Захирамж 2021 он

Аймгийн Засаг даргын Тамгын А Захирамж

НэрДугаарОгнооХавсралт
1Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/012021-01-05Татаж үзэх
2Цэргийн бүртгэл явуулах тухайА/022021-01-05Татаж үзэх
3Захирамжийн биелэлтийг түдгэлзүүлэх тухайА/032021-01-06Татаж үзэх
4Захирамжийн хэрэгжилтийг сунгах тухайА/042021-01-05Татаж үзэх
5Захирамжийн хэрэгжилтийг сунгах тухайА/052021-01-06Татаж үзэх
6Ш.Ерболатад мөнгөн урамшуулал олгох тухайА/062021-01-06Татаж үзэх
7Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг зохион байгуулах тухайА/072021-01-08Татаж үзэх
8Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/082021-01-08Татаж үзэх
9Газар өмчлүүлэх тухайА/092021-01-14Татаж үзэх
10Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/102021-01-14Татаж үзэх
11Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/112021-01-14Татаж үзэх
12Хөрөнгө гаргах тухайА/122021-01-12Татаж үзэх
13Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/132021-01-18Татаж үзэх
14Тогтоолын хэрэгжилт хангах тухайА/142021-01-18Татаж үзэх
15Орон нутгийн төсвийн 2021 оны сар, улирлын хуваарь батлах тухайА/152021-01-18Татаж үзэх
16Хөрөнгө гаргах тухай А/162021-01-19Татаж үзэх
17Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/172021-01-19Татаж үзэх
18Журам батлах, ажлын хэсэг байгуулах тухайА/182021-01-19Татаж үзэх
19Хөрөнгө гаргах тухайА/192021-01-19Татаж үзэх
20Ч.Уранчимэгт нэг удаагийн тэтгэмж олгох тухайА/202021-01-19Татаж үзэх
21Хөрөнгө гаргах тухайА/212021-01-20Татаж үзэх
22Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/222021-01-20Татаж үзэх
23Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/232021-01-21Татаж үзэх
24Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/242021-01-22Татаж үзэх
25Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/252021-01-22Татаж үзэх
26Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/272021-01-25Татаж үзэх
27Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/282021-01-25Татаж үзэх
28Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/292021-01-26Татаж үзэх
29Урамшуулал олгох тухайА/302021-01-26Татаж үзэх
30Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/312021-01-26Татаж үзэх
31Т.Заяад мөнгөн урамшуулал олгох тухайА/322021-01-26Татаж үзэх
32Гамшгаас хамгаалах сургууль, дадлага зохион байгуулах тухайА/332021-01-26Татаж үзэх
33Нэрэмжит шагналт, бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах тухайА/342021-01-26Татаж үзэх
34Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/352021-01-26Татаж үзэх
35Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/362021-01-26Татаж үзэх
36Хязгаарлалт тогтоох тухайА/372021-01-27Татаж үзэх
37Нэмэлт төсвийн данснаас татан төвлөрүүлсэн мөнгийг буцаан олгох тухайА/382021-01-27Татаж үзэх
38Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/392021-01-27Татаж үзэх
39Улсын комисс байгуулах тухайА/402021-01-27Татаж үзэх
40Э.Дөлбадралд төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухайА/412021-01-28Татаж үзэх
41Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/422021-02-01Татаж үзэх
42Аймгийн хошой аварга малчин, аймгийн аварга малчин, аймгийн аварга саальчин, аймгийн аварга тариаланч шалгаруулах тухайА/432021-02-01Татаж үзэх
43Зөвлөх багийн гишүүдийн цалинг тогтоох тухайА/442021-02-02Татаж үзэх
44Архи, согтууруулах ундаа худалдах цагийн хязгаарлалт тогтоох тухайА/452021-02-03Татаж үзэх
45Салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухайА/462021-02-03Татаж үзэх
46Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/472021-02-03Татаж үзэх
47Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/482021-02-04Татаж үзэх
48Эзэмшил газрын зориулалт өөрчлөлт тогтоох тухайА/492021-02-04Татаж үзэх
49Захирамж хүчингүй болгох тухайА/502021-02-04Татаж үзэх
50Төвлөрүүлсэн үлдэгдлийг буцаан шилжүүлэх тухайА/512021-02-05Татаж үзэх
51Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/522021-02-05Татаж үзэх
52Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/532021-02-05Татаж үзэх
53Жуух бичгээр шагнах тухайА/542021-02-05Татаж үзэх
54Хөрөнгө гаргах тухайА/552021-02-05Татаж үзэх
55Асрамжид хамруулах тухайА/562021-02-05Татаж үзэх
56Бүлэг нэмж, тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/572021-02-05Татаж үзэх
57Хөрөнгө гаргах тухайА/582021-02-05Татаж үзэх
58Хөрөнгө гаргах тухайА/592021-02-05Татаж үзэх
59Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/602021-02-08Татаж үзэх
60Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/612021-02-08Татаж үзэх
