Албан даалгавар

2023 ОН

НэрДугаарОгнооХавсралт
1Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг,
шинжилгээ, оношилгоог эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
012023-03-29татаж үзэх
2Хөдөө аж ахуйн салбарын болон хот, төв суурин
газрын 2023-2024 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай
022023-08-16татаж үзэх
3
4
2022 ОН
НэрДугаарОгнооХавсралт
1Сургууль төгсөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай012022-05-04татаж үзэх
2Хөдөө аж ахуйн салбарын болон хот, төв суурин газрын 2022-2023 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай022022-08-11татаж үзэх
3Хог хаягдлын талаар авах арга хэмжээний тухай032022-09-05татаж үзэх
2021 ОН
НэрдугаарОгнооХавсралт
1Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, түймэртэй тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай012021-03-22татаж үзэх
2Коронавируст халдвар /Ковид-19/-аас урьдчилан сэргийлэх вакцины хамралтыг эрчимжүүлэх тухай022021-06-04татаж үзэх
3Цаг үеийн ажлыг эрчимжүүлж, хөдөө аж ахуйн салбарын болон хот, төв суурин газрын 2021-2022 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай032021-07-27татаж үзэх
2020 ОН
НэрДугаарОгнооХавсралт
1Үер, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх тухай012020-03-31Татаж үзэх
2Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, түймэртэй тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай022020-04-01Татаж үзэх
32020-2021 оны Хөдөө аж ахуйн салбарын өвөлжилт, хот, төв суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай032020-07-07Татаж үзэх
4Хичээлийн шинэ жилийн нээлттэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай042020-08-14Татаж үзэх
2019 ОН
НэрДугаарОгнооХавсралт
1Төрийн үйлчилгээгний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх тухай012019-03-07Татаж үзэх
2Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх тухай022019-03-25Татаж үзэх
3Ой, хээрийн гал түймээс урьдчилан сэргийлэх, түймэртэй тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай032019-03-25Татаж үзэх
4Төв суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангах тухай042019-06-14Татаж үзэх
52019-2020 оны Хөдөө аж ахуйн салбарын өвөлжилт, хаваржилтанд бэлтгэх тухай052019-07-25Татаж үзэх