж үзэх
85Аймгийн хошой аварга малчин өрх, аймгийн аварга малчин өрх, аймгийн аварга тариаланч, аймгийн аварга саальчин шалгаруулах тухайА/852023-02-10татаж үзэх
86Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/862023-02-14татаж үзэх
87Хөрөнгө гаргах тухайА/872023-02-14татаж үзэх
88Хөрөнгө гаргах тухайА/882023-02-14татаж үзэх
89Зохицуулалт хийх тухайА/892023-02-17татаж үзэх
90Комисс томилох тухайА/902023-02-20татаж үзэх
91Гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах тухайА/912023-02-20татаж үзэх
92Хөрөнгө гаргах тухайА/922023-02-20татаж үзэх
93Хөрөнгө гаргах тухайА/932023-02-20татаж үзэх
94Хөрөнгө гаргах тухайА/942023-02-20татаж үзэх
95Хөрөнгө гаргах тухайА/952023-02-20татаж үзэх
96Хөрөнгө гаргах тухайА/962023-02-20татаж үзэх
97Сумдын Засаг дарга нарын цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухайА/972023-02-24татаж үзэх
98Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/982023-02-24татаж үзэх
99Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/992023-02-28татаж үзэх
100Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1002023-02-28татаж үзэх
101Хөрөнгө гаргах тухайА/1012023-03-03татаж үзэх
102Комисс байгуулах тухайА/1022023-03-07татаж үзэх
103Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухайА/1032023-03-07татаж үзэх
104Хөрөнгө гаргах тухайА/1042023-03-07татаж үзэх
105Хөрөнгө гаргах тухайА/1052023-03-07татаж үзэх
106Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухайА/1062023-03-07татаж үзэх
107Ажлын хэсэг байгуулж, сургалтын хугацаа тогтоох тухайА/1072023-03-07татаж үзэх
108Санхүүжилт олгож буцаан төвлөрүүлэх тухайА/1082023-03-07татаж үзэх
109Хөрөнгө гаргах тухайА/1092023-03-07татаж үзэх
110Хөрөнгө гаргах тухайА/1102023-03-07татаж үзэх
111Хөрөнгө гаргах тухайА/1112023-03-07татаж үзэх
112Хөрөнгө гаргах тухайА/1122023-03-09татаж үзэх
113Хөрөнгө гаргах тухайА/1132023-03-13татаж үзэх
114Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1142023-03-14татаж үзэх
115Малчин өрхөд олгох тэжээлийн үнийг хямдруулж, олгох хуваарь батлах тухайА/1152023-03-14татаж үзэх
116Улсын комисс байгуулах тухайА/1162023-03-15татаж үзэх
117Комисс байгуулах тухайА/1172023-03-15татаж үзэх
118Хөрөнгө гаргах тухайА/1182023-03-16татаж үзэх
119Хөрөнгө гаргах тухайА/1192023-03-17татаж үзэх
120Хөрөнгө гаргах тухайА/1202023-03-17татаж үзэх
121Хөтөлбөр баталж, санхүүжилт олгох тухайА/1212023-03-17татаж үзэх
122Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний
хугацаа сунгах, хэмжээ талбай өөрчлөх тухай
А/1222023-03-20татаж үзэх
123Газар өмчлүүлэх тухайА/1232023-03-20татаж үзэх
124А/124
125Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/1252023-03-20татаж үзэх
126Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/1262023-03-20татаж үзэх
127Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1272023-03-20татаж үзэх
128А/128
129Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/1292023-03-20татаж үзэх
130Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1302023-03-20татаж үзэх
131Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/1312023-03-21татаж үзэх
132А/132
133Хөрөнгө гаргах тухайА/1332023-03-21татаж үзэх
134Асрамжид хамруулах тухайА/1342023-03-21татаж үзэх
135Хөрөнгө гаргах тухайА/1352023-03-21татаж үзэх
136А/136
137Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1372023-03-23татаж үзэх
138Нийтийн эзэмшилд шилжүүлэх тухайА/1382023-03-24татаж үзэх
139Жуух бичгээр шагнах тухайА/1392023-03-24татаж үзэх
140Хөрөнгө гаргах тухайА/1402023-03-24татаж үзэх
141Хөрөнгө гаргах тухайА/1412023-03-27татаж үзэх
142Хөрөнгө гаргах тухайА/1422023-03-27татаж үзэх
143Хөрөнгө гаргах тухайА/1432023-03-27татаж үзэх
144Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1442023-03-27татаж үзэх
145Гамшгаас хамгаалах сургууль, дадлага соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухайА/1452023-03-27татаж үзэх
