Тушаал 2020 он

А ТУШААЛ

НэрДугаарОгнооХавсралт
1Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/022020-01-15Татаж үзэх
2Нэмэгдэл олгох тухайА/032020-01-15Татаж үзэх
3Дүрэм батлах тухайА/042020-01-29Татаж үзэх
4Чөлөө олгох тухайА/052020-02-03Татаж үзэх
5Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/062020-02-04Татаж үзэх
6Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/072020-02-13Татаж үзэх
7Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухайА/082020-02-14Татаж үзэх
8Чөлөө олгох тухайА/092020-02-14Татаж үзэх
9Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайА/102020-02-14Татаж үзэх
10Чөлөө олгох тухайА/112020-02-14Татаж үзэх
11Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/122020-02-20Татаж үзэх
12Хариуцлагатай жижүүр томилох тухайА/132020-02-20Татаж үзэх
13Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/142020-02-28Татаж үзэх
14Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/162020-02-28Татаж үзэх
15Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/172020-02-28Татаж үзэх
16Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/182020-03-02Татаж үзэх
17Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/192020-03-10Татаж үзэх
18Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/202020-03-10Татаж үзэх
19Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/212020-03-10Татаж үзэх
20Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/222020-03-10Татаж үзэх
21Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/232020-03-11Татаж үзэх
22Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайА/242020-03-13Татаж үзэх
23Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/252020-03-16Татаж үзэх
24Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/262020-03-16Татаж үзэх
25Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/272020-03-16Татаж үзэх
26Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/282020-03-17Татаж үзэх
27Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/292020-03-17Татаж үзэх
28Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/302020-03-23Татаж үзэх
29Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/312020-03-27Татаж үзэх
30Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/322020-03-30Татаж үзэх
31Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/332020-03-30Татаж үзэх
32Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/342020-03-30Татаж үзэх
33Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/352020-03-31Татаж үзэх
34Дүрэм батлах тухайА/362020-03-31Татаж үзэх
35Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/372020-03-31Татаж үзэх
36Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/382020-03-31Татаж үзэх
37Дүрэм батлахА/392020-04-02Татаж үзэх
38Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/412020-04-02Татаж үзэх
39Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/422020-04-02Татаж үзэх
40Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/432020-04-02Татаж үзэх
41Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/442020-04-02Татаж үзэх
42Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/452020-04-02Татаж үзэх
43Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/462020-04-03Татаж үзэх
44Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/472020-04-03Татаж үзэх
45Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/482020-04-10Татаж үзэх
46Хүүхэд асрах чөлөө олгох тухайА/492020-04-03Татаж үзэх
47Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/502020-04-10Татаж үзэх
48Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/512020-04-10Татаж үзэх
49Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/522020-04-13Татаж үзэх
50Ажил хариуцах тухайА/532020-04-13Татаж үзэх
51Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/542020-04-13Татаж үзэх
52Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/552020-04-20Татаж үзэх
53Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/562020-04-20Татаж үзэх
54Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/572020-04-20Татаж үзэх
55Хөрөнгө гаргах тухайА/582020-04-20Татаж үзэх
56Нэмэгдэл олгох тухайА/592020-04-20Татаж үзэх
57Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/602020-04-22Татаж үзэх
58Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/612020-04-30Татаж үзэх
59Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/622020-04-30Татаж үзэх
60Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/632020-05-05Татаж үзэх
61Цалин шинэчлэн тогтоох тухайА/642020-05-05Татаж үзэх
62Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/652020-05-07Татаж үзэх
63Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/662020-05-07Татаж үзэх
64Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/672020-05-08Татаж үзэх
65Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/682020-05-08Татаж үзэх
66Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/692020-05-08Татаж үзэх
67Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/702020-05-08Татаж үзэх
68Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/712020-05-11Татаж үзэх
69Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/722020-05-12Татаж үзэх
70Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/732020-05-12Татаж үзэх
71Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/742020-05-14Татаж үзэх
72Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/752020-05-14Татаж үзэх
73Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/762020-05-14Татаж үзэх
74Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/772020-05-14Татаж үзэх
75Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/782020-05-14Татаж үзэх
76Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/792020-05-14Татаж үзэх
77Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/802020-05-14Татаж үзэх
78Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/812020-05-14Татаж үзэх
79Чөлөө олгох тухайА/822020-05-14Татаж үзэх
80Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/832020-05-20Татаж үзэх
81Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/842020-05-22Татаж үзэх
82Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/852020-05-25Татаж үзэх
83Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайА/862020-05-25Татаж үзэх
84Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/872020-05-28Татаж үзэх
85Хөрөнгө гаргах тухайА/882020-05-28Татаж үзэх
86Тооллогын комисс томилох тухайА/892020-05-29Татаж үзэх
87Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/902020-06-02Татаж үзэх
88Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/912020-06-02Татаж үзэх
89Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/922020-06-03Татаж үзэх
90Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/932020-06-09Татаж үзэх
91Амралтын хуваарь батлах тухайА/942020-06-09Татаж үзэх
92Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/952020-06-11Татаж үзэх
93Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/962020-06-11Татаж үзэх
94Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/972020-06-11Татаж үзэх
95Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/982020-06-12Татаж үзэх
96Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/992020-06-12Татаж үзэх
97Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1002020-06-12Татаж үзэх
98Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1012020-06-12Татаж үзэх
99Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1022020-06-12Татаж үзэх
100Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1032020-06-17Татаж үзэх
101Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1042020-06-17Татаж үзэх
102Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1052020-06-17Татаж үзэх
103Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1062020-06-30Татаж үзэх
104Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1072020-06-30Татаж үзэх
105Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1082020-07-01Татаж үзэх
106Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1092020-07-02Татаж үзэх
107Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1102020-07-02Татаж үзэх
108Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1112020-07-02Татаж үзэх
109Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1122020-07-02Татаж үзэх
110Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1132020-07-07Татаж үзэх
111Хөрөнгө гаргах тухайА/1142020-07-07Татаж үзэх
112Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1152020-07-16Татаж үзэх
113Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1162020-07-16Татаж үзэх
114Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1172020-07-16Татаж үзэх
115Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1182020-08-03Татаж үзэх
116Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1192020-08-07Татаж үзэх
117Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1202020-08-07Татаж үзэх
118Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1212020-08-10Татаж үзэх
119Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1222020-08-13Татаж үзэх
120Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1232020-08-13Татаж үзэх
121Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1242020-08-13Татаж үзэх
122Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1252020-08-13Татаж үзэх
123Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1262020-08-14Татаж үзэх
124Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1272020-08-14Татаж үзэх
125Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1282020-08-17Татаж үзэх
126Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1292020-08-21Татаж үзэх
127Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1302020-08-21Татаж үзэх
128Дотоод журам батлах тухайА/1312020-08-21Татаж үзэх
129Ес зүйн зөвлөл байгуулах тухайА/1322020-09-04Татаж үзэх
130Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1332020-09-07Татаж үзэх
131Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1342020-09-07Татаж үзэх
132Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1352020-09-08Татаж үзэх
133Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1362020-09-08Татаж үзэх
134Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1372020-09-08Татаж үзэх
135Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1382020-09-18Татаж үзэх
136Дотоод аудитын баг байгуулах тухайА/1392020-09-18Татаж үзэх
137Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1402020-09-22Татаж үзэх
138Чанарын баг байгуулах тухайА/1412020-09-22Татаж үзэх
139Хөтөлбөр, төлөвлөгөө, гарын авлага батлах тухайА/1422020-09-22Татаж үзэх
140Журам батлах тухайА/1432020-09-22Татаж үзэх
141Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1442020-09-23Татаж үзэх
142Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1452020-09-23Татаж үзэх
143Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1462020-09-28Татаж үзэх
144Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1472020-09-28Татаж үзэх
145Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1482020-09-30Татаж үзэх
146Чөлөө олгох тухай А/1492020-09-30Татаж үзэх
147Чөлөө олгох тухай А/1502020-09-30Татаж үзэх
148Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1512020-09-30Татаж үзэх
149Чөлөө олгох тухай А/1522020-09-30Татаж үзэх
150Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1532020-10-01Татаж үзэх
151Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1542020-10-07Татаж үзэх
152Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1552020-10-07Татаж үзэх
153Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1562020-10-07Татаж үзэх
154Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1572020-10-07Татаж үзэх
155Нэмэгдэл олгох тухайА/1582020-10-08Татаж үзэх
156Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1592020-10-12Татаж үзэх
157Нэмэгдэл олгох тухайА/1602020-10-12Татаж үзэх
158Чөлөө олгох тухайА/1612020-10-26Татаж үзэх
159Хөрөнгө гаргах тухайА/1622020-11-05Татаж үзэх
160Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1632020-11-09Татаж үзэх
161Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1642020-11-10Татаж үзэх
162Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын ажиллах цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулж, хөл хорио тогтоох тухайА/1652020-11-17Татаж үзэх
163Тооллогын комисс томилох тухайА/1662020-11-27Татаж үзэх
164Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1672020-11-27Татаж үзэх
165Хугацаа сунгах тухайА/1682020-12-01Татаж үзэх
166Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1692020-12-07Татаж үзэх
167Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1702020-12-08Татаж үзэх
168Чөлөө олгох тухайА/1712020-12-09Татаж үзэх
169Тооллогын комисс томилж, тооллого хийх тухайА/1722020-12-10Татаж үзэх
170Урамшуулал олгох тухайА/1732020-12-11Татаж үзэх
171Түлшний хөнгөлөлт олгох тухайА/1742020-12-11Татаж үзэх
172Чөлөө олгох тухайА/1752020-12-14Татаж үзэх
173Хугацаа сунгах тухайА/1762020-12-22Татаж үзэх
174Урамшуулал олгох тухайА/1772020-12-22Татаж үзэх
175Урамшуулал олгох тухайА/1782020-12-22Татаж үзэх
176Хөрөнгө гаргах тухайА/1792020-12-22Татаж үзэх
177Урамшуулал олгох тухайА/1802020-12-22Татаж үзэх
178Урамшуулалт цалин олгох тухайА/1812020-12-22Татаж үзэх
179Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1822020-12-25Татаж үзэх
180Хариуцлагатай жижүүр томилох тухайА/1832020-12-30Татаж үзэх
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
Б ТУШААЛ
НэрДугаарОгнооХавсралт
1С.Алтангүлийг түр томилох тухайБ/012020-02-03Татаж үзэх
2Т.АЛимааг ажилд томилох тухайБ/022020-02-03Татаж үзэх
3Ч.Буянтогтохыг түр ажиллуулах тухайБ/032020-02-10Татаж үзэх
4С.Баярцэцэгийг түр ажиллуулах тухайБ/042020-02-10Татаж үзэх
5Б.Батцэцэгийг ажилд томилох тухайБ/052020-02-10Татаж үзэх
6Б.Гомбосүрэнг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/062020-03-04Татаж үзэх
7Б.Баярсүхийг шилжүүлэн томилох тухайБ/072020-03-05Татаж үзэх
8П.Долгорыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/082020-03-27Татаж үзэх
9Д.Ившинхоролыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/092020-03-27Татаж үзэх
10М.Болдбаатарыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/102020-03-27Татаж үзэх
11Ж.Дэнсмааг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/112020-03-27Татаж үзэх
12Ш.Баатаржавыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/122020-03-27Татаж үзэх
13Ж.Дархижавыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/132020-03-27Татаж үзэх
14Б.Энхтөрийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/142020-03-27Татаж үзэх
15Ч.Бат-Эрдэнийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/152020-03-27Татаж үзэх
16Ч.Бат-Эрдэнийг гэрээт ажилтнаар томимлох тухайБ/162020-04-01Татаж үзэх
17Б.Энхтөрийг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/172020-04-01Татаж үзэх
18М.Болдбаатарыг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/182020-04-01Татаж үзэх
19Ж.Дэнсмааг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/192020-04-01Татаж үзэх
20Д.Ившинхоролыг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/202020-04-01Татаж үзэх
21П.Долгорыг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/212020-04-01Татаж үзэх
