Захирамж 2021 он

Аймгийн Засаг даргын А Захирамж

НэрДугаарОгнооХавсралт
1Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/012021-01-05Татаж үзэх
2Цэргийн бүртгэл явуулах тухайА/022021-01-05Татаж үзэх
3Захирамжийн биелэлтийг түдгэлзүүлэх тухайА/032021-01-06Татаж үзэх
4Захирамжийн хэрэгжилтийг сунгах тухайА/042021-01-05Татаж үзэх
5Захирамжийн хэрэгжилтийг сунгах тухайА/052021-01-06Татаж үзэх
6Ш.Ерболатад мөнгөн урамшуулал олгох тухайА/062021-01-06Татаж үзэх
7Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг зохион байгуулах тухайА/072021-01-08Татаж үзэх
8Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/082021-01-08Татаж үзэх
9Газар өмчлүүлэх тухайА/092021-01-14Татаж үзэх
10Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/102021-01-14Татаж үзэх
11Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/112021-01-14Татаж үзэх
12Хөрөнгө гаргах тухайА/122021-01-12Татаж үзэх
13Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/132021-01-18Татаж үзэх
14Тогтоолын хэрэгжилт хангах тухайА/142021-01-18Татаж үзэх
15Орон нутгийн төсвийн 2021 оны сар, улирлын хуваарь батлах тухайА/152021-01-18Татаж үзэх
16Хөрөнгө гаргах тухай А/162021-01-19Татаж үзэх
17Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/172021-01-19Татаж үзэх
18Журам батлах, ажлын хэсэг байгуулах тухайА/182021-01-19Татаж үзэх
19Хөрөнгө гаргах тухайА/192021-01-19Татаж үзэх
20Ч.Уранчимэгт нэг удаагийн тэтгэмж олгох тухайА/202021-01-19Татаж үзэх
21Хөрөнгө гаргах тухайА/212021-01-20Татаж үзэх
22Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/222021-01-20Татаж үзэх
23Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/232021-01-21Татаж үзэх
24Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/242021-01-22Татаж үзэх
25Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/252021-01-22Татаж үзэх
26Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/272021-01-25Татаж үзэх
27Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/282021-01-25Татаж үзэх
28Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/292021-01-26Татаж үзэх
29Урамшуулал олгох тухайА/302021-01-26Татаж үзэх
30Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/312021-01-26Татаж үзэх
31Т.Заяад мөнгөн урамшуулал олгох тухайА/322021-01-26Татаж үзэх
32Гамшгаас хамгаалах сургууль, дадлага зохион байгуулах тухайА/332021-01-26Татаж үзэх
33Нэрэмжит шагналт, бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах тухайА/342021-01-26Татаж үзэх
34Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/352021-01-26Татаж үзэх
35Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/362021-01-26Татаж үзэх
36Хязгаарлалт тогтоох тухайА/372021-01-27Татаж үзэх
37Нэмэлт төсвийн данснаас татан төвлөрүүлсэн мөнгийг буцаан олгох тухайА/382021-01-27Татаж үзэх
38Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/392021-01-27Татаж үзэх
39Улсын комисс байгуулах тухайА/402021-01-27Татаж үзэх
40Э.Дөлбадралд төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухайА/412021-01-28Татаж үзэх
41Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/422021-02-01Татаж үзэх
42Аймгийн хошой аварга малчин, аймгийн аварга малчин, аймгийн аварга саальчин, аймгийн аварга тариаланч шалгаруулах тухайА/432021-02-01Татаж үзэх
43Зөвлөх багийн гишүүдийн цалинг тогтоох тухайА/442021-02-02Татаж үзэх
44Архи, согтууруулах ундаа худалдах цагийн хязгаарлалт тогтоох тухайА/452021-02-03Татаж үзэх
45Салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухайА/462021-02-03Татаж үзэх
46Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/472021-02-03Татаж үзэх
47Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/482021-02-04Татаж үзэх
48Эзэмшил газрын зориулалт өөрчлөлт тогтоох тухайА/492021-02-04Татаж үзэх
49Захирамж хүчингүй болгох тухайА/502021-02-04Татаж үзэх
50Төвлөрүүлсэн үлдэгдлийг буцаан шилжүүлэх тухайА/512021-02-05Татаж үзэх
51Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/522021-02-05Татаж үзэх
52Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/532021-02-05Татаж үзэх
53Жуух бичгээр шагнах тухайА/542021-02-05Татаж үзэх
54Хөрөнгө гаргах тухайА/552021-02-05Татаж үзэх
55Асрамжид хамруулах тухайА/562021-02-05Татаж үзэх
56Бүлэг нэмж, тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/572021-02-05Татаж үзэх
57Хөрөнгө гаргах тухайА/582021-02-05Татаж үзэх
58Хөрөнгө гаргах тухайА/592021-02-05Татаж үзэх
59Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/602021-02-08Татаж үзэх
60Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/612021-02-08Татаж үзэх
61Хязгаарлалт тогтоох тухайА/622021-02-08Татаж үзэх
62Хөрөнгө гаргах тухайА/632021-02-08Татаж үзэх
63Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/642021-02-08Татаж үзэх
64Хөрөнгө гаргах тухайА/652021-02-08Татаж үзэх
65Эрх шилжүүлэх тухайА/662021-02-08Татаж үзэх
66Хөрөнгө гаргах тухайА/672021-02-08Татаж үзэх
67Хөрөнгө гаргах тухайА/682021-02-08Татаж үзэх
68Бүтэц, орон тоо батлах тухайА/692021-02-08Татаж үзэх
69Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/702021-02-09Татаж үзэх
70Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/712021-02-09Татаж үзэх
71Хөрөнгө гаргах тухайА/722021-02-08Татаж үзэх
72Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/732021-02-09Татаж үзэх
73Хөрөнгө гаргах тухайА/742021-02-09Татаж үзэх
74Хөрөнгө гаргах тухайА/752021-02-10Татаж үзэх
75Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/762021-02-10Татаж үзэх
76Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/772021-02-10Татаж үзэх
77Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/782021-02-10Татаж үзэх
78Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/792021-02-10Татаж үзэх
79Аймгийн алдарт уяач цол олгох тухайА/802021-02-10Татаж үзэх
80Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/812021-02-10Татаж үзэх
81Жуух бичгээр шагнах тухайА/822021-02-11Татаж үзэх
82Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/832021-02-11Татаж үзэх
83Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/842021-02-11Татаж үзэх
84Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/852021-02-11Татаж үзэх
85Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/862021-02-11Татаж үзэх
86Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/872021-02-11Татаж үзэх
87Хөрөнгө гаргах тухайА/882021-02-15Татаж үзэх
88Ажлын хэсэг, зөвлөх баг байгуулах тухайА/892021-02-15Татаж үзэх
89Салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухайА/902021-02-15Татаж үзэх
90Хөрөнгө гаргах тухайА/912021-02-15Татаж үзэх
91Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/922021-02-16Татаж үзэх
92Зах, худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн үйл ажиллагааг нээх тухайА/932021-02-16Татаж үзэх
93Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/942021-02-17Татаж үзэх
94Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/952021-02-18Татаж үзэх
95Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/962021-02-18Татаж үзэх
96Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/972021-02-18Татаж үзэх
97Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/982021-02-18Татаж үзэх
98Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/992021-02-19Татаж үзэх
99Хөрөнгө гаргах тухайА/1002021-02-19Татаж үзэх
100Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1012021-02-19Татаж үзэх
101Орон тооны бус зөвлөхүүдийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухайА/1022021-02-19Татаж үзэх
102Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1032021-02-22Татаж үзэх
103Хөрөнгө гаргах тухайА/1042021-02-22Татаж үзэх
104Ажлын хэсэг, зөвлөх баг байгуулах тухайА/1062021-02-22Татаж үзэх
105"Тэргүүний сум, байгууллага шалгаруулах тухай"А/1072021-02-23Татаж үзэх
106Хөрөнгө гаргах тухайА/1082021-02-23Татаж үзэх
107Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардлын эрх шилжүүлэх тухайА/1092021-02-23Татаж үзэх
108Хөрөнгө гаргах тухайА/1102021-02-23Татаж үзэх
109Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1112021-02-24Татаж үзэх
110Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1122021-02-24Татаж үзэх
111Дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1132021-02-24Татаж үзэх
112Комисс байгуулах тухайА/1142021-02-24Татаж үзэх
113Захирамж хүчингүй болгох тухайА/1152021-02-25Татаж үзэх
114Хөрөнгө гаргах тухайА/1162021-03-03Татаж үзэх
115Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1172021-03-03Татаж үзэх
116Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1182021-03-03Татаж үзэх
117Зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухайА/1192021-03-03Татаж үзэх
118Хөрөнгө гаргах тухайА/1202021-03-03Татаж үзэх
119Хөрөнгө гаргах тухайА/1212021-03-03Татаж үзэх
120Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/1222021-03-03Татаж үзэх
121Хөрөнгө гаргах тухайА/1232021-03-03Татаж үзэх
122Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1242021-03-04Татаж үзэх
123Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайА/1252021-03-04Татаж үзэх
124Захирамж хүчингүй болгох тухайА/1262021-03-04Татаж үзэх
125Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1272021-03-05Татаж үзэх
126Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1282021-03-09Татаж үзэх
127Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1292021-03-11Татаж үзэх
128Хөрөнгө гаргах тухайА/1302021-03-15Татаж үзэх
129Бүх нийтийн урлаг соёлын арга хэмжээ явуулах үйл ажиллагааг түр хугацаагаар хориглох тухайА/1312021-03-16Татаж үзэх
130Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1322021-03-16Татаж үзэх
131Иргэн, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг түх хязгаарлах тухайА/1332021-03-16Татаж үзэх
132Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1342021-03-17Татаж үзэх
133Хөрөнгө гаргах тухайА/1352021-03-17Татаж үзэх
134Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1362021-03-17Татаж үзэх
135Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1372021-03-17Татаж үзэх
136Хөрөнгө гаргах тухайА/1382021-03-17Татаж үзэх
137Улсын комисс байгуулах тухайА/1392021-03-18Татаж үзэх
138Жуух бичгээр шагнах тухайА/1402021-03-18Татаж үзэх
139Жуух бичгээр шагнах тухайА/1412021-03-18Татаж үзэх
140Хөрөнгө гаргах тухайА/1422021-03-22Татаж үзэх
141Хөрөнгө гаргах тухайА/1432021-03-22Татаж үзэх
142Өвөлжилт хүндэрсэн сумдын малчин өрхүүдэд олгох тусламжийн хүнсний бараа хүлээн авах, хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах комисс томилох тухайА/1442021-03-23Татаж үзэх
143Хөрөнгө гаргах тухайА/1452021-03-23Татаж үзэх
144Хөрөнгө гаргах тухайА/1462021-03-23Татаж үзэх
145Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1472021-03-23Татаж үзэх
146Хөрөнгө гаргах тухайА/1482021-03-23Татаж үзэх
147Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1492021-03-23Татаж үзэх
148Хөрөнгө гаргах тухайА/1502021-03-24Татаж үзэх
149Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай А/1512021-03-24Татаж үзэх
150Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1522021-03-25Татаж үзэх
151Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1532021-03-25Татаж үзэх
152Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1542021-03-25Татаж үзэх
153Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухайА/1562021-03-25Татаж үзэх
154Хөрөнгө гаргах тухайА/1572021-03-26Татаж үзэх
155Жуух бичгээр шагнах тухайА/1582021-03-26Татаж үзэх
156Хөрөнгө гаргах тухайА/1592021-03-26Татаж үзэх
157Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухайА/1602021-03-29Татаж үзэх
158Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/1612021-03-29Татаж үзэх
159Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1622021-03-29Татаж үзэх
160Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/1632021-03-29Татаж үзэх
161Газар өмчлүүлэх тухайА/1642021-03-29Татаж үзэх
162Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/1652021-03-29Татаж үзэх
163Хөрөнгө гаргах тухайА/1662021-03-29Татаж үзэх
164Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1682021-03-29Татаж үзэх
165Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ өөрчлөх тухайА/1692021-03-29Татаж үзэх
166Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1702021-03-29Татаж үзэх
167Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/1712021-03-29Татаж үзэх
168Хөрөнгө гаргах тухайА/1722021-03-29Татаж үзэх
169Хөрөнгө гаргах тухайА/1732021-03-29Татаж үзэх
170Хөрөнгө гаргах, эрх шилжүүлэх тухайА/1742021-03-29Татаж үзэх
171Хязгаарлалт тогтоох тухайА/1752021-03-29Татаж үзэх
172Зарим байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг түр хязгаарлах тухайА/1762021-03-29Татаж үзэх
173Хөрөнгө гаргах тухайА/1772021-03-30Татаж үзэх
174Төлөвлөгөө батлуулах тухайА/1782021-03-30Татаж үзэх
175Хөрөнгө гаргах тухайА/1792021-04-01Татаж үзэх
176Захирамжийн хэрэгжилтийг сунгаж, цагийн хуваарь тогтоох тухайА/1802021-04-01Татаж үзэх
177Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1812021-04-01Татаж үзэх
178Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1822021-04-02Татаж үзэх
179Хөрөнгө гаргах тухайА/1832021-04-02Татаж үзэх
180Захирамж хэрэгжих хугацаа сунгах тухайА/1842021-04-05Татаж үзэх
181Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1862021-04-06Татаж үзэх
182Хөрөнгө гаргах тухайА/1872021-04-06Татаж үзэх
183Хөрөнгө гаргах тухайА/1882021-04-07Татаж үзэх
184Мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ерөнхий арга хэмжээг зохион байгуулах тухайА/1892021-04-07Татаж үзэх
185"Цахим аян" зохион байгуулах тухайА/1902021-04-07Татаж үзэх
186Хөрөнгө гаргах тухайА/1912021-04-08Татаж үзэх
187Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1922021-04-09Татаж үзэх
188Хөрөнгө гаргах тухайА/1932021-04-09Татаж үзэх
189Хөл хорионы дэглэм тогтоох тухайА/1942021-04-09Татаж үзэх
190Байгууллага, албан хаагчдыг дайчлан ажиллуулах тухайА/1952021-04-09Татаж үзэх
191Зарим төрлийн согтууруулах ундаа худалдан борлуулахыг хориглох тухайА/1962021-04-09Татаж үзэх
192Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухайА/1972021-04-09Татаж үзэх
193Хөрөнгө гаргах тухайА/1982021-04-14Татаж үзэх
194Хөрөнгө гаргах тухайА/1992021-04-14Татаж үзэх
195Хөрөнгө гаргах тухайА/2002021-04-15Татаж үзэх
196Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/2012021-04-16Татаж үзэх
197Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухайА/2022021-04-19Татаж үзэх
198Хөрөнгө гаргах тухайА/2032021-04-19Татаж үзэх
199Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах Орон тооны бус салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухайА/2042021-04-20Татаж үзэх
200Хөрөнгө гаргах тухайА/2052021-04-23Татаж үзэх
201Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2062021-04-23Татаж үзэх
202Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/2072021-04-23Татаж үзэх
203Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухайА/2082021-04-24Татаж үзэх
204Захирамжийн хэрэгжилтийг сунгах тухайА/2092021-04-24Татаж үзэх
205Хөрөнгө гаргах тухайА/2102021-04-26Татаж үзэх
206Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2112021-04-26Татаж үзэх
207Хөрөнгө гаргах тухайА/2122021-04-27Татаж үзэх
208Хөрөнгө гаргах тухайА/2132021-04-27Татаж үзэх
209Хөрөнгө гаргах тухайА/2142021-04-27Татаж үзэх
210Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2152021-04-30Татаж үзэх
211Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2162021-05-03Татаж үзэх
212Хөрөнгө гаргах тухайА/2172021-05-06Татаж үзэх
213Хөрөнгө гаргах тухайА/2182021-05-06Татаж үзэх
214Жуух бичгээо шагнах тухайА/2192021-05-06Татаж үзэх
215Хөрөнгө гаргах тухайА/2202021-05-06Татаж үзэх
216Хөрөнгө гаргах тухайА/2212021-05-07Татаж үзэх
217Эрх шилжүүлэн, ажил гүйцэтгүүлэх тухайА/2222021-05-07Татаж үзэх
218Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухайА/2232021-05-07Татаж үзэх
219Согтууруулах ундаа худалдах борлуулах, түүгээр үйлчлэхийг хориглох тухайА/2242021-05-07Татаж үзэх
220Хөрөнгө гаргах тухайА/2252021-05-10Татаж үзэх
221Хөрөнгө гаргах тухайА/2262021-05-10Татаж үзэх
222Төслийн дэд хороо шинэчлэн байгуулах тухайА/2272021-05-10Татаж үзэх
223Хөрөнгө гаргах тухайА/2282021-05-10Татаж үзэх
224Хөрөнгө гаргах тухайА/2302021-05-11Татаж үзэх
225Зарим байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг нээх тухайА/2312021-05-12Татаж үзэх
226Цагийн хуваарь тогтоох тухайА/2322021-05-12Татаж үзэх
227Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг хориглох тухайА/2332021-05-12Татаж үзэх
228Хөрөнгө гаргах тухайА/2342021-05-13Татаж үзэх
229Хөрөнгө гаргах тухайА/2352021-05-14Татаж үзэх
230Хөрөнгө гаргах тухайА/2362021-05-14Татаж үзэх
231Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/2372021-05-15Татаж үзэх
232Жуух бичгээр шагнах тухайА/2382021-05-17Татаж үзэх
233Хөрөнгө гаргах тухайА/2392021-05-20Татаж үзэх
234Хөрөнгө гаргах тухайА/2402021-05-24Татаж үзэх
235Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2412021-05-24Татаж үзэх
236Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2422021-05-24Татаж үзэх
237Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2432021-05-24Татаж үзэх
238Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2442021-05-25Татаж үзэх
239Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2452021-05-25Татаж үзэх
240Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/2462021-05-25Татаж үзэх
241Санхүүжилт шилжүүлэх тухайА/2472021-05-25Татаж үзэх
242Улсын комисс байгуулах тухайА/2482021-05-25Татаж үзэх
243Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/2492021-05-25Татаж үзэх
244Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/2502021-05-25Татаж үзэх
245Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/2512021-05-25Татаж үзэх
246Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/2522021-05-25Татаж үзэх
247Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/2532021-05-25Татаж үзэх
248Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухайА/2542021-05-25Татаж үзэх
249Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/2552021-05-25Татаж үзэх
250Нийтийн эзэмшилд шилжүүлэх тухайА/2562021-05-25Татаж үзэх
251Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2582021-05-27Татаж үзэх
252Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2592021-05-27Татаж үзэх
253Эзэмшил газрын зориулалт өөрчлөх тухайА/2602021-05-27Татаж үзэх
254Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2612021-05-27Татаж үзэх
255Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2622021-05-27Татаж үзэх
256Ажлын хэсэг байгуулж, захиалагчийн хяналт хийх тухайА/2632021-05-27Татаж үзэх
257Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2642021-05-27Татаж үзэх
258Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2652021-05-27Татаж үзэх
259Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухайА/2662021-06-01Татаж үзэх
260Улсын комисс байгуулах тухайА/2672021-06-02Татаж үзэх
261Улсын комисс байгуулах тухайА/2692021-06-02Татаж үзэх
262Хөрөнгө гаргах тухайА/2702021-06-02Татаж үзэх
263Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2712021-06-02Татаж үзэх
264Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2722021-06-03Татаж үзэх
265Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2732021-06-03Татаж үзэх
266Хөрөнгө гаргах тухайА/2742021-06-03Татаж үзэх
267Төрийн үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухайА/2752021-06-03Татаж үзэх
268Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуультай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухайА/2762021-06-08Татаж үзэх
269Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2772021-06-10Татаж үзэх
270Хөрөнгө гаргах тухайА/2782021-06-11Татаж үзэх
271Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2792021-06-11Татаж үзэх
272Хөрөнгө гаргах тухайА/2802021-06-14Татаж үзэх
273Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2812021-06-14Татаж үзэх
274Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2822021-06-14Татаж үзэх
275Газар ашиглуулах тухайА/2832021-06-14Татаж үзэх
276Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/2842021-06-14Татаж үзэх
277Газар эзэмших эрх дуусгавар болгох тухайА/2852021-06-14Татаж үзэх
278Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын бүтэц, орон тоог батлах тухайА/2872021-06-14Татаж үзэх
279Хөрөнгө гаргах тухайА/2882021-06-14Татаж үзэх
280Орон нутгийн зөвлөл байгуулах тухайА/2892021-06-14Татаж үзэх
281Журам батлах тухайА/2902021-06-14Татаж үзэх
282Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2912021-06-14Татаж үзэх
283Хөрөнгө гаргах тухайА/2922021-06-15Татаж үзэх
284Хөрөнгө гаргах тухайА/2932021-06-15Татаж үзэх
285Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2942021-06-15Татаж үзэх
286Хөрөнгө гаргах тухайА/2952021-06-16Татаж үзэх
287Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2962021-06-16Татаж үзэх
288Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2972021-06-16Татаж үзэх
289Цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгах тухайА/2982021-06-16Татаж үзэх
290Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/2992021-06-16Татаж үзэх
291Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/3002021-06-16Татаж үзэх
292Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/3012021-06-16Татаж үзэх
293Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/3022021-06-16Татаж үзэх
294Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/3032021-06-16Татаж үзэх
295Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3042021-06-16Татаж үзэх
296Хөрөнгө гаргах тухайА/3052021-06-16Татаж үзэх
297Хөрөнгө гаргах тухайА/3062021-06-17Татаж үзэх
298Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3072021-06-18Татаж үзэх
299Хөрөнгө гаргах тухайА/3082021-06-22Татаж үзэх
300Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3092021-06-22Татаж үзэх
301Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3102021-06-22Татаж үзэх
302Хөрөнгө гаргах тухайА/3122021-06-22Татаж үзэх
303Хөрөнгө гаргах тухайА/3132021-06-22Татаж үзэх
304Хөрөнгө гаргах тухайА/3142021-06-23Татаж үзэх
305Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/3152021-06-23Татаж үзэх
306Газар эзэмших эрх шилжүүлэх захирамж хүчингүй болгох тухайА/3162021-06-23Татаж үзэх
307Газар өмчлүүлэх тухайА/3172021-06-23Татаж үзэх
308Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/3182021-06-23Татаж үзэх
309Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3192021-06-24Татаж үзэх
310Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3202021-06-25Татаж үзэх
311Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3212021-06-25Татаж үзэх
312Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3222021-06-29Татаж үзэх
313Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3232021-06-29Татаж үзэх
314Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/324
2021-06-29Татаж үзэх
315Хөрөнгө гаргах тухайА/3262021-07-05Татаж үзэх
316Салбар зөвлөл байгууулах тухайА/3272021-07-05Татаж үзэх
317Хөрөнгө гаргах тухайА/3282021-07-05Татаж үзэх
318Хөрөнгө гаргах тухайА/3292021-07-05Татаж үзэх
319Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/3302021-07-06Татаж үзэх
320Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/3312021-07-06Татаж үзэх
321Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/3322021-07-06Татаж үзэх
322Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухай А/3332021-07-06Татаж үзэх
323Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/3342021-07-06Татаж үзэх
324Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/3352021-07-06Татаж үзэх
325Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухайА/3362021-07-06Татаж үзэх
326Хөрөнгө гаргах тухайА/3372021-07-08Татаж үзэх
327Дайчлан ажиллуулах тухайА/3382021-07-09Татаж үзэх
328Сум, байгууллагын дарга нарын 2021 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухайА/3392021-07-09Татаж үзэх
329Хөрөнгө гаргах тухайА/3402021-07-09Татаж үзэх
330Комисс байгуулах тухайА/3412021-07-09Татаж үзэх
331Комисс байгуулах тухайА/3422021-07-09Татаж үзэх
332Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/3432021-07-19Татаж үзэх
333Хөрөнгө гаргах тухайА/3442021-07-19Татаж үзэх
334Хөрөнгө гаргах тухайА/3452021-07-19Татаж үзэх
