Тушаал 2021 он

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН А ТУШААЛ

НэрДугаарОгнооХавсралт
1Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухайА/012021-01-08Татаж авах
2Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухайА/022021-01-26Татаж авах
3Хөрөнгө худалдан авах тухайА/032021-02-04Татаж авах
4Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухайА/042021-02-08Татаж авах
5Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/052021-02-10Татаж авах
6Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/062021-02-10Татаж авах
7Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/072021-02-10Татаж авах
8Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/082021-02-10Татаж авах
9Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/092021-02-10Татаж авах
10Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/102021-02-10Татаж авах
11Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/112021-02-10Татаж авах
12Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/122021-02-10Татаж авах
13Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/132021-02-10Татаж авах
14Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/142021-02-10Татаж авах
15Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/152021-02-10Татаж авах
16Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/162021-02-10Татаж авах
17Хариуцлагатай жижүүр томилох тухайА/172021-02-10Татаж авах
18
19
20Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/202021-03-04Татаж үзэх
21Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/212021-03-04Татаж үзэх
22Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/222021-03-04Татаж үзэх
23Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/232021-03-04Татаж үзэх
24Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/242021-03-04Татаж үзэх
25Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/252021-03-04Татаж үзэх
26Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/262021-03-04Татаж үзэх
27Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/272021-03-04Татаж үзэх
28Төсөв батлах тухайА/282021-03-12Татаж үзэх
29Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/292021-03-24Татаж үзэх
30Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/302021-03-24Татаж үзэх
31Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/312021-03-24Татаж үзэх
32Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/322021-03-24Татаж үзэх
33Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/332021-03-24Татаж үзэх
34Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/342021-03-24Татаж үзэх
35Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/352021-03-24Татаж үзэх
36Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/362021-03-24Татаж үзэх
37Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/372021-03-24Татаж үзэх
38Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/382021-03-24Татаж үзэх
39Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/392021-03-24Татаж үзэх
40Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/402021-04-05Татаж үзэх
41Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/412021-04-05Татаж үзэх
42Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/422021-04-05Татаж үзэх
43Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/432021-04-05Татаж үзэх
44Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/442021-04-05Татаж үзэх
45Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/452021-04-05Татаж үзэх
46Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/462021-04-05Татаж үзэх
47Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/472021-04-05Татаж үзэх
48Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/482021-04-05Татаж үзэх
49Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/492021-04-05Татаж үзэх
50Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/502021-04-05Татаж үзэх
51Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/512021-04-05Татаж үзэх
52Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/522021-04-12Татаж үзэх
53Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/532021-04-12Татаж үзэх
54Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/542021-04-12Татаж үзэх
55Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/552021-04-12Татаж үзэх
56Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/562021-04-12Татаж үзэх
57Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/572021-04-12Татаж үзэх
58Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/582021-04-12Татаж үзэх
59Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/592021-04-12Татаж үзэх
60Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/602021-04-12Татаж үзэх
61Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/612021-04-12Татаж үзэх
62Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/622021-04-12Татаж үзэх
63Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/632021-04-12Татаж үзэх
64Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/642021-04-23Татаж үзэх
65Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/652021-04-23Татаж үзэх
66Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/662021-04-28Татаж үзэх
67Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/672021-04-28Татаж үзэх
68Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/682021-04-28Татаж үзэх
69Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/692021-04-28Татаж үзэх
70Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/702021-04-28Татаж үзэх
71Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/712021-04-28Татаж үзэх
72Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/732021-05-03Татаж үзэх
73Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/742021-05-03Татаж үзэх
74Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/752021-05-06Татаж үзэх
75Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/762021-05-06Татаж үзэх
76Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/772021-05-06Татаж үзэх
77Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/782021-05-06Татаж үзэх
78Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/792021-05-06Татаж үзэх
79Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/802021-05-06Татаж үзэх
80Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/812021-05-18Татаж үзэх
81Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/822021-05-18Татаж үзэх
82Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/832021-05-18Татаж үзэх
83Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/842021-05-18Татаж үзэх
84Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/852021-05-18Татаж үзэх
85Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/862021-05-18Татаж үзэх
86Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/872021-05-18Татаж үзэх
87Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/882021-05-18Татаж үзэх
88Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/892021-05-18Татаж үзэх
89Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/902021-05-18Татаж үзэх
90Тооллогын комисс томилох тухайА/912021-05-27Татаж үзэх
91Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/922021-05-28Татаж үзэх
92Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/932021-05-28Татаж үзэх
93Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/942021-05-28Татаж үзэх
94Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/952021-05-28Татаж үзэх
95Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/962021-05-28Татаж үзэх
96
97
98
99
100
101
102

