Хүний нөөц

Б.ГАНБОЛД
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Өрөөний №218, утас:70432865, 99438912
И-мэйл: ganbold@khovd.gov.mn
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, нутгийн захиргааны боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сургах, давтан сургах, төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах, иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, түүнд судалгаа шинжилгээ хийх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг тооцон дүгнэх, гадаад харилцаа, цахим мэдээллийн асуудлыг эрхлэх.

М.ОТГОНХИШИГ
Өрөөний № 408, Утас: 99479927
И-мэйл: otgonkhishig@khovd.gov.mn
Төрийн албаны стандартыг мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт, төрийн жинхэнэ албаны мэргэжлийн шалгалтыг зохион байгуулах.

Б.Гантулга
СУМ, БАЙГУУЛЛАГА, ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 219
И-мэйл: enkhbaatar@khovd.gov.mn
Утас: 99433663
Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, түүний эрхлэх асуудлын хүрээний· албан байгууллагууд, сумдын дотоод ажилд хяналт тавьж, заавар зөвлөгөө· өгөх, тайлан мэдээг нэгтгэх, аймгийн болон Засаг даргын шагналд тодорхойлогдсон иргэдийн материалыг холбогдох газарт нь уламжилж шийдвэрлүүлэх, аймгийн үйл ажиллагааны мэдээг сар бүр ЗГХЭГ-т хүргүүлэх.

Б.ГАНТӨМӨР
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, ЭРЭЛТ ХҮСЭЛТИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 220,
Утас: 94031094
И-мэйл: gantomor@khovd.gov.mn
Аймгийн хэмжээний төрийн байгууллага, албан тушаалтанд амаар болон бичгээр ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч холбогдох албан тушаалтанд танилцуулан, хуулийн хугацаанд хөнгөн шуурхай барагдуулах, хариу өгөх, судалж нэгдсэн дүгнэлт, мэдээ тайлан гаргах.

Б.ЭНХБААТАР
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 201
И-мэйл: enkhbaatar@khovd.gov.mn, Утас: 99433663
1. Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, биелэлт тооцох 2. Засаг даргын тамгын газрын төлөвлөгөө боловсруулах, биелэлт тооцох 3. Аймгийн нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж ИТХ-р батлуулах 4. Байгууллагуудын стратеги төлөвлөгөөнд хяналт тавих, зааварчилга өгөх 5. Ерөнхий сайдын өгсөн үүргийн биелэлтийг сум, байгууллагуудаас гаргуулан авч нэгтгэн ЗГХЭГ-т хүргүүлэх 6. Хэлтсээс үндсэн чиглэлд оруулах санал боловсруулах, биелэлт тооцох 7. Засаг даргын нөөц хөрөнгөний захирамжийн төслийг бэлтгэн удирдлагад танилцуулах зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэнэ.

Д.ДӨМӨГТҮШИГ
ЦАХИМ ЗАСАГЛАЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ, СҮЛЖЭЭНИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 405, утас: 99515888
И-мэйл: dumugtushig@khovd.gov.mn, dumugtushig@gmail.com
ЗДТГ-ын сүлжээ болон компьютер, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хариуцан ажиллана. Цахим засаглалын асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

Б.ЭРДЭНЭЧИМЭГ
ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 219 Утас:95048588
И-мэйл: b.erdenechimeg@khovd.gov.mn
Аймгийн· Засаг даргын үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хангах, Тамгын газраас Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны чиглэлээр баримтлах бодлого, чиглэл боловсруулах, хэрэгжүүлэх, гадаад айлчлал, арга хэмжээ зохион байгуулах, шийдвэр гаргахад мэргэжлийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх.

Д.МӨНХЖАГАА
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 209, Утас: 88039925, 70432506
И-мэйл: Munkhjagaa@khovd.gov.mn

Б.ТҮМЭНЖАРГАЛ
АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ

Өрөөний № 210
И-мэйл: Tumenjargal@khovd.gov.mn, Утас: 95553643

Б.БОЛОРМАА
БИЧИГ ХЭРГИЙН ОПЕРАТОР

Өрөөний № 210, утас: 99438885
И-мэйл: bolormaa@khovd.gov.mn

........