146Нэрэмжит бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах тухайА/1462023-03-27татаж үзэх
147Хөрөнгө гаргах тухайА/1472023-03-27татаж үзэх
148А/148
149Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухайА/1492023-03-28татаж үзэх
150Хөрөнгө гаргах тухайА/1502023-03-28татаж үзэх
151Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1512023-03-28татаж үзэх
152Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1522023-03-28татаж үзэх
153Мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх орчны цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай
А/1532023-03-28татаж үзэх
154Багц болгох тухайА/1542023-03-29татаж үзэх
155А/155
156Хөрөнгө гаргах тухайА/1562023-03-30татаж үзэх
157Хөрөнгө гаргах тухайА/1572023-03-30татаж үзэх
158Автотээврийн хэрэгслийн шинэчилсэн бүртгэл тооллогын ажил зохион байгуулах тухайА/1582023-03-30татаж үзэх
159А/159
160Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1602023-03-31татаж үзэх
161Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1612023-04-03татаж үзэх
162Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1622023-04-03татаж үзэх
163Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухайА/1632023-04-05татаж үзэх
164Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1642023-04-05татаж үзэх
165"Оюутан цэрэг" сургалтыг зохион байгуулж явуулах тухайА/1652023-04-05татаж үзэх
166Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1662023-04-05татаж үзэх
167Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухайА/1672023-04-12татаж үзэх
168Хөрөнгө гаргах тухайА/1682023-04-12татаж үзэх
169Хөрөнгө гаргах тухайА/1692023-04-13татаж үзэх
170Журам батлах тухайА/1702023-04-14татаж үзэх
171Төлөвлөгөө батлах тухайА/1712023-04-14татаж үзэх
172Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1722023-04-17татаж үзэх
173Биеийн тамир спортын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухайА/1732023-04-17татаж үзэх
174Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын даргын албан тушаалын тодорхойлолтыг баталгаажуулах тухайА/1742023-04-17татаж үзэх
175Хөрөнгө гаргах тухайА/1752023-04-17татаж үзэх
176Цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгах тухайА/1762023-04-17татаж үзэх
177Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1772023-04-17татаж үзэх
178Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухайА/1782023-04-17татаж үзэх
179Тайван цагт цэргийн жинхэнэ албанаас чөлөөлөх тухайА/1792023-04-17татаж үзэх
180Хөрөнгө гаргах тухайА/1802023-04-17татаж үзэх
181Хөрөнгө гаргах тухайА/1812023-04-17татаж үзэх
182Төслийн аймгийн зөвлөл байгуулах тухайА/1822023-04-17татаж үзэх
183Хөрөнгө гаргах тухайА/1832023-04-17татаж үзэх
184Урамшуулал олгох тухайА/1842023-04-17татаж үзэх
185Жуух бичгээр шагнах тухайА/1852023-04-17татаж үзэх
186А/186
187А/187
188Улсын комисс байгуулах тухайА/1882023-04-18татаж үзэх
189Захиалагчийн техникийн хяналтын зардлын тухайА/1892023-04-18татаж үзэх
190Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1902023-04-21татаж үзэх
191Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1912023-04-24татаж үзэх
192Хөрөнгө гаргах тухайА/1922023-04-25татаж үзэх
193Хөрөнгө гаргах тухайА/1932023-04-25татаж үзэх
194Хөрөнгө гаргах тухайА/1942023-04-25татаж үзэх
195Хөрөнгө гаргах тухайА/1952023-04-25татаж үзэх
196Хөрөнгө гаргах тухайА/1962023-04-27татаж үзэх
197Хөрөнгө гаргах тухайА/1972023-04-27татаж үзэх
198Хөрөнгө гаргах тухайА/1982023-04-27татаж үзэх
199Хөрөнгө гаргах тухайА/1992023-04-27татаж үзэх
200Зэрэг дэв олгох тухайА/2002023-04-27татаж үзэх
201Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухайА/2012023-04-27татаж үзэх
202Хөрөнгө гаргах тухайА/2022023-04-27татаж үзэх
203Хөрөнгө гаргах тухайА/2032023-04-27татаж үзэх
204Морины уралдаан зохион байгуулах тухайА/2042023-04-27татаж үзэх
205Хөрөнгө гаргах тухайА/2052023-04-27татаж үзэх
206Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2062023-04-27татаж үзэх
207Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2072023-04-28татаж үзэх
208Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2082023-04-28татаж үзэх
209Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухайА/2092023-04-28татаж үзэх
210Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2102023-05-01татаж үзэх
211Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2112023-05-02татаж үзэх
212Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2122023-05-02татаж үзэх
213Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2132023-05-08татаж үзэх
214Хөрөнгө гаргах тухайА/2142023-05-08татаж үзэх
215Хөрөнгө гаргах тухайА/2152023-05-08татаж үзэх
216Цэргийн дүйцүүлэх албаны сургалт зохион байгуулах тухайА/2162023-05-08татаж үзэх
217Хөрөнгө гаргах тухайА/2172023-05-09татаж үзэх
2181 дүгээр сургуулийн 100 жилийн ойн арга хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухайА/2182023-05-09татаж үзэх
219Хөрөнгө гаргах тухайА/2192023-05-09татаж үзэх
220Ховд аймгийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудын ажиллах цагийн хязгаар тогтоох тухайА/2202023-05-09татаж үзэх
221Хөрөнгө гаргах тухайА/2212023-05-09татаж үзэх
222Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2222023-05-09татаж үзэх
223Хөрөнгө гаргах тухайА/2232023-05-10татаж үзэх
224Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2242023-05-10татаж үзэх
225Хөрөнгө гаргах тухайА/2252023-05-10татаж үзэх
226Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг багц болгох тухайА/2262023-05-10татаж үзэх
227Хөрөнгө гаргах тухайА/2272023-05-11татаж үзэх
228Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, арга хэмжээг багц болгох тухайА/2282023-05-11татаж үзэх
229Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2292023-05-11татаж үзэх
230Захирамжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайА/2302023-05-11татаж үзэх
231Хөрөнгө гаргах тухайА/2312023-05-12татаж үзэх
232Хөрөнгө гаргах тухайА/2322023-05-12татаж үзэх
233Хөрөнгө гаргах тухайА/2332023-05-12татаж үзэх
234Хөрөнгө гаргах тухайА/2342023-05-12татаж үзэх
235Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2352023-05-15татаж үзэх
236Эрх шилжүүлэх тухайА/2362023-05-15татаж үзэх
237Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2372023-05-16татаж үзэх
238Улсын комисс байгуулах тухайА/2382023-05-16татаж үзэх
239Улсын комисс байгуулах тухайА/2392023-05-16татаж үзэх
240Улсын комисс байгуулах тухайА/2402023-05-16татаж үзэх
241Комисс байгуулах тухайА/2412023-05-16татаж үзэх
242Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2422023-05-16татаж үзэх
243Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2432023-05-17татаж үзэх
244Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2442023-05-17татаж үзэх
245Хөрөнгө гаргах тухайА/2452023-05-17татаж үзэх
246Жуух бичгээр шагнах тухайА/2462023-05-18татаж үзэх
247Хөрөнгө гаргах тухайА/2472023-05-19татаж үзэх
248Хөрөнгө гаргах тухайА/2482023-05-19татаж үзэх
249Хөрөнгө гаргах тухайА/2492023-05-19татаж үзэх
250А/250
251Хөрөнгө гаргах тухайА/2512023-05-23татаж үзэх
252Хөрөнгө гаргах тухайА/2522023-05-23татаж үзэх
253Хөрөнгө гаргах тухайА/2532023-05-23татаж үзэх
254Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2542023-05-23татаж үзэх
255Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлах тухайА/2552023-05-25татаж үзэх
256Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухайА/2562023-05-25татаж үзэх
257Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2572023-05-25татаж үзэх
258Хөрөнгө гаргах тухайА/2582023-05-25татаж үзэх
259Хөрөнгө гаргах тухайА/2592023-05-25татаж үзэх
260Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухайА/2602023-05-25татаж үзэх
261Дэд хороо байгуулах тухайА/2612023-05-25татаж үзэх
262Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2622023-05-25татаж үзэх
263Хөрөнгө гаргах тухайА/2632023-05-25татаж үзэх
264Хөрөнгө гаргах тухайА/2642023-05-25татаж үзэх
265Хөрөнгө гаргах тухайА/2652023-05-25татаж үзэх
266Хөрөнгө гаргах тухайА/2662023-05-25татаж үзэх
267Хөрөнгө гаргах тухайА/2672023-05-25татаж үзэх
268Хөрөнгө гаргах тухайА/2682023-05-25татаж үзэх
269"Инвест Ховд" төвийн үйл ажиллагааг сайжруулах тухайА/2692023-05-25татаж үзэх
270Хөрөнгө гаргах тухайА/2702023-05-25татаж үзэх
271Төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухайА/2712023-05-25татаж үзэх
272Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/2722023-05-25татаж үзэх
273Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2732023-05-25татаж үзэх
274Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, арга хэмжээг багц болгох тухайА/2742023-05-26татаж үзэх
275Эрх шилжүүлэх тухайА/2752023-05-25татаж үзэх
276Хагас жилийн мал тооллого зохион байгуулах, хяналт тавих комисс томилох тухайА/2762023-05-25татаж үзэх
277Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/2772023-05-26татаж үзэх
278Хөрөнгө гаргах тухайА/2782023-05-26татаж үзэх
279Хөрөнгө гаргах тухайА/2792023-05-26татаж үзэх
280Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг багц болгох тухайА/2802023-05-26татаж үзэх
281Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/2812023-05-26татаж үзэх
282Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/2822023-05-26татаж үзэх
283Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/2832023-05-26татаж үзэх
284Газар өмчлүүлэх тухайА/2842023-05-26татаж үзэх
285Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/2852023-05-26татаж үзэх
286Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/2862023-05-26татаж үзэх
287Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/2872023-05-26татаж үзэх
288Газар өмчлүүлэх тухайА/2882023-05-26татаж үзэх
289Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/2892023-05-26татаж үзэх
290Хөрөнгө гаргах тухайА/2902023-05-26татаж үзэх
291Хөрөнгө гаргах тухайА/2912023-05-26татаж үзэх
292Хөрөнгө гаргах тухайА/2922023-05-26татаж үзэх
293Хөрөнгө гаргах тухайА/2932023-05-26татаж үзэх
294Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2942023-05-30татаж үзэх
295Эрх шилжүүлэх тухайА/2952023-06-02татаж үзэх
296Ослын үед хариу арга хэмжээ зохион байгуулах ажлын хэсэг, бие бүрэлдэхүүүнийг томилох тухайА/2962023-06-02татаж үзэх
297Хөрөнгө гаргах тухайА/2972023-06-02татаж үзэх
298Зоонозын өвчнөөс нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах хамтарсан зөвлөл байгуулах тухайА/2982023-06-02татаж үзэх
299Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2992023-06-02татаж үзэх
300Хөрөнгө гаргах тухайA/3002023-06-05татаж үзэх
301Хөрөнгө гаргах тухайA/3012023-06-05татаж үзэх
302Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3022023-06-05татаж үзэх
303Хөрөнгө гаргах тухайA/3032023-06-05татаж үзэх
304Хөрөнгө гаргах тухайA/3042023-06-06татаж үзэх
305Хөрөнгө гаргах тухайA/3052023-06-06татаж үзэх
306Хөрөнгө гаргах тухайA/3062023-06-07татаж үзэх
307Хөрөнгө гаргах тухайA/3072023-06-08татаж үзэх
308Хөрөнгө гаргах тухайA/3082023-06-08татаж үзэх
309Хөрөнгө гаргах тухайA/3092023-06-12татаж үзэх
310Ажлын хэсэг томилох тухайA/3102023-06-13татаж үзэх
311Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3112023-06-13татаж үзэх
312Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3122023-06-13татаж үзэх
313Комисс байгуулах тухайA/3132023-06-14татаж үзэх
314Комисс байгуулах тухайA/3142023-06-14татаж үзэх
315Комисс байгуулах тухайA/3152023-06-14татаж үзэх
316Комисс байгуулах тухайA/3162023-06-14татаж үзэх
317Хөрөнгө гаргах тухайA/3172023-06-14татаж үзэх
318Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3182023-06-14татаж үзэх
319Төсөл санхүүжүүлэх тухайA/3192023-06-14татаж үзэх
320Хөрөнгө гаргах тухайA/3202023-06-15татаж үзэх
321Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайA/3212023-06-15татаж үзэх
322Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайA/3222023-06-15татаж үзэх
323Хөрөнгө гаргах тухайA/3232023-06-15татаж үзэх
324Хөрөнгө гаргах тухайA/3242023-06-15татаж үзэх
325Хөрөнгө гаргах тухайA/3252023-06-15татаж үзэх
326Хөрөнгө гаргах тухайA/3262023-06-15татаж үзэх
327Хөрөнгө гаргах тухайA/3272023-06-15татаж үзэх
328Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайA/3282023-06-15татаж үзэх
329Хөрөнгө гаргах тухайA/3292023-06-15татаж үзэх
330Хөрөнгө гаргах тухайА/3302023-06-16татаж үзэх
331Жуух бичгээр шагнах тухайА/3312023-06-16татаж үзэх
332Хөрөнгө гаргах тухайА/3322023-06-16татаж үзэх
333Хөрөнгө гаргах тухайА/3332023-06-19татаж үзэх
334Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3342023-06-19татаж үзэх
335Комисс байгуулах тухайА/3352023-06-20татаж үзэх
336Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3362023-06-20татаж үзэх
337Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3372023-06-20татаж үзэх
338Хөрөнгө гаргах тухайА/3382023-06-20татаж үзэх
339Хөрөнгө гаргах тухайА/3392023-06-21татаж үзэх
340Комисс байгуулах тухайА/3402023-06-21татаж үзэх
341Комисс байгуулах тухайА/3412023-06-21татаж үзэх
342Комисс байгуулах тухайА/3422023-06-21татаж үзэх
343Комисс байгуулах тухайА/3432023-06-21татаж үзэх
344Комисс байгуулах тухайА/3442023-06-21татаж үзэх
345Хөрөнгө гаргах тухайА/3452023-06-21татаж үзэх
346Хөрөнгө гаргах тухайА/3462023-06-21татаж үзэх
347Хөрөнгө гаргах тухайА/3472023-06-21татаж үзэх
348"Казах түмний өв соёлын арга хэмжээ" зохион байгуулах тухайА/3482023-06-21татаж үзэх
349"Ховд аймгийн Шигшмэл хурд-2023" морины уралдаан зохион байгуулах тухайА/3492023-06-21татаж үзэх
350Баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухайА/3502023-06-21татаж үзэх
351Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3512023-06-21татаж үзэх
352Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/3522023-06-23татаж үзэх
353Газар өмчлүүлэх тухайА/3532023-06-23татаж үзэх
354Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/3542023-06-23татаж үзэх
355Газар өмчлүүлэх тухайА/3552023-06-27татаж үзэх
356Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3562023-06-23татаж үзэх
357Жуух бичгээр шагнах тухайА/3572023-06-23татаж үзэх
358Хөрөнгө гаргах тухайА/3582023-06-26татаж үзэх
359Хөрөнгө гаргах тухайА/3592023-06-28татаж үзэх
360Хөрөнгө гаргах тухайА/3602023-06-29татаж үзэх
361Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3612023-06-29татаж үзэх
362Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3622023-06-29татаж үзэх
363Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3632023-06-30татаж үзэх
364Хөрөнгө гаргах тухайА/3642023-06-30татаж үзэх
365Хөрөнгө гаргах тухайА/3652023-06-30татаж үзэх
366Хөрөнгө гаргах тухайА/3662023-07-03татаж үзэх
367Жуух бичгээр шагнах тухайА/3672023-07-04татаж үзэх
368Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухайА/3682023-07-03татаж үзэх
369Хөрөнгө гаргах тухайА/3692023-07-03татаж үзэх
370Хөрөнгө гаргах тухайА/3702023-07-04татаж үзэх
371Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/3712023-07-04татаж үзэх
372Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3722023-07-04татаж үзэх
373Хөрөнгө гаргах тухайА/3732023-07-04татаж үзэх
374Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3742023-07-04татаж үзэх
375Улсын комисс байгуулах тухайА/3752023-07-04татаж үзэх
376Улсын комисс байгуулах тухайА/3762023-07-04татаж үзэх
377Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3772023-07-04татаж үзэх
378Хөрөнгө гаргах тухайА/3782023-07-05татаж үзэх
379Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3792023-07-05татаж үзэх
380Улсын комисс байгуулах тухайА/3802023-07-05татаж үзэх
381Хөрөнгө гаргах тухайА/3812023-07-05татаж үзэх