61Хязгаарлалт тогтоох тухайА/622021-02-08Татаж үзэх
62Хөрөнгө гаргах тухайА/632021-02-08Татаж үзэх
63Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/642021-02-08Татаж үзэх
64Хөрөнгө гаргах тухайА/652021-02-08Татаж үзэх
65Эрх шилжүүлэх тухайА/662021-02-08Татаж үзэх
66Хөрөнгө гаргах тухайА/672021-02-08Татаж үзэх
67Хөрөнгө гаргах тухайА/682021-02-08Татаж үзэх
68Бүтэц, орон тоо батлах тухайА/692021-02-08Татаж үзэх
69Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/702021-02-09Татаж үзэх
70Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/712021-02-09Татаж үзэх
71Хөрөнгө гаргах тухайА/722021-02-08Татаж үзэх
72Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/732021-02-09Татаж үзэх
73Хөрөнгө гаргах тухайА/742021-02-09Татаж үзэх
74Хөрөнгө гаргах тухайА/752021-02-10Татаж үзэх
75Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/762021-02-10Татаж үзэх
76Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/772021-02-10Татаж үзэх
77Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/782021-02-10Татаж үзэх
78Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/792021-02-10Татаж үзэх
79Аймгийн алдарт уяач цол олгох тухайА/802021-02-10Татаж үзэх
80Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/812021-02-10Татаж үзэх
81Жуух бичгээр шагнах тухайА/822021-02-11Татаж үзэх
82Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/832021-02-11Татаж үзэх
83Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/842021-02-11Татаж үзэх
84Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/852021-02-11Татаж үзэх
85Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/862021-02-11Татаж үзэх
86Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/872021-02-11Татаж үзэх
87Хөрөнгө гаргах тухайА/882021-02-15Татаж үзэх
88Ажлын хэсэг, зөвлөх баг байгуулах тухайА/892021-02-15Татаж үзэх
89Салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухайА/902021-02-15Татаж үзэх
90Хөрөнгө гаргах тухайА/912021-02-15Татаж үзэх
91Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/922021-02-16Татаж үзэх
92Зах, худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн үйл ажиллагааг нээх тухайА/932021-02-16Татаж үзэх
93Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/942021-02-17Татаж үзэх
94Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/952021-02-18Татаж үзэх
95Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/962021-02-18Татаж үзэх
96Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/972021-02-18Татаж үзэх
97Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/982021-02-18Татаж үзэх
98Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/992021-02-19Татаж үзэх
99Хөрөнгө гаргах тухайА/1002021-02-19Татаж үзэх
100Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1012021-02-19Татаж үзэх
101Орон тооны бус зөвлөхүүдийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухайА/1022021-02-19Татаж үзэх
102Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1032021-02-22Татаж үзэх
103Хөрөнгө гаргах тухайА/1042021-02-22Татаж үзэх
104Ажлын хэсэг, зөвлөх баг байгуулах тухайА/1062021-02-22Татаж үзэх
105"Тэргүүний сум, байгууллага шалгаруулах тухай"А/1072021-02-23Татаж үзэх
106Хөрөнгө гаргах тухайА/1082021-02-23Татаж үзэх
107Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардлын эрх шилжүүлэх тухайА/1092021-02-23Татаж үзэх
108Хөрөнгө гаргах тухайА/1102021-02-23Татаж үзэх
109Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1112021-02-24Татаж үзэх
110Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1122021-02-24Татаж үзэх
111Дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1132021-02-24Татаж үзэх
112Комисс байгуулах тухайА/1142021-02-24Татаж үзэх
113Захирамж хүчингүй болгох тухайА/1152021-02-25Татаж үзэх
114Хөрөнгө гаргах тухайА/1162021-03-03Татаж үзэх
115Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1172021-03-03Татаж үзэх
116Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1182021-03-03Татаж үзэх
117Зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухайА/1192021-03-03Татаж үзэх
118Хөрөнгө гаргах тухайА/1202021-03-03Татаж үзэх
119Хөрөнгө гаргах тухайА/1212021-03-03Татаж үзэх
120Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/1222021-03-03Татаж үзэх
121Хөрөнгө гаргах тухайА/1232021-03-03Татаж үзэх
122Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1242021-03-04Татаж үзэх
123Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайА/1252021-03-04Татаж үзэх
124Захирамж хүчингүй болгох тухайА/1262021-03-04Татаж үзэх
125Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1272021-03-05Татаж үзэх
126Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1282021-03-09Татаж үзэх
127Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1292021-03-11Татаж үзэх
128Хөрөнгө гаргах тухайА/1302021-03-15Татаж үзэх
129Бүх нийтийн урлаг соёлын арга хэмжээ явуулах үйл ажиллагааг түр хугацаагаар хориглох тухайА/1312021-03-16Татаж үзэх
130Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1322021-03-16Татаж үзэх
131Иргэн, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг түх хязгаарлах тухайА/1332021-03-16Татаж үзэх
132Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1342021-03-17Татаж үзэх
133Хөрөнгө гаргах тухайА/1352021-03-17Татаж үзэх
134Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1362021-03-17Татаж үзэх
135Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1372021-03-17Татаж үзэх
136Хөрөнгө гаргах тухайА/1382021-03-17Татаж үзэх
137Улсын комисс байгуулах тухайА/1392021-03-18Татаж үзэх
138Жуух бичгээр шагнах тухайА/1402021-03-18Татаж үзэх
139Жуух бичгээр шагнах тухайА/1412021-03-18Татаж үзэх
140Хөрөнгө гаргах тухайА/1422021-03-22Татаж үзэх
141Хөрөнгө гаргах тухайА/1432021-03-22Татаж үзэх
142Өвөлжилт хүндэрсэн сумдын малчин өрхүүдэд олгох тусламжийн хүнсний бараа хүлээн авах, хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах комисс томилох тухайА/1442021-03-23Татаж үзэх
143Хөрөнгө гаргах тухайА/1452021-03-23Татаж үзэх
144Хөрөнгө гаргах тухайА/1462021-03-23Татаж үзэх
145Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1472021-03-23Татаж үзэх
146Хөрөнгө гаргах тухайА/1482021-03-23Татаж үзэх
147Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1492021-03-23Татаж үзэх
148Хөрөнгө гаргах тухайА/1502021-03-24Татаж үзэх
149Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай А/1512021-03-24Татаж үзэх
150Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1522021-03-25Татаж үзэх
151Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1532021-03-25Татаж үзэх
152Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1542021-03-25Татаж үзэх
153Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухайА/1562021-03-25Татаж үзэх
154Хөрөнгө гаргах тухайА/1572021-03-26Татаж үзэх
155Жуух бичгээр шагнах тухайА/1582021-03-26Татаж үзэх
156Хөрөнгө гаргах тухайА/1592021-03-26Татаж үзэх
157Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухайА/1602021-03-29Татаж үзэх
158Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/1612021-03-29Татаж үзэх
159Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1622021-03-29Татаж үзэх
160Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/1632021-03-29Татаж үзэх
161Газар өмчлүүлэх тухайА/1642021-03-29Татаж үзэх
162Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/1652021-03-29Татаж үзэх
163Хөрөнгө гаргах тухайА/1662021-03-29Татаж үзэх
164Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1682021-03-29Татаж үзэх
165Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ өөрчлөх тухайА/1692021-03-29Татаж үзэх
166Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1702021-03-29Татаж үзэх
167Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/1712021-03-29Татаж үзэх
168Хөрөнгө гаргах тухайА/1722021-03-29Татаж үзэх
169Хөрөнгө гаргах тухайА/1732021-03-29Татаж үзэх
170Хөрөнгө гаргах, эрх шилжүүлэх тухайА/1742021-03-29Татаж үзэх
171Хязгаарлалт тогтоох тухайА/1752021-03-29Татаж үзэх
172Зарим байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг түр хязгаарлах тухайА/1762021-03-29Татаж үзэх
173Хөрөнгө гаргах тухайА/1772021-03-30Татаж үзэх
174Төлөвлөгөө батлуулах тухайА/1782021-03-30Татаж үзэх
175
176
177
178
179

Аймгийн Засаг даргын Тамгын Б Захирамж
НэрДугаарОгнооХавсралт
1А.Энхбаярыг ажлаас чөлөөлөх Б/012021-01-04Татаж үзэх
2С.Ганзоригийг ажилд томилох тухайБ/022021-01-04Татаж үзэх
3Ш.Ерболатыг чөлөөлөх тухайБ/032021-01-14Татаж үзэх
4Я.Өмирханыг томилох тухайБ/042021-01-14Татаж үзэх
5Ч.Уранчимэгийг чөлөөлөх тухайБ/052021-01-06Татаж үзэх
6Т.Дэлгэрсайханыг томилох тухайБ/062021-01-06Татаж үзэх
7Н.Ганбатыг ажилд томилох тухайБ/072021-01-28Татаж үзэх
8Д.Нарандоржийг ажилд түр томилох тухайБ/082021-01-28Татаж үзэх
9Д.Бумцэндийг ажилд томилох тухайБ/092021-02-01Татаж үзэх
10Ш.Батжаргалыг ажилд томилох тухайБ/102021-02-01Татаж үзэх
11Б.Батсүхийг ажилд түр томилох тухайБ/112021-02-04Татаж үзэх
12Б.Хатанзоригийг ажилд томилох тухайБ/122021-02-04Татаж үзэх
13Т.Заяаг чөлөөлөх тухайБ/132021-02-08Татаж үзэх
14Л.Цэдэн-Ишийг ажилд томилох тухайБ/142021-02-08Татаж үзэх
15Б.Батсүхийг ажилд түр томилох тухайБ/152021-02-24Татаж үзэх
16
17
18
19
20
21
22
23
24