Б.ХИШИГЗАЯА
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

Өрөөний № 405, утас: 99958873
И-мэйл: Hishigzaya@khovd.gov.mn
Аймгийн Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газрын хэвлэл мэдээллийн асуудлыг хариуцна. Аймгийн цахим хуудаст мэдээ мэдээллийг бэлтгэн нийтэлж иргэд олон нийтэд хүргэх.
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг төрийн мэдээ, мэдээллээр хангах.

Х.АЛТАНТУЯА
ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭВЛЭЛИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Өрөөний № 423, утас: 99437700
И-мэйл: eko_tuya@yahoo.com
Аймгийн Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газрын хэвлэл мэдээллийн асуудлыг хариуцна. Аймгийн цахим хуудаст мэдээ мэдээллийг бэлтгэн нийтэлж, иргэд олон нийтэд хүргэх.
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг төрийн мэдээ, мэдээллээр хангах.

Н.ЭРДЭНЭТУУЛ
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

Өрөөний № 405, утас: 80433064
И-мэйл:
Аймгийн Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газрын хэвлэл мэдээллийн асуудлыг хариуцна. Аймгийн цахим хуудаст мэдээ мэдээллийг бэлтгэн нийтэлж иргэд олон нийтэд хүргэх,
хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг төрийн мэдээ, мэдээллээр хангах.

Г.БАДАМЦЭЦЭГ
ЗАСАГ ДАРГЫН НАРИЙН БИЧИГ

Өрөөний № 213, утас: 99025313
И-мэйл: badamtsetseg@khovd.gov.mn
Засаг дарга болон орлогч дарга нарт ирсэн албан бичгүүдийг бүртгэж танилцуулан, заалт хийлгэж, холбогдох хэлтэс агентлагуудад өгөх, хяналт тавих, Засаг даргын албан даалгавар, захирамжид виз өгөх, тамга тэмдэг дарах, албан тоотод гарын үсэг зуруулж, зааврын дагуу тамга, тэмдэг дарах Засаг дарга болон орлогч даргатай уулзах албан болон хувийн уулзалтыг зохион байгуулах.

Б.УРАНЧИМЭГ
ЗАСАГ ДАРГЫН ТУСЛАХ

Өрөөний № 213, утас: 94616966
b.uranchimeg@khovd.gov.mn
Засаг даргын үйл ажиллагааг шуурхай байдлаар хангах. Засаг даргаас албан тушаалтан, албан газруудад өгсөн үүрэг даалгаврыг баримт бичиг болгон баримтжуулж, албажуулах. Үүрэг даалгаврын хэрэгжилт, Засаг даргын цагийн зохион байгуулалтыг хийх. Үйл ажиллагааны график гаргах. Засаг даргын албан үйл ажиллагааг олон нийтэд мэдээлэх.

Ч.БУЯНТОГТОХ
УГТАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 7043-1111 ТӨВИЙН ОПЕРАТОР

Утас: 99518474,
И-Мэйл: Buugiitomoko60@gmail.com
Аймгийн Тамгын газраар үйлчлүүлэхээр орж ирсэн иргэдтэй уулзан тухайн ажилтан байгаа эсэхийг хэлж өрөөг нь зааж чиглүүлж өгөх, мөн 7043-1111 төвд ирсэн санал хүсэлтийг хүлээн авч, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд уламжлан, хариуг эргэж мэдээллэх.

Н.ГАНЗОРИГ
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Өрөөний №215, утас:99766446
И-мэйл: ganzorig@khovd.gov.mn
Аймгийн Засаг дарга, сумын Засаг даргаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр болон дотоод ажлын хүрээнд гаргаж байгаа эрх зүйн акт хуульд нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, арга зүйн зөвөлгөө, туслалцаа үзүүлэх.
Удирдлагыг үнэн зөв оновчтой мэдээллээр хангах, харьяа байгууллагуудынхаа удирдлагуудыг мэргэжлийн арга зүйгээр хангаж үүрэг чиглэл өгнө.

Ч.ЭРДЭНЭБАТ
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 404, утас: 88437615
И-мэйл: erdenebat@khovd.gov.mn
Хууль тогтоомжуудад өөрчлөлт хөдөлгөөн оруулах түүнээс иргэд, байгууллага, албан тушаалтанд лавлагаа, мэдээлэл өгөх болон хэлтсийн дотоод ажил хариуцна.

Л.ГЭРЭЛМАА
ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ, ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 104, утас: 99180629
И-мэйл: gerelmaa@khovd.gov.mn

.........................