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН Б ТУШААЛ
НэрДугаарОгнооХавсралт
1Б.Дариймааг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/012020-01-04Татаж үзэх
2Д.Хуатбекийг ажилд томилох тухайБ/022020-01-04Татаж үзэх
3Т.Алимааг ажилд нь эгүүлэн томилох тухайБ/032020-01-04Татаж үзэх
4П.Цэцэгсүрэнг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухайБ/042020-01-22Татаж үзэх
5Ч.Эрдэнэбатыг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухайБ/052020-01-22Татаж үзэх
6Ажил хариуцуулах тухайБ/062020-01-22Татаж үзэх
7Т.Ариунбаатарыг ажилд томилох тухайБ/072020-01-25Татаж үзэх
8Ш.Дэлгэрмаад чөлөө олгох тухайБ/082020-02-01Татаж үзэх
9Г.Батсүхийг ажилд томилох тухайБ/092020-02-01Татаж үзэх
10Ч.Эрдэнэбатыг жинхлэн томилох тухайБ/102020-02-10Татаж үзэх
11Нэмэгдлийн хэмжээг өөрчлөх тухайБ/112020-02-10Татаж үзэх
12Д.Доржпүрэвийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/122020-02-22Татаж үзэх
13Г.Бадамцэцэгийг ажилд томилох тухайБ/132020-02-22Татаж үзэх
14Д.Мөнхжагаад чөлөө олгох тухайБ/142020-02-24Татаж үзэх
15Н.Баасанжавыг ажилд томилох тухайБ/152020-02-24Татаж үзэх
16Б.Чулуунцэцэгийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/162020-02-24Татаж үзэх
17Б.Хишигзаяаг ажилд томилох тухайБ/172020-02-24Татаж үзэх
18Б.Чулуунцэцэгийг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/182020-02-24Татаж үзэх
19Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/192020-02-24Татаж үзэх
20Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/202020-03-09Татаж үзэх
21Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/212020-03-09Татаж үзэх
22Х.Баасанхүүд чөлөө олгох тухайБ/222020-03-09Татаж үзэх
23П.Мөнхцоожид чөлөө олгох тухайБ/232020-03-09Татаж үзэх
24М.Оюунцэцэгийг ажилд түр томилох тухайБ/242020-03-09Татаж үзэх
25Б.Эрдэнэчимэгт чөлөө олгох тухайБ/252020-03-30Татаж үзэх
26Д.Манатыг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/262020-03-30Татаж үзэх
27Б.Мөнгөнцоожийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/272020-04-08Татаж үзэх
28Д.Хуатбекийг ажилд томилох тухайБ/282020-04-08Татаж үзэх
29Урамшуулал олгох тухайБ/292020-04-08Татаж үзэх
30Нэмэгдэл олгох тухайБ/302020-05-03Татаж үзэх
31Нэмэгдэл олгох тухайБ/312020-05-03Татаж үзэх
32Д.Тамирыг ажилд томилох тухайБ/322020-05-03Татаж үзэх
33Амралтын хуваарь батлах тухайБ/332020-05-03Татаж үзэх
34Тушаал хүчингүй болгох тухайБ/342020-05-03Татаж үзэх
35Буцалтгүй тусламж олгох тухайБ/352020-05-03Татаж үзэх
36Б.Чулуунцэцэгийг гэрээт ажилтнаас чөлөөлөх тухайБ/362020-05-19Татаж үзэх
37Ч.Буянтогтохыг ажилд томилох тухайБ/372020-05-27Татаж үзэх
38Д.Эрдэнэбатад ажил түр хариуцуулах тухайБ/382020-05-27Татаж үзэх
39
40
41