335Хөрөнгө гаргах тухайА/3462021-07-19Татаж үзэх
336Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайА/3472021-07-20Татаж үзэх
337Мөнгөн урамшуулал олгох тухайА/3482021-07-20Татаж үзэх
338Мөнгөн урамшуулал олгох зөвшөөрлийн тухайА/3492021-07-20Татаж үзэх
339Хөрөнгө гаргах тухайА/3502021-07-21Татаж үзэх
340Хөрөнгө гаргах тухайА/3512021-07-21Татаж үзэх
341Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3522021-07-22Татаж үзэх
342Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3532021-07-22Татаж үзэх
343Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3542021-07-23Татаж үзэх
344Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3552021-07-23Татаж үзэх
345Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3572021-07-24Татаж үзэх
346Булган сумаас гарах мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг хориглох тухайА/3582021-07-24Татаж үзэх
347Улсын комисс байгуулах тухайА/3592021-07-24Татаж үзэх
348Хөрөнгө гаргах тухайА/3602021-07-24Татаж үзэх
349Хөрөнгө гаргах тухайА/3612021-07-24Татаж үзэх
350Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3622021-07-24Татаж үзэх
351Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3632021-07-24Татаж үзэх
352Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3642021-07-26Татаж үзэх
353Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3652021-07-26Татаж үзэх
354Газар өмчлүүлэх тухайА/3662021-07-27Татаж үзэх
355Хөрөнгө гаргах тухайА/3672021-07-27Татаж үзэх
356Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/3682021-07-27Татаж үзэх
357Хөрөнгө гаргах тухайА/3692021-07-27Татаж үзэх
358Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3702021-07-28Татаж үзэх
359Улсын комисс байгуулах тухайА/3712021-07-28Татаж үзэх
360Хөрөнгө гаргах тухайА/3722021-07-29Татаж үзэх
361Хөрөнгө гаргах тухайА/3732021-07-29Татаж үзэх
362Хөрөнгө гаргах тухайА/3742021-07-30Татаж үзэх
363Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3772021-08-02Татаж үзэх
364Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3782021-08-02Татаж үзэх
365Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3792021-08-02Татаж үзэх
366Хөрөнгө гаргах тухайА/3802021-08-02Татаж үзэх
367Үндэсний сурын харваа зохион байгуулах тухайА/3812021-08-02Татаж үзэх
368Баруун бүсийн хурдан морьдын уралдаан зохион байгуулах тухайА/3822021-08-02Татаж үзэх
369Үндэсний бөхийн барилдаан зохион байгуулах тухайА/3832021-08-02Татаж үзэх
370Ховд аймгийн хэмжээнд зохиогдох тэмцээн, уралдаан зохион байгуулах, хяналт тавих комисс байгуулах тухайА/3842021-08-02Татаж үзэх
371Хөрөнгө гаргах тухайА/3852021-08-02Татаж үзэх
372Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3862021-08-03Татаж үзэх
373Улсын комисс байгуулах тухайА/3872021-08-03Татаж үзэх
374Улсын комисс байгуулах тухайА/3882021-08-03Татаж үзэх
375Эрх шилжүүлэх тухайА/3892021-08-03Татаж үзэх
376Сутай хайрхан уулын тэнгэрийг тайх арга хэмжээнд зардал гаргах тухайА/3902021-08-03Татаж үзэх
377Хөрөнгө гаргах тухайА/3912021-08-03Татаж үзэх
378Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3922021-08-04Татаж үзэх
379Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3932021-08-04Татаж үзэх
380Хурдан морьдыг шүдлэх баг байгуулах тухайА/3952021-08-04Татаж үзэх
381Хөрөнгө гаргах тухайА/3962021-08-04Татаж үзэх
382Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3972021-08-04Татаж үзэх
383Түр журам батлах тухайА/3992021-08-05Татаж үзэх
384Айрагдсан морьдын өндрийг хэмжин баталгаажуулах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4002021-08-09Татаж үзэх
385Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4012021-08-12Татаж үзэх
386Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4022021-08-12Татаж үзэх
387Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4042021-08-13Татаж үзэх
388Соёлын хэлтэс байгуулах тухайА/4052021-08-16Татаж үзэх
389Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4062021-08-16Татаж үзэх
390Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4072021-08-16Татаж үзэх
391Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4082021-08-16Татаж үзэх
392Орлого татан төвлөрүүлэх тухайА/4092021-08-17Татаж үзэх
393Хөрөнгө гаргах тухайА/4102021-08-17Татаж үзэх
394Хөрөнгө гаргах тухайА/4112021-08-17Татаж үзэх
395Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4122021-08-18Татаж үзэх
396Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4132021-08-18Татаж үзэх
397Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4142021-08-18Татаж үзэх
398Хөрөнгө гаргах тухайА/4162021-08-18Татаж үзэх
399Хөрөнгө гаргах тухайА/4172021-08-18Татаж үзэх
400Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4182021-08-18Татаж үзэх
401Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/4192021-08-19Татаж үзэх
402Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/4202021-08-19Татаж үзэх
403Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/4212021-08-19Татаж үзэх
404Комисс байгуулах тухайА/4222021-08-19Татаж үзэх
405Газар эзэмших эрх дуусгавар болгох тухайА/4232021-08-19Татаж үзэх
406Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/4242021-08-19Татаж үзэх
407Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/4252021-08-19Татаж үзэх
408Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/4262021-08-19Татаж үзэх
409Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/4272021-08-19Татаж үзэх
410Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/4282021-08-19Татаж үзэх
411Хөрөнгө гаргах тухайА/4292021-08-19Татаж үзэх
412Хөрөнгө гаргах тухайА/4302021-08-19Татаж үзэх
413Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4312021-08-19Татаж үзэх
414Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4322021-08-19Татаж үзэх
415Төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухайА/4332021-08-19Татаж үзэх
416Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4342021-08-19Татаж үзэх
417Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4352021-08-19Татаж үзэх
418Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4362021-08-24Татаж үзэх
419Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4382021-08-25Татаж үзэх
420Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4392021-08-26Татаж үзэх
421Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4402021-08-26Татаж үзэх
422Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухайА/4412021-08-26Татаж үзэх
423Мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөний хориглох тухайА/4422021-08-26Татаж үзэх
424Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4432021-08-27Татаж үзэх
425Ажлын хэсэг томилох тухайА/4442021-08-27Татаж үзэх
426Аймгийн Онцгой комисс, Гамшгаас хамгаалах албад, Мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухайА/4452021-08-31Татаж үзэх
427Хөрөнгө гаргах тухайА/4462021-08-31Татаж үзэх
428Шуурхай штаб, хариу арга хэмжээний баг байгуулах тухайА/4472021-08-31Татаж үзэх
429Комисс томилох тухайА/4482021-08-31Татаж үзэх
430Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4492021-09-01Татаж үзэх
431Хөрөнгө гаргах тухайА/4502021-09-02Татаж үзэх
432Хөрөнгө гаргах тухайА/4512021-09-02Татаж үзэх
433Хөрөнгө гаргах тухайА/4522021-09-06Татаж үзэх
434Хөрөнгө гаргах тухайА/4532021-09-06Татаж үзэх
435Хөрөнгө гаргах тухайА/4542021-09-06Татаж үзэх
436Хөрөнгө гаргах тухайА/4552021-09-06Татаж үзэх
437Хөрөнгө гаргах тухайА/4572021-09-08Татаж үзэх
438Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4582021-09-08Татаж үзэх
439Хөрөнгө гаргах тухайА/4602021-09-09Татаж үзэх
440Захирамж хүчингүй болгох тухайА/4612021-09-09Татаж үзэх
441Санхүүжилт олгох тухайА/4622021-09-09Татаж үзэх
442Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4632021-09-10Татаж үзэх
443Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4642021-09-10Татаж үзэх
444Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4652021-09-10Татаж үзэх
445Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4662021-09-10Татаж үзэх
446Хөрөнгө гаргах тухайА/4672021-09-10Татаж үзэх
447Хөрөнгө гаргах тухайА/4682021-09-10Татаж үзэх
448Хөрөнгө гаргах тухайА/4692021-09-10Татаж үзэх
449Нийтийг хамарсан зарим арга хэмжээг хориглох тухайА/4702021-09-10Татаж үзэх
450Зарим үйлчилгээг хориглох тухайА/4712021-09-10Татаж үзэх
451Хамгаалалтын бүс тогтоох тухайА/4722021-09-10Татаж үзэх
452Хөрөнгө гаргах тухайА/4732021-09-10Татаж үзэх
453Хөрөнгө гаргах тухайА/4742021-09-13Татаж үзэх
454Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4752021-09-13Татаж үзэх
455Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4762021-09-13Татаж үзэх
456Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4772021-09-13Татаж үзэх
457Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4782021-09-13Татаж үзэх
458Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4792021-09-13Татаж үзэх
459Хөрөнгө гаргах тухайА/4802021-09-13Татаж үзэх
460Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4812021-09-13Татаж үзэх
461Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/4822021-09-14Татаж үзэх
462Цэргийн штабын бэлэн байдлыг дээшлүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө гаргах тухайА/4832021-09-14Татаж үзэх
463Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухайА/4842021-09-14Татаж үзэх
464Хөрөнгө гаргах тухайА/4852021-09-14Татаж үзэх
465Гуравдугаар цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4862021-09-15Татаж үзэх
466Жуух бичгээр шагнах тухайА/4872021-09-15Татаж үзэх
467Хөрөнгө гаргах тухайА/4882021-09-16Татаж үзэх
468Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4892021-09-16Татаж үзэх
469Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4902021-09-16Татаж үзэх
470Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/4912021-09-17Татаж үзэх
471Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/4922021-09-17Татаж үзэх
472Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4942021-09-20Татаж үзэх
473Хөрөнгө гаргах тухайА/4952021-09-20Татаж үзэх
474Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4962021-09-20Татаж үзэх
475Дөргөн сумын Ахуй үйлчилгээний барилгын засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4972021-09-21Татаж үзэх
476Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4982021-09-21Татаж үзэх
477Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4992021-09-21Татаж үзэх
478Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5002021-09-21Татаж үзэх
479Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5012021-09-21Татаж үзэх
480Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5022021-09-21Татаж үзэх
481Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5032021-09-22Татаж үзэх
482Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухайА/5042021-09-22Татаж үзэх
483Газар албадан чөлөөлөх тухайА/5052021-09-23Татаж үзэх
484Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5062021-09-24Татаж үзэх
485Хөрөнгө гаргах тухайА/5072021-09-24Татаж үзэх
486Жуух бичгээр шагнах тухайА/5082021-09-27Татаж үзэх
487Хөрөнгө гаргах тухайА/5092021-09-27Татаж үзэх
488Хөрөнгө гаргах тухайА/5102021-09-27Татаж үзэх
489Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5112021-09-28Татаж үзэх
490Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5122021-09-28Татаж үзэх
491Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5132021-09-28Татаж үзэх
492Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5142021-09-28Татаж үзэх
493Хөрөнгө гаргах тухайА/5152021-09-28Татаж үзэх
494Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайА/5162021-09-28Татаж үзэх
495Хөрөнгө гаргах тухайА/5172021-09-29Татаж үзэх
496Хөрөнгө гаргах тухайА/5182021-09-29Татаж үзэх
497Хөрөнгө гаргах тухайА/5192021-09-29Татаж үзэх
498Хөрөнгө гаргах тухайА/5202021-09-30Татаж үзэх
499Газар өмчлүүлэх тухайА/5212021-09-30Татаж үзэх
500Хөрөнгө гаргах тухайА/5222021-09-30Татаж үзэх
501Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5232021-09-30Татаж үзэх
502Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5242021-09-30Татаж үзэх
503Хүүхдийн парк доторх тохижилт /Сурагч хөшөө/-ын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5252021-09-30Татаж үзэх