П.ЦЭЦЭГСҮРЭН
СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГАА, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЛАВЛАГАА, МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 404, утас: 94102626
И-мэйл: tsetsegsuren@khovd.gov.mn
Засаг дарга, Тамгын газрын хууль, эрх зүйн мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны ажлын бодлого зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, хууль тогтоомжийн лавлагаа сан бүрдүүлж, байгууллага, албан тушаалтан, иргэдийг хууль, эрх зүйн үнэн зөв мэдээллээр хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

С.БАТДОРЖ
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА


Өрөөний № 121 Утас: 99203576
И-мэйл: batdorj@khovd.gov.mn
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль, тогтоомжийг аймгийн хэмжээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт-үнэлгээ өгөх, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх

Б.БАТЦЭЦЭГ
АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГИЙН ЭРХЛЭГЧ


Өрөөний № 121 Утас:99470288
И-мэйл: battsetseg@khovd.gov.mn
Төрийн архивт хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудын байнга хадгалах баримтаар нөхөн бүрдүүлэх, хадгалах, хамгаалах, иргэд байгууллагуудад архивын баримтаар үйлчлэх

Т.НАРАНЧИМЭГ
ЦАХИМ САНГИЙН-ОПЕРАТОРЧ


Өрөөний № 121, Утас: 99038508
И-Мэйл: Naranchimegl@khovd.gov.mn
Төрийн архивын тасагт

Ш.ДЭЛГЭРМАА
ЦАХИМ САНГИЙН-ОПЕРАТОРЧ

Өрөөний № 119, утас: 99697819
И-мэйл: Delgermaa@khovd.gov.mn
Архивын баримтаас лавлагаа, магадлагаа хайх, олгох, архивын баримтын мэдээллийн хоёрдогч санг үүсгэх

Б.ЛХАГВАБАЯР
ГЭРЭЭТ АРХИВЧ


Өрөөний № 121, утас: 95115091
И-мэйл: lhagvabayr@khovd.gov.mn
Архивын баримтаас лавлагаа, магадлагаа хайх, олгох.

Д.АРИУНБИЛЭГ
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Өрөөний №216, утас:99439981
И-мэйл: D.Ariunbileg27@gmail.com
Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, Үндэсний болон дэд хөтөлбөр, нутгийн удирдлагын шийдвэр, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх жил бүрийн үндсэн чиглэл, аймгийн Засаг даргын захирамж, бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийж үнэлгээ өгөх замаар Засаг даргын үйл ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлэх, хэлтэс харьяа байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх, хүсэн хүлээсэн үр дүнд хүрэх, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхүйц цаг үеэ олсон чанартай мэдээлэл, бодлогын зөвлөмжөөр хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

Ц.ОЮУНЧИМЭГ
ТОГТООЛ, ШИЙДВЭР, ХӨТӨЛБӨР ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний №217, утас: 99019227
И-мэйл: Oyunchimeg@khovd.gov.mn
Засгийн газар болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлт тооцох, Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол улсын болон аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, аймгийн удирдлагуудыг мэдээ, мэдээллээр ханган, Монгол улсын Засгийн газарт тайлагнана.
Мөн сум, агентлаг, төрийн байгууллагууд, төрийн албан хаагчдыг мэргэжил арга зүйгээр хангаж, зөвлөн туслах, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж,· дүгнэлт гаргах, иргэд, албан тушаалтанд тухайн үйл ажиллагааны чиглэлээр мэдээ, мэдээлэл өгөх үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Б.ДАВААСҮРЭН
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний №217, утас: 88434265
И-мэйл: gantomor@khovd.gov.mn

Улсын Их Хурал, Засгийн газраас баталсан үндэсний хөтөлбөр, төсөл, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Тэргүүлэгчдийн тогтоол, хуралдааны тэмдэглэлийн биелэлт тооцох, Шадар сайд болон яамдын сайд нартай байгуулсан Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээ, Засаг даргын Тамгын газрын даргын төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, аймгийн Засаг даргаас эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын дарга нартай байгуулсан Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, аймгийн Засаг даргаас сумдын Засаг дарга нартай байгуулсан Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг хангаж ажиллах, “Төрийн байгууллагын үйлчилгээний чанар хүртээмжид өгөх хэрэглэгчийн үнэлгээ”-г төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх, явцын хяналт тавих, Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх аймгийн удирдлагуудыг мэдээ, мэдээллээр ханган, Монгол улсын Засгийн газарт тайлагнана.
Мөн сум, агентлаг, төрийн байгууллагууд, төрийн албан хаагчдыг мэргэжил арга зүйгээр хангаж, зөвлөн туслах, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах, иргэд, албан тушаалтанд тухайн үйл ажиллагааны чиглэлээр мэдээ, мэдээлэл өгөх үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Б.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Өрөөний №211, утас: 95080705
И-мэйл: tumendemberel@khovd.gov.mn


