Тушаал

Засаг даргын Тамгын газрын даргын А ТУШААЛ

НэрДугаар ОгнооХавсралт
1Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/012019-01-08Татаж үзэх
2Бүтэц орон тоо шинэчлэн батлах тухайА/022019-01-08Татаж үзэх
3Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/032019-01-21Татаж үзэх
4Чөлөө олгох тухайА/042019-01-21Татаж үзэх
5Хүндэтгэл үзүүлэх тухайА/052019-01-24Татаж үзэх
6Чөлөө олгох тухайА/062019-01-24Татаж үзэх
7Чөлөө олгох тухайА/072019-01-24Татаж үзэх
8Чөлөө олгох тухайА/082019-01-24Татаж үзэх
9Чөлөө олгох тухайА/092019-01-25Татаж үзэх
10Дэмжлэг үзүүлэх тухайА/102019-01-25Татаж үзэх
11Шагнаж урамшуулах тухайА/112019-01-28Татаж үзэх
12Чөлөө олгох тухайА/122019-01-31Татаж үзэх
13Хариуцлагатай жижүүр томилох тухайА/132019-02-01Татаж үзэх
14Чөлөө олгох тухайА/142019-02-01Татаж үзэх
15Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайА/152019-02-01Татж үзэх
16Чөлөө олгох тухайА/162019-02-01Татаж үзэх
17Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/172019-02-11Татаж үзэх
18Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/182019-02-11Татаж үзэх
19Чөлөө олгох тухайА/202019-02-14Татаж үзэх
20Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/212019-02-14Татаж үзэх
21Чөлөө олгох тухайА/222019-03-01Татаж үзэх
22Чөлөө олгох тухайА/232019-03-01Татаж үзэх
23Чөлөө олгох тухайА/242019-03-01Татаж үзэх
24Нэмэгдэл хөлс олгох тухайА/252019-03-01Татаж үзэх
25Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/272019-03-05Татаж үзэх
26Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/282019-03-11Татаж үзэх
27Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/292019-03-11Татаж үзэх
28Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/302019-03-13
28Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/312019-03-13Татаж үзэх
29Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/322019-03-14Татаж үзэх
30Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/332019-03-15Татаж үзэх
31Чөлөө олгох тухайА/352019-03-26Татаж үзэх
32Чөлөө олгох тухайА/362019-03-26Татаж үзэх
33Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/372019-03-26Татаж үзэх
34Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухайА/382019-03-28Татаж үзэх
35Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/392019-03-28Татаж үзэх
36Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/402019-03-28Татаж үзэх
37Б.Ганболдод ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухайА/412019-03-29Татаж үзэх
38Чөлөө олгох тухайА/422019-04-01Татаж үзэх
39Чөлөө олгох тухайА/432019-04-01Татаж үзэх
40Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/442019-04-01Татаж үзэх
41Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/452019-04-02Татаж үзэх
42Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/462019-04-02Татаж үзэх
43Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/472019-04-02Татаж үзэх
44Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/482019-04-02Татаж үзэх
45Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/492019-04-02Татаж үзэх
46Түр чөлөө олгох тухайА/502019-04-10Татаж үзэх
47Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/512019-04-12Татаж үзэх
48Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/522019-04-12Татаж үзэх
49Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/532019-04-12Татаж үзэх
50Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/542019-04-12Татаж үзэх
51Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/552019-04-12Татаж үзэх
52Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/572019-04-12Татаж үзэх
53Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/582019-04-12Татаж үзэх
54Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/592019-04-12Татаж үзэх
55Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/602019-04-12Татаж үзэх
56Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/612019-04-16Татаж үзэх
57Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/622019-04-17Татаж үзэх
58Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/632019-04-17Татаж үзэх
59Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/642019-04-17Татаж үзэх
60Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/652019-04-17Татаж үзэх
61Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/662019-04-18Татаж үзэх
62Нэмэгдэл хөлс олгох тухайА/672019-04-18Татаж үзэх
63Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайА/682019-04-22Татаж үзэх
64Чөлөө олгох тухайА/692019-04-23Татаж үзэх
65Журам, жагсаалт батлах тухайА/702019-04-26Татаж үзэх
66Нууц хамгаалах ажилтан томилж, нэмэгдэл олгох тухайА/712019-04-26Татаж үзэх
67Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайА/722019-04-29Татаж үзэх
68Ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухайА/732019-04-29Татаж үзэх
69Чөлөө олгох тухайА/742019-04-29Татаж үзэх
70Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/752019-04-30Татаж үзэх
71Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/762019-04-30Татаж үзэх
72Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/772019-04-30Татаж үзэх
73Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/792019-05-10Татаж үзэх
74Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/802019-05-10Татаж үзэх
75Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/812019-05-14Татаж үзэх
76Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/822019-05-14Татаж үзэх
77Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/832019-05-14Татаж үзэх
78Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/842019-05-14Татаж үзэх
79Байгууллагын салбар комисс байгуулах тухайА/852019-05-17Татаж үзэх
80Тамга, тэмдэг түших, хэвлэмэл хуудас хариуцах ажилтанд өөрчлөлт оруулах тухайА/862019-05-17Татаж үзэх
81Комисс байгуулах тухайА/872019-05-17Татаж үзэх
82Хэлтсүүдийн индексийг шинэчлэх тухайА/882019-05-17Татаж үзэх
83Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/892019-05-17Татаж үзэх
84Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/902019-05-17Татаж үзэх
85Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/912019-05-17Татаж үзэх
86Улаан загалмайн гишүүнээр элсүүлэх тухайА/922019-05-17
87Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухайА/932019-05-17Татаж үзэх
88Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/942019-05-21Татаж үзэх
89Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/952019-05-23Татаж үзэх
90Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/962019-05-23Татаж үзэх
91Чөлөө олгох тухайА/972019-05-24Татаж үзэх
92Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/982019-05-23Татаж үзэх
93Комисс томилох тухайА/992019-05-27Татаж үзэх
94Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухайА/1002019-05-28Татаж үзэх
95Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1012019-05-28Татаж үзэх
96Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1022019-05-29Татаж үзэх
97Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1032019-05-29Татаж үзэх
98Хөрөнгө гаргах тухайА/1042019-05-30Татаж үзэх
99Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1052019-06-03Татаж үзэх
100Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1062019-06-03
101Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журмыг батлах тухайА/1072019-06-03Татаж үзэх
102Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1082019-06-06Татаж үзэх
103Чөлөө олгох тухайА/1092019-06-05Татаж үзэх
104Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1102019-06-18Татаж үзэх
105Чөлөө олгох тухайА/1112019-06-24Татаж үзэх
106Чөлөө олгох тухайА/1122019-06-24Татаж үзэх
107Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1142019-07-01Татаж үзэх
108Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1152019-07-02Татаж үзэх
109Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1162019-07-03Татаж үзэх
110Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1172019-07-03Татаж үзэх
111Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1182019-07-03Татаж үзэх
112Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1192019-07-04Татаж үзэх
113Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1202019-07-05Татаж үзэх
114Хариуцлагатай жижүүр томилох тухайА/1212019-07-08Татаж үзэх
115Чөлөө олгох тухайА/1222019-07-08Татаж үзэх
116Чөлөө олгох тухайА/1232019-07-16Татаж үзэх
117Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1242019-07-22Татаж үзэх
118Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1262019-07-25Татаж үзэх
119Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1272019-07-26Татаж үзэх
120Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1282019-07-29Татаж үзэх
121Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1292019-07-29Татаж үзэх
122Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1302019-07-29Татаж үзэх
123Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1312019-07-29Татаж үзэх
124Чөлөө олгох тухайА/1322019-07-29Татаж үзэх
125Чөлөө олгох тухайА/1332019-07-30Татаж үзэх
126Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын шийдвэрийн төсөлд өгөх визний хуудасны загвар баталж, мөрдүүлэх тухайА/1342019-07-30Татаж үзэх
127Чөлөө олгох тухайА/1352019-07-31Татаж үзэх
128Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1362019-08-07Татаж үзэх
129Чөлөө олгох тухайА/1372019-08-07Татаж үзэх
130Т.Алимаад чөлөө олгох тухайА/1382019-08-08Татаж үзэх
131Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1392019-08-12Татаж үзэх
132Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1402019-08-12Татаж үзэх
133Чөлөө олгох тухайА/1412019-08-15Татаж үзэх
134Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1422019-08-16Татаж үзэх
135Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1432019-08-28Татаж үзэх
136Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1442019-08-15Татаж үзэх
137Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1452019-09-05Татаж үзэх
138Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1462019-09-05Татаж үзэх
139Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1472019-09-05Татаж үзэх
140Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайА/1482019-09-05Татаж үзэх
141Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1492019-09-05Татаж үзэх
142Чөлөө олгох тухайА/1502019-09-07Татаж үзэх
143Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1512019-09-10Татаж үзэх
144Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1522019-09-12Татаж үзэх
145Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1532019-09-12Татаж үзэх
146Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1542019-09-12Татаж үзэх
147Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1552019-09-16Татаж үзэх
148Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1562019-09-17Татаж үзэх
149Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1572019-09-17Татаж үзэх
150Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1592019-09-25Татаж үзэх
151Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1602019-10-01Татаж үзэх
152Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1612019-10-07Татаж үзэх
153Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1622019-10-08Татаж үзэх
154Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайА/1632019-10-08Татаж үзэх
155Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухайА/1642019-10-08Татаж үзэх
156Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1662019-10-14Татаж үзэх
157Б.Батцэцэгт чөлөө олгох тухайА/1672019-10-17Татаж үзэх
158Чөлөө олгох тухайА/1692019-10-22Татаж үзэх
159Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1702019-10-22Татаж үзэх
160Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1712019-10-22Татаж үзэх
161Чөлөө олгох тухайА/1722019-10-29Татаж үзэх
162Чөлөө олгох тухайА/1732019-11-01Татаж үзэх
163Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1742019-11-05Татаж үзэх
164Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1752019-11-05Татаж үзэх
165Түлшний хөнгөлөлт олгох тухайА/1762019-11-07Татаж үзэх
166Журам батлах тухайА/1772019-11-07Татаж үзэх
167Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1782019-11-28Татаж үзэх
168Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1792019-11-28Татаж үзэх
169Чөлөө олгох тухайА/1802019-11-29Татаж үзэх
170Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1812019-12-06Татаж үзэх
171Түлшний хөнгөлөлт олгох тухайА/1822019-12-16Татаж үзэх
172Түлшний хөнгөлөлт олгох тухайА/1832019-12-16Татаж үзэх
173Тооллогын комисс томилж, тооллого хийх тухайА/1842019-12-16Татаж үзэх
174Чөлөө олгох тухайА/1852019-12-16Татаж үзэх
175Хөрөнгө гаргах тухайА/1862019-12-20Татаж үзэх
176Хөрөнгө гаргах тухайА/1872019-12-23Татаж үзэх
