Захирамж

НэрДугаарОгнооХавсралт
1Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайA/012019-01-03Татаж үзэх
2Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/022019-01-03Татаж үзэх
3Ажлын хэсэг байгуулж, Удирдамж батлах тухайA/032019-01-04Татаж үзэх
4Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийфн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг олгох, сунгах тухайА/04201-01-04Татаж үзэх
5Хөрөнгө гаргах тухайA/052019-01-04Татаж үзэх
6Олон улсын хуралд оролцуулах тухайА/062019-01-04Татаж үзэх
7Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/072019-01-04Татаж үзэх
8Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайА/082019-01-04Татаж үзэх
9Аймгийн чадавх бэхжүүлэх баг байгуулах тухайА/092019-01-04Татаж үзэх
10Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/102019-01-10Татаж үзэх
11Хөрөнгө гаргах тухайА/112019-01-11Татаж үзэх
12Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/122019-01-11Татаж үзэх
13Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухайА/132019-01-11Татаж үзэх
14Гарын үсэг зурж эрх олгох тухайА/142019-01-11Татаж үзэх
15Жуух бичгээр шагнах тухайА/152019-01-11Татаж үзэх
16Жуух бичгээр шагнах тухайА/162019-01-11Татаж үзэх
17Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/172019-01-11Татаж үзэх
18Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/182019-01-11Татаж үзэх
19Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/192019-11-11Татаж үзэх
20Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/202019-01-11Татаж үзэх
21Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/212019-01-11Татаж үзэх
22Аймгийн хошой аварга малчин, аймгийн аварга малчин, аймгийн аварга фермер, аймгийн аварга саальчин, аймгийн аварга тариаланч шалгаруулах тухайА/222019-01-14Татаж үзэх
23Орон нутгийн төсвийн 2019 оны сар, улирлын хуваарь батлах тухайА/232019-01-11Татаж үзэх
24Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг зохион байгуулах тухайА/242019-01-14Татаж үзэх
25Журам баталж, орон тооны бус техникийн мэргэжлийн зөвлөл байгуулах тухайА/252019-01-14Татаж үзэх
26Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/262019-01-18Татаж үзэх
27Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/272019-01-18Татаж үзэх
28Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/282019-01-18Татаж үзэх
29Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/292019-01-18Татаж үзэх
30Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/302019-01-21Татаж үзэх
31Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын болон сумдын хөдөө аж ахуйн тасгийн бүтэц орон тоог батлах тухайА/312019-01-21Татаж үзэх
32Жуух бичгээр шагнах тухайА/322019-01-22Татаж үзэх
33Жуух бичгээр шагнах тухайА/332019-01-22Татаж үзэх
34Жуух бичгээр шагнах тухайА/342019-01-22Татаж үзэх
35Жух бичгээр шагнах тухайА/352019-01-22Татаж үзэх
36Жуух бичгээр шагнах тухайА/362019-01-22Татаж үзэх
37Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/372019-01-22Татаж үзэх
38Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/382019-01-23Татаж үзэх
39Хөрөнгө гаргах тухайА/392019-01-23Татаж үзэх
40Хөрөнгө гаргах тухайА/402019-01-23Татаж үзэх
41Хөрөнгө гаргах тухайА/412019-01-23Татаж үзэх
42Хөрөнгө гаргах тухайА/422019-01-23Татаж үзэх
43Хөрөнгө гаргах тухайА/432019-01-23Татаж үзэх
44Хөрөнгө гаргах тухайА/442019-01-23Татаж үзэх
45Хөрөнгө гаргах тухайА/452019-01-23Татаж үзэх
46Хөрөнгө гаргах тухайА/462019-01-23Татаж үзэх
47Жуух бичгээр шагнах тухайА/472019-01-23Татаж үзэх
48Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/482019-01-23Татаж үзэх
49Буцалтгүй тэсламж олгох тухайА/492019-01-23Татаж үзэх
50Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо байгуулах тухайА/502019-01-23Татаж үзэх
51Хөрөнгө гаргах тухайА/512019-01-24Татаж үзэх
52Жуух бичгээр шагнах тухайА/522019-01-25Татаж үзэх
53Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/532019-01-25Татаж үзэх
54Аймгийн Алдарт уяач, Алтан хараацай цолоор шагнах тухайА/542019-01-25Татаж үзэх
55Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/552019-01-25Татаж үзэх
56Хөрөнгө гаргах тухайА/562019-01-25Татаж үзэх
57Хөрөнгө гаргах тухайА/572019-01-25Татаж үзэх
58Хөрөнгө гаргах тухайА/582019-01-25Татаж үзэх
59Аймгийн "Алдарт уяач" цолоор шагнах тухайА/592019-01-25Татаж үзэх
60Аймгийн 9 алдартныг тодруулж шагнах тухайА/602019-01-25Татаж үзэх
61Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/612019-01-28Татаж үзэх
62Газар өмчлүүлэх тухайА/622019-01-28Татаж үзэх
63Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/632019-01-28Татаж үзэх
64Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/642019-01-28Татаж үзэх
65Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/652019-01-28Татаж үзэх
66Тэргүүний сум, баг, байгууллага шалгаруулах тухайА/662019-01-28Татаж үзэх