Ховд аймгийн хэмжээнд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа, хүнс, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, аялал жуулчлал, дэд бүтэц, эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, төлөвлөлт зэрэг асуудлаар бодлого баримтлах, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах хэрэгжилтийг зохицуулах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, үнэлж дүгнэх чиг үүрэг гүйцэтгэнэ. Удирдлагыг үнэн зөв оновчтой мэдээллээр хангах, харьяа байгууллагуудынхаа удирдлагуудыг мэргэжлийн арга зүйгээр хангаж үүрэг чиглэл өгнө.

Ц.ЛУВСАНЛХАМО
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №206, утас: 99023324
И-мэйл: Lkhamotseveen@gmail.con
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ бүтээгдэхүүний хэмжээ, нэр төрөл, чанар, стандарт, худалдаа, бараа материалын хангамж, экспорт, импорт, согтууруулах ундааны үйлчилгээний асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

Ц.ПҮРЭВСҮРЭН
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №207, утас: 99702218
И-мэйл: purevsuren@khovd.gov.mn
Хүнс хөдөө аж ахуй жижиг дунд үйлдвэрийн газар, сумдын мал эмнэлэг үржлийн тасаг, мал эмнэлэг үржил үйлчилгээний нэгжүүдийг хариуцна. Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл, сумдын мал эмнэлэг үржлийн нэгжүүдийн асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

Х.БААСАНХҮҮ
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний № 207, утас: 99081389
И-мэйл: baasankhuu@khovd.gov.mn
Байгаль хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, байгалийг нөхөн сэргээх, усны бодлого ан агнуурын асуудал, ус цаг уурын асуудал, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн асуудал, хот тохижилтын асуудал хариуцах.


БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №207, утас:
И-мэйл: ,,,,,,,,,,,,,,,@khovd.gov.mn


.........................................................................................................................

Л.БАТГЭРЭЛ
ЭДИЙН ЗАСАГ, СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №207, утас: 99910504
И-мэйл: batgerel@khovd.gov.mn
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл боловсруулах үр ашгийг дээшлүүлэх, хөтөлбөр, төсөл, хөрөнгө оруулалтын асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

Д.ЭРДЭНЭБАТ
ЗАМ ТЭЭВЭР, УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №207, утас: 88022336
И-мэйл: Eba2336@gmail.com


...............................................................

Б.ДАВААДОРЖ
НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА


Өрөөний №212, утас:99477611
И-мэйл: Davaadorj@khovd.gov.mn
Хүний хөгжил, нийгмийн халамж үйлчилгээний салбар болох боловсрол шинжлэх ухаан, соёл урлаг, эрүүл мэнд, биеийн тамир спорт, хүн ам зүй, хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, нийгмийн халамж, хамгаалал, хүүхэд, залуучууд, гэр бүл, эмэгтэйчүүд, ахмад настны талаар гарсан хууль тогтоомж, шийдвэрийг орон нутгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх.

С.ДОРЖ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №204, утас: 99435866
И-мэйл: s.dorj@khovd.gov.mn
Эрүүл мэнд, биеийн тамир спортын асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ

Ж.БАТБАЯР
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №204, утас: 95117543, 89011125
И-мэйл: batbayar@khovd.gov.mn
Боловсрол, шинжлэх ухаан, хүүхэд залуучуудын асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

Д.БЯМБАСҮРЭН
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №204, утас: 99143890
И-мэйл: d_byambasuren@khovd.gov.mn
Нийгмийн халамж, даатгал, хөдөлмөрийн эрхлэлтийн асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

Г.ЖАВЗАНХОРЛОО
СОЁЛ, УРЛАГ, СПОРТ, СОЁН ГЭГЭЭРЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №204, утас: 99102314
И-мэйл: @khovd.gov.mn
Соёл урлагийн асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл, төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

