барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт

улсын комиссын дүгнэлтлинк
1Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өргөтгөл, дэд станц, ухаалаг тоолуур суурилуулах актҮзэх
2Алтай сум Сумын төвийн тохижилт АктҮзэх
3Буянт сум ЗДТГ-н засвар актҮзэх
4Дуут сум Сумын төвийн тохижилт АктҮзэх
5Жаргалант сум Багийн төвийн тохижилт актҮзэх
6Мөст Зэрэг сум Үүрэн холбооны сүлжээ 20м цамхагийн ажил АктҮзэх
7Мөст сум Сумын төвийн тохижилт АктҮзэх
8Ховд, Буянт сум Халуун ус АктҮзэх
9Чоно харайх гүүр актҮзэх
10Эрдэнэбүрэн сумын төвийн тохижилт актҮзэх