ОНӨААТҮГ

төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн,

баримт бичиглинк
1үйл ажиллагааны чиглэлүзэх
2ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛүзэх
3Төлөөлөн удирдах зөвлөл байгуулах тухайүзэх
4Шинэ Ховд Жаргалант ТҮКүзэх
5Үйлдвэр технологийн паркүзэх
6Мянган Угалзатүзэх
7Ховд суваргаүзэх
8Шинэ Ховд Баруун бүсийн Хөгжлийн корпораци ОНӨААТҮГ байгуулах тухайүзэх
9Шим-Ус-дүрэм-журамүзэх
10Төлөөлөл-хэрэгжүүлэх-журамҮзэх
11Оруулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг, алдагдлын тайланҮзэх
12Нэгдсэн төсөвт төлсөн татварын хэмжээ, ногдол ашигҮзэх