Ч.БАГДАЛ
САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА


Өрөөний №301, утас:99432155
И-мэйл: bagdal@khovd.gov.mn
Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд аймгийн эдийн засаг, төсөв санхүүгийн бодлого боловсруулах, стратегийн шийдвэр гаргах, хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах,
Төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавих, мөнгөн хөрөнгийг эрсдлээс хамгаалах, аймгийн хэмжээнд бүртгэл тайлан тооцоог стандартын дагуу үнэн зөв хөтлөн явуулах асуудлыг хариуцаж, мэргэжил арга зүйн удирдлагыг хэрэгжүүлэх

Б.БАТНАСАН
ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №315, утас: 99905393
И-мэйл:
Орон нутгийн төсвийн зарлагын төсөл боловсруулах, төлөвлөх, хуваарилах, батлуулах, хяналт тавих асуудлаар аймгийн хэмжээнд богино болон дунд хугацааны бодлого боловсруулан, бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, санхүүгийн холбогдолтой хууль, тогтоомж, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.
Удирдлагыг үнэн зөв, оновчтой мэдээллээр харъяа байгууллагуудынхаа ажилтнуудыг мэргэжлийн арга зүйгээр хангана.
Хэлтсийн дотоод ажил, улирал, жилийн төлөвлөгөө гарган, түүний биелэлтийг хангуулах, зохиосон ажлын сар, улирал, жилийн тайлан гаргах.

Б.ОТГОНЦЭЦЭГ
ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний № 315 , утас: 99213912
И-мэйл: otgontsetseg@khovd.gov.mn
Орон нутгийн төсвийн орлого,хөрөнгө оруулалт,хөгжлийн сангийн төсвийн төсөл боловсруулах, төлөвлөх, хуваарилах, батлуулах, хяналт тавих, санхүүгийн холбогдолтой хууль тогтоомж, бодлого зорилтыг сурталчлах, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах. Засгийн газрын болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зэрэг чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

С.МӨНХ-ОЧИР
БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №208 утас: 90695555
И-мэйл:
Аж ахуйн нэгж байгууллагуудад нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийг мөрдүүлэх, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, сангийн яамнаас гаргасан санхүүгийн тайлан жагсаалт, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн маягт, аргачлалыг орон нутагт мөрдүүлэх, аймгийн нягтлан бодогч нарын мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулах, санхүүгийн улсын байцаагчийн эрх үүргийг хэрэгжүүлэх, түүний биелэлтэнд хяналт тавих, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын санхүүгийн тайланг шалгаж, хүлээн авч нэгтгэл хийх, торгууль шийтгэврийн хуудасны тооцоо хийх

Ц.ДАВААНЯМ
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ


Өрөөний №101, утас: 99078358
И-мэйл: davaanyamts@yahoo.com
Хуулийн дагуу төсөвт байгууллагуудын санхүүжилтийг батлагдсан хуваарийн дагуу олгож, төрийн сангийн мэргэжилтнүүдийг про бланс программд шивсэн гүйлгээг анхан шатны баримтанд шалгаж баталгаажуулах, сар бүрийн аймгийн төсвийн орлого, зарлагын мэдээг нэгтгүүлэн Сангийн яаманд сүлжээгээр дамжуулж өгөх, удирдлагуудыг зохих мэдээллээр хангах, төсөвт байгууллагуудын улирал бүрийн бланс хүлээн авч хагас бүтэн жилээр нэгтгэн Сангийн яаманд нэгтгэл өгөх

О.ЭРДЭНЭСҮРЭН
ТӨРИЙН САНГИЙН ДОТООД ХЯНАЛТ, АУДИТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №101, утас: 99478080
И-мэйл: Erdenesuren@khovd.com
Орон нутгийн төсвийн зарлагын төсөл боловсруулах, төлөвлөх, хуваарилах, батлуулах, хяналт тавих асуудлаар аймгийн хэмжээнд богино болон дунд хугацааны бодлого боловсруулан, бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, санхүүгийн холбогдолтой хууль, тогтоомж, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.
Удирдлагыг үнэн зөв, оновчтой мэдээллээр харъяа байгууллагуудынхаа ажилтнуудыг мэргэжлийн арга зүйгээр хангана.
Хэлтсийн дотоод ажил, улирал, жилийн төлөвлөгөө гарган, түүний биелэлтийг хангуулах, зохиосон ажлын сар, улирал, жилийн тайлан гаргах.