177Байгууллагын үнэлгээний баг байгуулах тухайА/1892019-12-23Татаж үзэх
178Ц.Даваанямд мөнгөн урамшил олгох тухайА/1902019-12-23Татаж үзэх
179Журам батлах тухайА/1912019-12-23Татаж үзэх
180Бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлах тухайА/1922019-12-25Татаж үзэх
Засаг даргын Тамгын газрын даргын Б ТУШААЛ
НэрДугаар ОгнооХавсралт
1Х.Есенкельдийг туршилтын хугацаагаар ажилд томилох тухайБ/012019-01-02Татаж үзэх
2Н.Гэрэлмааг туршилтын хугацаагаар ажилд томилох тухайБ/022019-01-02Татаж үзэх
3Ч.Эрдэнэбатыг ажилд томилох тухайБ/032019-01-10Татаж үзэх
4Д.Хаянхярвааг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/042019-01-15Татаж үзэх
5Б.Цагаанцэцэгийг ажилд түр томилох тухайБ/052019-01-25Татаж үзэх
6Лхагважавын Батгэрэлийг ажилд томилох тухайБ/062019-02-01Татж үзэх
7Б.Дариймааг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/072019-02-15Татаж үзэх
8М.Отгонхишигийг ахлах мэргэжилтнээр томилох тухайБ/082019-03-01Татаж үзэх
9П.Цэцэгсүрэнг ахлах мэргэжилтнээр тоимлох тухайБ/092019-03-01Татаж үзэх
10А.Оюундэлгэрийг төрийн албанаас чөлөөлөх тухайБ/102019-03-18Татаж үзэх
11А.Оюундэлгэрийг албан тушаалд томилох тухайБ/112019-03-18Татаж үзэх
12Б.Болормааг албан тушаалаас нь чөлөөлөх тухайБ/122019-03-18Татаж үзэх
13Б.Болормааг албан тушаалд томилох тухайБ/132019-03-18Татаж үзэх
14Ч.Багдалыг ажилд томилох тухайБ/142019-03-19Татаж үзэх
15И.Мөнхцэцгийг албан тушаалд түр томилох тухайБ/152019-03-25Татаж үзэх
16С.Мөнх-Очирыг томилох тухайБ/162019-03-25Татаж үзэх
17Н.Гэрэлмааг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/172019-04-02Татаж үзэх
18Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухайБ/182019-04-10Татаж үзэх
19Т.Доржзодовыг гэрээгээр ажиллуулах тухайБ/192019-04-22Татаж үзэх
20Х.Сарантуяаг туршилтын хугацаагаар ажилд авах тухайБ/202019-04-22Татаж үзэх
21Б.Дариймааг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/212019-05-15Татаж үзэх
22Э.Сүхтулгыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/222019-05-20Татаж үзэх
23Б.Лхагвабаярыг ажилд томилох тухайБ/232019-06-05Татаж үзэх
24С.Гантөмөрийг албан тушаалаас чөлөөлөх тухайБ/242019-06-05Татаж үзэх
25Ц.Ганданповронг албан тушаалд томилох тухайБ/252019-06-06Татаж үзэх
26Ажлаас чөлөөлөх тухайБ/262019-06-17Татаж үзэх
27Б.Отгонцэцэгийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/272019-06-27Татаж үзэх
28Б.Бямбасүрэнг ажилд томилох тухайБ/282019-06-28Татаж үзэх
29С.Цэрэн-Очирыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/292019-07-02Татаж үзэх
30М.Болдбаатарыг ажилд томилох тухайБ/302019-07-02Татаж үзэх
31Ажлаас чөлөөлөх тухайБ/312019-07-23Татаж үзэх
32Х.Болормааг ажилд түр томилох тухайБ/322019-07-23Татаж үзэх
33Б.Батмөнхийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/332019-07-25Татаж үзэх
34Б.Өөдэйг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/342019-07-25Татаж үзэх
35О.Эрдэнэсүрэнг ажилд томилох тухайБ/352019-08-01Татаж үзэх
36Б.Батнасанг ахлах мэргэжилтнээр томилох тухайБ/362019-08-01Татаж үзэх
37Ажлаас чөлөөлөх тухайБ/372019-08-01Татаж үзэх
38Б.Цагаанцэцэгийг ажилд томилох тухайБ/382019-08-01Татаж үзэх
39Э.Уранчимэгийг ажилд томилох тухайБ/392019-08-01Татаж үзэх
40Б.Отгонцэцэгийг гэрээт ажилтнаар ажиллуулах тухайБ/402019-08-01Татаж үзэх
41Б.Отгонцэцэгийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/412019-08-26Татаж үзэх
42Б.Өрнөхбилэгийг туршилтын хугацаагаар томилох тухайБ/422019-09-04Татаж үзэх
43Я.Баярбилэгийг ажилд томилох тухайБ/432019-09-07Татаж үзэх
44Ц.Сэржпүрэвийг ажилд түр томилох тухайБ/442019-09-18Татаж үзэх
45Ж.Нямжаргалыг ажилд томилох тухайБ/452019-09-24Татаж үзэх
46Түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/462019-09-25Татаж үзэх
47Я.Азбилэгийг албан тушаалд томилох тухайБ/472019-10-02Татаж үзэх
48М.Буяндэлгэрийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/482019-10-02Татаж үзэх
49Б.Өрнөхбилэгийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/502019-11-05Татаж үзэх
50Ц.Жавхланг ажилд томилох тухайБ/512019-11-05Татаж үзэх
51Ц.Батсэлэнгийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/522019-11-05Татаж үзэх
52С.Мөнх-Очирыг албан тушаалд томилох тухайБ/532019-12-16Татаж үзэх
53Х.Сарантуяаг ажилд томилох тухайБ/542019-12-16Татаж үзэх