382Хөрөнгө гаргах тухайА/3822023-07-05татаж үзэх
383Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3832023-07-05татаж үзэх
384Хөрөнгө гаргах тухайА/3842023-07-05татаж үзэх
385Төсөв баталж зарцуулах тухайА/3852023-07-05татаж үзэх
386Хөрөнгө гаргах тухайА/3862023-07-06татаж үзэх
387Хөрөнгө гаргах тухайА/3872023-07-06татаж үзэх
388Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/3882023-07-06татаж үзэх
389Хөрөнгө гаргах тухайА/3892023-07-06татаж үзэх
390Сум, байгууллагын дарга нарын 2023 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухайА/3902023-07-06татаж үзэх
391Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/3912023-07-07татаж үзэх
392Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/3922023-07-07татаж үзэх
393Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/3932023-07-07татаж үзэх
394Хөрөнгө гаргах тухайА/3942023-07-07татаж үзэх
395Хөрөнгө гаргах тухайА/3952023-07-07татаж үзэх
396Тусгай зориулалтаар 2023 онд агнуулж, бариулах амьтны тоо хэмжээг батлах тухайА/3962023-07-07татаж үзэх
397Цол олгох тухайА/3972023-07-11татаж үзэх
398А/398
399Цол олгох тухайА/3992023-07-11татаж үзэх
400Цол олгох тухайА/4002023-07-11татаж үзэх
401Цол олгох тухайА/4012023-07-11татаж үзэх
402Төсөв баталж зарцуулах тухайА/4022023-07-19татаж үзэх
403Цол олгох тухайА/4032023-07-19татаж үзэх
404Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4042023-07-18татаж үзэх
405Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4052023-07-18татаж үзэх
406Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4062023-07-21татаж үзэх
407Хөрөнгө гаргах тухайА/4072023-07-21татаж үзэх
408Хөрөнгө гаргах тухайА/4082023-07-21татаж үзэх
409Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4092023-07-21татаж үзэх
410Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухайА/4102023-07-21татаж үзэх
411Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4112023-07-21татаж үзэх
412Хөрөнгө гаргах тухайА/4122023-07-26татаж үзэх
413"Казах түмний өв соёлын арга хэмжээ" зохион байгуулах тухайА/4132023-07-26татаж үзэх
414Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4142023-07-26татаж үзэх
415Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4152023-07-26татаж үзэх
416Захиалагчийн хяналтын гэрээт инженерүүдийн цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухайА/4162023-07-26татаж үзэх
417Улсын комисс байгуулах тухайА/4172023-07-26татаж үзэх
418Хяналт шалгалт хийх тухайА/4182023-07-26татаж үзэх
419Хөрөнгө гаргах тухайА/4192023-07-26татаж үзэх
420Хөрөнгө гаргах тухайА/4202023-07-26татаж үзэх
421Хөрөнгө гаргах тухайА/4212023-07-26татаж үзэх
422Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг багц болгох тухайА/4222023-07-26татаж үзэх
423Хөрөнгө гаргах тухайА/4232023-07-26татаж үзэх
424"Хашаандаа сайхан амьдарцгаая" төслийн багийн бүрэлдэхүүний цалингийн хэмжээг шинэчлэх тухайА/4242023-07-26татаж үзэх
425Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4252023-07-27татаж үзэх
426Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4262023-07-28татаж үзэх
427Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4272023-07-31татаж үзэх
428Хөрөнгө гаргах тухайА/4282023-07-31татаж үзэх
429Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4292023-08-01татаж үзэх
430Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4302023-08-01татаж үзэх
431Тусгай зориулалтын агнуурын амьтныг агнах дуудлага худалдааны ялагчийг баталгаажуулах тухайА/4312023-08-03татаж үзэх
432Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4322023-08-07татаж үзэх
433Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4332023-08-07татаж үзэх
434Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4342023-08-07татаж үзэх
435Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4352023-08-07татаж үзэх
436Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4362023-08-07татаж үзэх
