Сонгон шалгаруулалтын зар

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
Шалгалт зохион байгуулах комисс Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сонгоншалгаруулалтад оролцох хүсэлт болон бүрдүүлсэн баримт бичгийг 2021 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр 09:00-17:00 цагийн хооронд khovd-tu@csc.gov.mn хаягаар цахимаар хүлээн авна.
Сонгон шалгаруулалтыг 2021 оны 2 дугаар сарын 01-ний өдөр Ховд аймгийн Нутгийн удирдлагын ордны Иргэний танхимд 10.00 цагаас шалгалтын комисс зохион байгуулна.

Төрийн үйлчилгээний байгууллагын удирдах албан тушаал
1Ховд аймгийн Дуут сумын Цэцэрлэгийн эрхлэгч;
2Ховд аймгийн Чандмань сумын Цэцэрлэгийн эрхлэгч;
3Ховд аймгийн Ховд сумын Цэцэрлэгийн эрхлэгч.

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
Сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг тухайн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэний хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр 09:00-17:00 цагийн хооронд khovd@csc.gov.mn хаягаар цахимаар хүлээн авна.
Сонгон шалгаруулалтыг 2021 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт дараах агуулгын хүрээнд зохион байгуулна. Шалгалтын цагийг жич зарлана

1Боловсрол, соёл урлагийн газрын Физик, дизайн технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэнМатериал үзэх
2Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Албан хэрэг хөтлөлт, архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэнМатериал үзэх
3Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэнМатериал үзэх
4Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторын асуудал хариуцсан мэргэжилтэнМатериал үзэх
5Эрүүл мэндийн газрын Эх барих, эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнМатериал үзэх
6Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн магадлан итгэмжлэл, тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэнМатериал үзэх
7Эрүүл мэндийн газрын Халдварт бус өвчний сэргийлэлт, хавдрын эрт илрүүлэг хариуцсан мэргэжилтэнМатериал үзэх
8Эрүүл мэндийн газрын Халдварт өвчний сэргийлэлт, хяналт, тандалт хариуцсан мэргэжилтэнМатериал үзэх
9Эрүүл мэндийн газрын Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэнМатериал үзэх
10Хүнс, хөдөө, аж ахуйн газрын Хүний нөөц, сургалт, сурталчилгаа, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэнМатериал үзэх
11Мал эмнэлгийн газрын Алтай, Үенч, Дарви, Зэрэг, Мөст, Дуут, Цэцэг, Дөргөн, Мянгад, Чандмань, Жаргалант сумдын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагчМатериал үзэх
12Мал эмнэлгийн газрын Дуут, Жаргалант, Зэрэг, Мянгад, Чандмань, Эрдэнэбүрэн сумдын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч /6/Материал үзэх
13Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын мэргэжилтэнМатериал үзэх
14Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн Салбар сан хариуцсан мэргэжилтэнМатериал үзэх
15Мэргэжлийн хяналтын газрын Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагчМатериал үзэх
16Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтсийн Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч /Хүүхэд, өсвөр үе хариуцсан/Материал үзэх
17Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Дарви, Мөст, Чандмань сумдын газрын даамал /3/Материал үзэх
18Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Буянт, Цэцэг, Үенч сумдын Нийгмийн даатгалын байцаагч /3/Материал үзэх
19Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Магадлагч эмч, тэтгэмжийн хяналтын байцаагчМатериал үзэх
20Ховд, Эрдэнэбүрэн сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /2/Материал үзэх
21Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Булган, Буянт, Дарви, Цэцэг сум хариуцсан /4/, Хар-Ус нуур орчмын Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны Мянгад сумын Цагаан булан багийн хэсгийг хариуцсан, Манхан сумын Баянгол багийн хэсгийг хариуцсан, Чандмань сумын Баянхайрхан багийн хэсгийг хариуцсан, Чандмань сумын Дөргөний хүрэн талын хэсгийг хариуцсан /4/ , Мөнххайрханы байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны Булган сумын бүс нутгийг хариуцсан, Мөнххайрханы байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны Мөнххайрхан сумын бүс нутгийг хариуцсан /2/, Мянган угалзатын нурууны Байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны Цэцэг сумын байгаль хамгаалагч /1/ Нийт /11/ Байгаль хамгаалагчМатериал үзэх
22Буянт, Манххайрхан, Зэрэг, Ховд, Чандмань, Үенч сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /6/Материал үзэх
23Алтай, Буянт, Манхан, Мянгад сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн /4/Материал үзэх
24Буянт, Дарви, Мөст, Үенч, Эрдэнэбүрэн сумдын Засаг даргын Тамгын газрын нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн /5/Материал үзэх
25Дарви, Дуут, Мөнххайрхан, Мянгад, Жаргалант сумдын Засаг даргын Тамгын газрын төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн /5/Материал үзэх
26Дөргөн, Дуут, Мөст, Мянгад, Цэцэг, Чандмань, сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /6/Материал үзэх
27Булган, Дөргөн, Мөст, Мянгад, Ховд, Цэцэг, Жаргалант сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /7/Материал үзэх