Тусгай зөвшөөрөл

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН НЭРТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВСАН АЖ АХУЙ НЭГЖТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
1Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлТатаж үзэхТатаж үзэх
2Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөлТатаж үзэхТатаж үзэх
3Цэцэрлэг, сургуулийн сургалт эрхлэх зөвшөөрөлТатаж үзэхТатаж үзэх