437Хөрөнгө гаргах тухайА/4372023-08-07татаж үзэх
438Хөрөнгө гаргах тухайА/4382023-08-08татаж үзэх
439Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4392023-08-09татаж үзэх
440Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4402023-08-09татаж үзэх
441Комисс байгуулах тухайА/4412023-08-09татаж үзэх
442Сумдын Засаг дарга нарын цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухайА/4422023-08-10татаж үзэх
443Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4432023-08-10татаж үзэх
444Хөрөнгө гаргах тухайА/4442023-08-10татаж үзэх
445Хөрөнгө гаргах тухайА/4452023-08-10татаж үзэх
446А/446
447Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4472023-08-10татаж үзэх
448Хөрөнгө гаргах тухайА/4482023-08-10татаж үзэх
449Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4492023-08-10татаж үзэх
450Хөрөнгө гаргах тухайА/4502023-08-10татаж үзэх
451Хөрөнгө гаргах тухайА/4512023-08-14татаж үзэх
452Хөрөнгө гаргах тухайА/4522023-08-14татаж үзэх
453Хөрөнгө гаргах тухайА/4532023-08-14татаж үзэх
454А/454
455Хөрөнгө гаргах тухайА/4552023-08-14татаж үзэх
456Хөрөнгө гаргах тухайА/4562023-08-14татаж үзэх
457Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4572023-08-14татаж үзэх
458Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4582023-08-15татаж үзэх
459Жуух бичгээр шагнах тухайА/4592023-08-15татаж үзэх
460Комисс байгуулах тухайА/4602023-08-21татаж үзэх
461Комисс байгуулах тухайА/4612023-08-22татаж үзэх
462Комисс байгуулах тухайА/4622023-08-22татаж үзэх
463Комисс байгуулах тухайА/4632023-08-22татаж үзэх
464Хөрөнгө гаргах тухайА/4642023-08-22татаж үзэх
465Хөрөнгө гаргах тухайА/4652023-08-22татаж үзэх
466Хөрөнгө гаргах тухайА/4662023-08-22татаж үзэх
467Хөрөнгө гаргах тухайА/4672023-08-22татаж үзэх
468Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4682023-08-23татаж үзэх
469Шүүхийн шийдвэртэй өр барагдуулах тухайА/4692023-08-23татаж үзэх
470Шүүхийн шийдвэртэй өр барагдуулах тухайА/4702023-08-23татаж үзэх
471Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4712023-08-23татаж үзэх
472Хөрөнгө гаргах тухайА/4722023-08-24татаж үзэх
473Хөрөнгө гаргах тухайА/4732023-08-24татаж үзэх
474Хөрөнгө гаргах тухайА/4742023-08-24татаж үзэх
475Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/4752023-08-24татаж үзэх
476Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/4762023-08-24татаж үзэх
477Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/4772023-08-24татаж үзэх
478Хөрөнгө гаргах тухайА/4782023-08-24татаж үзэх
479Хөрөнгө гаргах тухайА/4792023-08-24татаж үзэх
480Комисс байгуулах тухайА/4802023-08-28татаж үзэх
481Комисс байгуулах тухайА/4812023-08-28татаж үзэх
482Жуух бичгээр шагнах тухайА/4822023-08-28татаж үзэх
483Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/4832023-08-30татаж үзэх
484А/484
485А/485
486А/486
487Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4872023-08-30татаж үзэх
488Хөрөнгө гаргах тухайА/4882023-08-31татаж үзэх
489Хөрөнгө гаргах тухайА/4892023-08-31татаж үзэх
490Хөрөнгө гаргах тухайА/4902023-08-31татаж үзэх
491Хөрөнгө гаргах тухайА/4912023-08-31татаж үзэх
492Хөрөнгө гаргах тухайА/4922023-09-01татаж үзэх
493Хөрөнгө гаргах тухайА/4932023-09-01татаж үзэх
494Хөрөнгө гаргах тухайА/4942023-09-01татаж үзэх
495Цэрэг-спортын "Дөл-2023" цогцолбор тэмцээнийг зохион байгуулж явуулах тухайА/4952023-09-05татаж үзэх
496Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4962023-09-05татаж үзэх
497Комисс байгуулах тухайА/4972023-09-07татаж үзэх
498Комисс байгуулах тухайА/4982023-09-07татаж үзэх
499Хөрөнгө гаргах тухайА/4992023-09-08татаж үзэх
500Төслийн аймгийн зөвлөл байгуулах тухайА/5002023-09-08татаж үзэх
501Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/5012023-09-11татаж үзэх
502Хөрөнгө гаргах тухайА/5022023-09-11татаж үзэх
503Хөрөнгө гаргах тухайА/5032023-09-11татаж үзэх
504Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит сургалтын тэтгэлэг олгох журам батлах тухайА/5042023-09-12татаж үзэх
505Хөрөнгө гаргах тухайА/5052023-09-12татаж үзэх
506Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5062023-09-12татаж үзэх
507Жуух бичгээр шагнах тухайА/5072023-09-12татаж үзэх
508Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5082023-09-13татаж үзэх
509Хөрөнгө гаргах тухайА/5092023-09-13татаж үзэх
510Агуулахын байршил тогтоох тухайА/5102023-09-13татаж үзэх
511Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/5112023-09-13татаж үзэх
512Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/5122023-09-13татаж үзэх
513Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/5132023-09-13татаж үзэх
514Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/5142023-09-13татаж үзэх
515Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/5152023-09-13татаж үзэх
516Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/5162023-09-13татаж үзэх
517Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5172023-09-13татаж үзэх
518Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/5182023-09-13татаж үзэх
519Хөрөнгө гаргах тухайА/5192023-09-13татаж үзэх
520Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5202023-09-13татаж үзэх
521Жуух бичгээр шагнах тухайА/5212023-09-13татаж үзэх
522Хөрөнгө гаргах тухайА/5222023-09-13татаж үзэх
523А/523
524Хөрөнгө гаргах тухайА/5242023-09-14татаж үзэх
525Хөрөнгө гаргах тухайА/5252023-09-14татаж үзэх
526Хөрөнгө гаргах тухайА/5262023-09-14татаж үзэх
527Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5272023-09-14татаж үзэх
528Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5282023-09-14татаж үзэх
529Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/5292023-09-14татаж үзэх
530Комисс байгуулах тухайА/5302023-09-14татаж үзэх
531Хөрөнгө гаргах тухайА/5312023-09-14татаж үзэх
532Хөрөнгө гаргах тухайА/5322023-09-18татаж үзэх
533Хөрөнгө гаргах тухайА/5332023-09-18татаж үзэх
534Хөрөнгө гаргах тухайА/5342023-09-18татаж үзэх
535Хөрөнгө гаргах тухайА/5352023-09-20татаж үзэх
536Хөрөнгө гаргах тухайА/5362023-09-20татаж үзэх
537Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5372023-09-20татаж үзэх
538Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухайА/5382023-09-20татаж үзэх
539Хөрөнгө гаргах тухайА/5392023-09-21татаж үзэх
Б Захирамж
НэрДугаар ОгнооХавсралт
1Түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/012023-01-04татаж үзэх
2Ш.Нохойжавыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/022023-01-04татаж үзэх
3Ш.Нохойжавыг ажилд томилох тухайБ/032023-01-09татаж үзэх
4Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухайБ/042023-01-09татаж үзэх
5Албан тушаал бууруулж, ажлаас чөлөөлөх тухайБ/052023-03-07татаж үзэх
6Албан тушаал бууруулж, ажлаас чөлөөлөх тухайБ/062023-03-17татаж үзэх
7Б.Алтангэрэлийг түр орлон гүйцэтгэгчээс чөлөөлөх тухайБ/072023-03-17татаж үзэх
8Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухайБ/082023-03-17татаж үзэх
9Б/09
10Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухайБ/102023-03-24татаж үзэх
11Э.Дөлбадралыг албан тушаалаас нь чөлөөлөх тухайБ/112023-03-24татаж үзэх
12Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухайБ/122023-03-27татаж үзэх
13Д.Энхболдыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/132023-04-25татаж үзэх
14П.Насан-Очирыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/142023-07-17татаж үзэх
15Т.Жавхланнямыг ажилд томилох тухайБ/152023-07-17татаж үзэх
16Б.Баярсүхийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/162023-07-20татаж үзэх
17Б.Сандагсүрэнг ажилд томилох тухайБ/172023-07-20татаж үзэх
18Гэрээт ажилтан томилох тухайБ/182023-07-20татаж үзэх
19Б.Түвшинсайханг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/192023-08-19татаж үзэх
20Ч.Нэргүйг ажилд эгүүлэн томилох тухайБ/202023-08-18татаж үзэх