Х.ГАНБОЛД
ТӨРИЙН САНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №101 утас: 99197250
И-мэйл: ganbold.x@khovd.gov.mn
Хариуцсан байгууллагын хүрээнд батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу зардлын ваучер бичих, нягтлан бодогчдыг мэргэжил аргазүй мэдээллээр хангах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

Я.АЗБИЛЭГ
ТӨРИЙН САНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №101 утас: 99430909
И-мэйл: azaa430909@gmail.com
Хариуцсан байгууллагын хүрээнд батлагдсан төсвийн хувиарын дагуу зардлын ваучер бичих, нягтлан бодогчдыг мэргэжил аргазүй мэдээллээр хангах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

Б.ГАНХУЯГ
ЦЭРГИЙН ШТАБЫН ДАРГА, ХУРАНДАА

Өрөөний №304, утас:99477301
И-мэйл:
Батлан хамгаалах удирдлага төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулж батлуулах, цэргийн жинхэнэ албанд татах, халах, цэргийн техникийн тоо бүртгэл явуулах ажлыг зохион байгуулах, тодотгол хийх, дайчилгааны даалгавар хангах, нууц хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавих, улсын хил хамгаалалтанд дэмжлэг үзүүлэх, цэргийн сургуульд суралцах бие бүрэлдэхүүнийг сонгон шалгаруулах, анги салбарт гэрээгээр алба хаахыг хүсэгчдийг элсүүлэх, дайчилгааны бэлтгэл үүрэгтнийг сургах, цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаагчдыг сургах, дуйцүүлэн хаагчдыг алба хаалгах, халах асуудлыг шийдвэрлэх. Удирдлагыг үнэн зөв оновчтой мэдээллээр хангах, харъяа байгууллагуудынхаа ажилтнуудыг мэргэжлийн арга зүйгээр хангах.

Д.ОДГЭРЭЛ
ДАЙЧИЛГААНЫ ОФИЦЕР, ДЭД ХУРАНДАА


Өрөөний №306, утас: 88850866
И-мэйл: odgerel@khovd.gov.mn

Аймгийн дайчилгааны төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох, түүний биелэгдэх боломжийг хангах, дайчилгааны даалгаврын дагуу хүн, техникээр нөхөн хангах нөхцлийг бүрдүүлж, тодотголыг тогтоосон хугацаанд зохион байгуулах, Аж ахуй нэгж байгууллага, сум баг, иргэдэд, дайчилгааны тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах, хэрэгжилтийг хангуулах, хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд нь мэргэжлийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх.

Д.ТАМИР
ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТ, СУРГАЛТЫН ОФИЦЕР, ДЭД ХУРАНДАА


Өрөөний №424, Утас: 88287866
И-мэйл: tamird045@gmail.com

Батлан хамгаалах чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийн биелэлтийг орон нутагт хангах ажлыг тайван болон онцгой нөхцлийн үед гардан хэрэгжүүлэх, энэ чиглэлээр нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдэд мэргэжил, арга зүйн удирдлага туслалцаа үзүүлэх, орон нутгийн хамгаалалтыг төлөвлөж зохион байгуулах, биелэлтийг хангах төлөвлөгөөг тодотгох, цэргийн насны залуучуудын боловмролын түвшинг дээшлүүлэх чиглэлээр орон нутгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай харилцах, цэргийн бэлтгэл үүрэгтнийг сургаж, бэлтгэх нууцын хадгалалт хамгаалалтын журам мөрдөж ажиллана.

Ж.НЯМЖАРГАЛ
ТОО БҮРТГЭЛИЙН ОФИЦЕР, ХОШУУЧ


Өрөөний №306, утас: 88076604

Цэргийн нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн бэлтгэл офицер, бэлтгэл ахлагч, түрүүч,байлдагч нарын бүртгэл, цэргийн жинхэнэ албаны татлагын ажлыг зохион байгуулах, гэрээгээр алба хаах болон цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хаах иргэдийг элсүүлэх, цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрөөр хаах иргэдийн мөнгийг төлүүлж барагдуулах, авто техник хэрэгслэл, зам барилгын машин механизмын тооцоо судалгааг гарган бүртгэж, цэргйин бүртгэлийн аймгийн мэдээллийн санг бүрдүүлэхэд оршино.