22Ж.Дархижавыг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/222020-04-01Татаж үзэх
23Ш.Баатаржавыг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/232020-04-01Татаж үзэх
24Д.Манатыг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/242020-04-01Татаж үзэх
25Ш.Дэлгэрмааг ажилд томилох тухайБ/252020-04-01Татаж үзэх
26Ц.Сэржпүрэвийг ажилд томилох тухайБ/262020-04-01Татаж үзэх
27Түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/272020-04-24Татаж үзэх
28Б.Баярсүхийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/282020-05-04Татаж үзэх
29Б.Даваадоржийг ажилд томилох тухайБ/292020-05-04Татаж үзэх
30Б.Гантөмөрийг ажилд эргүүлэн томилох тухайБ/302020-05-04Татаж үзэх
31Б.Даваадоржийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/312020-05-04Татаж үзэх
32Ц.Ганданповронг албан тушаалаас чөлөөлөх тухайБ/322020-05-04Татаж үзэх
33Б.Баярсүхийг ажилд томилох тухайБ/332020-05-04Татаж үзэх
34Т.Ариунбаатарыг ажилд томилох тухайБ/342020-05-06Татаж үзэх
35М.Болдбаатарыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/352020-05-06Татаж үзэх
36Ж.Дэнсмааг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/362020-05-11Татаж үзэх
37Б.Гантөмөрийг төрийн албанаас халах тухайБ/372020-05-25Татаж үзэх
38Б.Даваадоржийг ажилд томилох тухайБ/382020-05-25Татаж үзэх
39Чөлөө олгох тухайБ/392020-05-25Татаж үзэх
40Чөлөө олгох тухайБ/402020-05-30Татаж үзэх
41Чөлөө олгох тухайБ/412020-06-02Татаж үзэх
42Чөлөө олгох тухайБ/422020-06-03Татаж үзэх
43Чөлөө олгох тухайБ/432020-06-03Татаж үзэх
44Ш.Баатаржавыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/442020-06-03Татаж үзэх
45Г.Гантөмөрийг ажилд түр томилох тухайБ/452020-06-03Татаж үзэх
46Б.Даваадоржийг ажилд шилжүүлэн томилох тухайБ/462020-06-04Татаж үзэх
47Чөлөө олгох тухайБ/472020-06-04Татаж үзэх
48Б.Болормааг ажилд томилох тухайБ/482020-06-20Татаж үзэх
49Б.Түмэнжаргалыг ажилд томилох тухайБ/492020-06-30Татаж үзэх
50П.Долгорыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/502020-06-30Татаж үзэх
51Ж.Дархижавыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/512020-06-30Татаж үзэх
52Б.Энхтөрийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/522020-06-30Татаж үзэх
53Д.Ившинхоролыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/532020-06-30Татаж үзэх
54Д.Батжаргалыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/542020-07-01Татаж үзэх
55Шагнал олгох тухайБ/552020-07-01Татаж үзэх
56Д.Батжаргалыг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/562020-07-01Татаж үзэх
57Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухайБ/572020-07-06Татаж үзэх
58Д.Эрдэнэбатыг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/582020-07-06Татаж үзэх
59С.Алтангүлийг ажилд томилох тухайБ/592020-07-06Татаж үзэх
60Ч.Цогзолмааг ажилд түр томилох тухайБ/602020-07-06Татаж үзэх
61Цалин хөлс тогтоох тухайБ/612020-07-09Татаж үзэх
62М.Отгонхишигийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/622020-07-09Татаж үзэх
63Б.Нямдэлгэрийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/632020-07-28Татаж үзэх
64Д.Ариунбилэгийг шилжүүлэн томилох тухайБ/642020-07-31Татаж үзэх
65Б.Энхмандалыг ажилд түр томилох тухайБ/652020-08-03Татаж үзэх
66Б.Нямдэлгэрийг ажилд томилох тухайБ/662020-08-03Татаж үзэх
67Б.Цагаанцэцэгийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/672020-08-03Татаж үзэх
68Б.Түмэнжаргалыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/682020-08-03Татаж үзэх
69Г.Батсүхийг ажилд түр томилох тухайБ/692020-08-03Татаж үзэх
70Ч.Буянтогтохыг ажилд түр томилох тухайБ/702020-08-03Татаж үзэх
71Б.Цагаанцэцэгийг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/712020-08-03Татаж үзэх
72Д.Доржпүрэвийг ажилд томилох тухайБ/722020-08-03Татаж үзэх
73Чөлөө олгох тухайБ/732020-08-17Татаж үзэх
74Чөлөө олгох тухайБ/742020-08-26Татаж үзэх
75Чөлөө олгох тухайБ/752020-08-26Татаж үзэх
76Т.Алимаад чөлөө Б/762020-09-01Татаж үзэх
77Э.Гантулгыг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/772020-09-04Татаж үзэх
78Ч.Цогзолмааг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/782020-09-14Татаж үзэх
79М.Оюунцэцэгийг ажилд түр томилох тухайБ/792020-09-14Татаж үзэх
80Б.Оюунцэцэгт чөлөө олгох тухайБ/802020-09-20Татаж үзэх
81Б.Дариймааг гэрээт ажилтнаар түр томилох тухайБ/812020-09-25Татаж үзэх
82Д.Мөнхжагаад чөлөө олгох тухайБ/822020-09-25Татаж үзэх
83П.Мөнхцоожид чөлөө олгох тухайБ/832020-10-01Татаж үзэх
84Х.Ганболдыг ажлаас чөлөөлж, шилжүүлэн ажиллуулах тухайБ/842020-10-30Татаж үзэх
85Д.Батжаргалыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/852020-10-30Татаж үзэх
86Н.Баасанжавыг ажилд түр томилох тухайБ/862020-11-02Татаж үзэх
87Ч.Бат-Эрдэнийг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/872020-11-02Татаж үзэх
88М.Лхагвасүрэнг ажилд томилох тухайБ/882020-11-12Татаж үзэх
89Г.Гантөмөрийг ажилд томилох тухайБ/892020-12-02Татаж үзэх
90Б.Энхбаатарыг ахлах мэргэжилтнээр томилох тухайБ/902020-12-23Татаж үзэх
91Ц.Сэржпүрэвийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/912020-12-23Татаж үзэх