504Усны аж ахуйн 24 айл, 2 дугаар 60 айлын орон сууцны барилгуудын гадна фасадны засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5262021-09-30Татаж үзэх
505Шууд гэрээ байгуулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5272021-09-30Татаж үзэх
506Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5282021-09-30Татаж үзэх
507Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5292021-09-30Татаж үзэх
508Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/5302021-09-30Татаж үзэх
509Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/5312021-09-30Татаж үзэх
510Хөрөнгө гаргах тухайА/5322021-10-01Татаж үзэх
511Хөрөнгө гаргах тухайА/5332021-10-01Татаж үзэх
512Хөрөнгө гаргах тухайА/5342021-10-01Татаж үзэх
513Хөрөнгө гаргах тухайА/5352021-10-01Татаж үзэх
514Хөрөнгө гаргах тухайА/5362021-10-04Татаж үзэх
515Хөрөнгө гаргах тухайА/5372021-10-04Татаж үзэх
516Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5382021-10-04Татаж үзэх
517Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5392021-10-04Татаж үзэх
518Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5402021-10-04Татаж үзэх
519Хөрөнгө гаргах тухайА/5412021-10-04Татаж үзэх
520Инженерийн шугам сүлжээний нэмэлт ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5422021-10-04Татаж үзэх
521Хөрөнгө гаргах тухайА/5432021-10-05Татаж үзэх
522Хөрөнгө гаргах тухайА/5442021-10-05Татаж үзэх
523Хөрөнгө гаргах тухайА/5452021-10-05Татаж үзэх
524Хөрөнгө гаргах тухайА/5462021-10-05Татаж үзэх
525Хөрөнгө гаргах тухайА/5472021-10-05Татаж үзэх
526Хөрөнгө гаргах тухайА/5482021-10-05Татаж үзэх
527Хөрөнгө гаргах тухайА/5492021-10-05Татаж үзэх
528Хөрөнгө гаргах тухайА/5502021-10-05Татаж үзэх
529Хөрөнгө гаргах тухайА/5512021-10-05Татаж үзэх
530Улсын комисс байгуулах тухайА/5522021-10-05Татаж үзэх
531Хөрөнгө гаргах тухайА/5532021-10-05Татаж үзэх
532Хөрөнгө гаргах тухайА/5542021-10-05Татаж үзэх
533Эрх шилжүүлэх тухайА/5552021-10-06Татаж үзэх
534Цалин хөлс, урамшуулал олгох тухайА/5562021-10-06Татаж үзэх
535Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5572021-10-08Татаж үзэх
536Захирамжийн зарим заалтыг өөрчлөх тухайА/5582021-10-08Татаж үзэх
537Зөвшөөрөл олгох тухайА/5592021-10-08Татаж үзэх
538Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5602021-10-12Татаж үзэх
539Шуурхай штабыг шинэчлэн байгуулах тухайА/5612021-10-12Татаж үзэх
540Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/5622021-10-12Татаж үзэх
541Хөрөнгө гаргах тухайА/5632021-10-12Татаж үзэх
542Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/5642021-10-12Татаж үзэх
543Хөрөнгө гаргах тухайА/5652021-10-13Татаж үзэх
544Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5662021-10-13Татаж үзэх
545Барилгын засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5672021-10-13Татаж үзэх
546Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5682021-10-13Татаж үзэх
547Жишиг гудамж /Эрдэнэбүрэн сум/-ны ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5692021-10-13Татаж үзэх
548Бохирын шугам сүлжээний засвар, шинэчлэл /Жаргалант сум/-н ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5702021-10-13Татаж үзэх
5493 дугаар 60 айлын орон сууцны барилгын гадна фасадны засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5712021-10-13Татаж үзэх
550Дотуур байрны барилгын их засвар /Ховд, Мөст сум/-н ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5722021-10-13Татаж үзэх
551Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5732021-10-14Татаж үзэх
552Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5752021-10-15Татаж үзэх
553Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5762021-10-15Татаж үзэх
554Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5772021-10-18Татаж үзэх
555Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5782021-10-18Татаж үзэх
556Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5792021-10-18Татаж үзэх
557Хөрөнгө гаргах тухайА/5802021-10-18Татаж үзэх
558Хөрөнгө гаргах тухайА/5812021-10-18Татаж үзэх
559Хөрөнгө гаргах тухайА/5822021-10-18Татаж үзэх
560Хөрөнгө гаргах тухайА/5832021-10-18Татаж үзэх
561Хөрөнгө гаргах тухайА/5842021-10-18Татаж үзэх
562Хөрөнгө гаргах тухайА/5852021-10-18Татаж үзэх
563Цол олгох тухайА/5862021-10-19Татаж үзэх
564Хөрөнгө гаргах тухайА/5872021-10-19Татаж үзэх
565Цол олгох тухайА/5882021-10-19Татаж үзэх
566Комисс байгуулах тухайА/5892021-10-19Татаж үзэх
567Комисс байгуулах тухайА/5902021-10-19Татаж үзэх
568Хөрөнгө гаргах тухайА/5912021-10-19Татаж үзэх
569Жишиг гудамж /Эрдэнэбүрэн сум/-ны ажилд дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5922021-10-19Татаж үзэх
570Хуучин 1, 2, 3,4 дүгээр 30 айлын орон сууцны барилгын гадна фасадны засварын ажилд дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5932021-10-19Татаж үзэх
571Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/5942021-10-19Татаж үзэх
572Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/5952021-10-19Татаж үзэх
573Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухайА/5962021-10-19Татаж үзэх
574Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/5972021-10-19Татаж үзэх
575Жуух бичгээр шагнах тухайА/5982021-10-19Татаж үзэх
576Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5992021-10-19Татаж үзэх
577Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6002021-10-19Татаж үзэх
578Нийтийн эзэмшлийн байрны дээвэр, фасадны засвар, 36 айл /Ховд, Жаргалант сум, Рашаант баг/ ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6012021-10-21Татаж үзэх
579Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6022021-10-21Татаж үзэх
580Нийтийн бие засах газар байгуулах /Амарсанаагийн цэцэрлэгт хүрээлэн/ ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6032021-10-21Татаж үзэх
581Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6042021-10-21Татаж үзэх
582Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6052021-10-21Татаж үзэх
583Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6062021-10-21Татаж үзэх
584Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6072021-10-21Татаж үзэх
585Сумын төвийн тохижилт /Ховд, Үенч сум/-н ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6082021-10-21Татаж үзэх
586Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6092021-10-21Татаж үзэх
587Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6102021-10-21Татаж үзэх
588Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6112021-10-21Татаж үзэх
589Хөрөнгө гаргах тухайА/6122021-10-22Татаж үзэх
590Хөрөнгө гаргах тухайА/6132021-10-22Татаж үзэх
591Хөрөнгө гаргах тухайА/6142021-10-22Татаж үзэх
592Хөрөнгө гаргах тухайА/6152021-10-22Татаж үзэх
593Улсын комисс байгуулах тухайА/6162021-10-25Татаж үзэх
594Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6172021-10-25Татаж үзэх
595Хөшөө /Ховд аймгийн онцлогийг харуулсан хийцтэй/-ний ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6182021-10-25Татаж үзэх
596Үерийн суваг шуудуу /Жаргалант сум/-ны ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6192021-10-25Татаж үзэх
597Ховд аймгийн тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг томилох тухайА/6202021-10-26Татаж үзэх
598Хөрөнгө гаргах тухайА/6212021-10-28Татаж үзэх
599Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6222021-10-28Татаж үзэх
600Тэжээлийн хөрөнгө гаргах тухайА/6232021-10-28Татаж үзэх
601Хөрөнгө гаргах тухайА/6242021-10-29Татаж үзэх
602Хөрөнгө гаргах тухайА/6252021-10-29Татаж үзэх
603Хөрөнгө гаргах тухайА/6262021-11-01Татаж үзэх
604Хөрөнгө гаргах тухайА/6272021-11-01Татаж үзэх
605Хөрөнгө гаргах тухайА/6282021-11-01Татаж үзэх
606Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6292021-11-01Татаж үзэх
607Хөрөнгө гаргах тухайА/6312021-11-01Татаж үзэх
608Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6322021-11-01Татаж үзэх
609Хөрөнгө гаргах тухайА/6332021-11-01Татаж үзэх
610Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6352021-11-01Татаж үзэх
611Улсын комисс байгуулах тухайА/6362021-11-02Татаж үзэх
612Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6372021-11-02Татаж үзэх
613Гадаадын иргэн харьяатын баруун бүсийн газрын ажилтнуудын орон сууцны дэмжлэг /Булган сум/-н ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6382021-11-02Татаж үзэх
614Гэр хороолол дунд таунхаус зохион байгуулалттай, цөөн айлын жишиг сууцны төсөл хэрэгжүүлэхэд дэд бүтцийн асуудлыг шийдэх ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6392021-11-02Татаж үзэх
615Цэвэр, бохирын шугам сүлжээнд айл өрхийг холбох дэмжлэг /Жаргалант сум, Тахилт баг/-н ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6402021-11-02Татаж үзэх
616Алтайн буулайстын байрны гадна холигч насосны узелийг авч ГЦЦЭ, Алтайн буулайстын байрнуудын гадна нэгдсэн худганд холигч насосны узель шилжүүлж угсрах ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6412021-11-02Татаж үзэх
61727 айлын орон сууцны барилгын гаднах дулааны шугам шинэчлэх ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6422021-11-02Татаж үзэх
618Голомт банкнаас Төрийн банкны зээлийн төв хүртэлх дулааны шугам шинэчлэх ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6432021-11-02Татаж үзэх
619Ургамал захын дээд талын талбайн тохижилт /Жаргалант сум, Алагтолгой баг/-н ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6442021-11-02Татаж үзэх
620Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/6452021-11-02Татаж үзэх
621Хөрөнгө гаргах тухайА/6462021-11-02Татаж үзэх
622Хөрөнгө гаргаж, дэмжлэг үзүүлэх тухайА/6472021-11-02Татаж үзэх
623Хөрөнгө гаргах тухайА/6482021-11-02Татаж үзэх
624Хөрөнгө гаргах тухайА/6492021-11-02Татаж үзэх
625Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухайА/6502021-11-03Татаж үзэх
626Улсын комисс байгуулах тухайА/6512021-11-03Татаж үзэх
627Хөрөнгө гаргах тухайА/6522021-11-03Татаж авах
628Жендэрийн салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухайА/6532021-11-03Татаж үзэх
629Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухайА/6542021-11-03Татаж үзэх
630Хөрөнгө гаргах тухайА/6552021-11-04Татаж үзэх
631Хөрөнгө гаргах тухайА/6562021-11-04Татаж үзэх
632Жуух бичгээр шагнах тухайА/6572021-11-04Татаж үзэх
633Монгол банкны уулзварыг хатуу хучилттай авто замтай холбох /0.86 км/ ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6582021-11-08Татаж үзэх
634Нүүдлийн авто замын засвар арчлалт /Ховд/-н 5 дугаар багц ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6592021-11-08Татаж үзэх
635Жишиг гудамж /Жаргалант сум, Буянт баг/-ны ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6602021-11-08Татаж үзэх
636Шүүхийн уулзварыг бетон замаар хатуу хучилттай авто замтай холбох /0.068 км/-н ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6612021-11-08Татаж авах
637Гаалийн 12 айлын орон сууцны барилгад хэрэглээний халуун усны бойлур тавих ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6622021-11-08Татаж авах
638Жуух бичгээр шагнах тухайА/6632021-11-08Татаж авах
639Хөрөнгө гаргах тухайА/6642021-11-08Татаж үзэх
640Хөрөнгө гаргах тухайА/6652021-11-08Татаж авах
641Хөрөнгө гаргах тухайА/6662021-11-09Татаж авах
642Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6672021-11-10Татаж авах
643Улсын комисс байгуулах тухайА/6682021-11-10Татаж авах
644Улсын комисс байгуулах тухайА/6692021-11-10Татаж үзэх
645Хуучин 1, 2, 3, 4 дүгээр 30айлын орон сууцны барилгын гадна фасадны засварын нэмэлт ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6702021-11-10Татаж үзэх
64648 айлын орон сууцны барилгын 2, 3, 4 дүгээр орцны дулааны шугам сүлжээний засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6712021-11-10Татаж үзэх
647Цэцэрлэгийн барилга Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан баг, 10 дугаар цэцэрлэг/-н ажилд дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6722021-11-10Татаж үзэх
648Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6732021-11-11Татаж үзэх
649Улсын комисс байгуулах тухайА/6742021-11-12Татаж үзэх
650Улсын комисс байгуулах тухайА/6752021-11-12Татаж үзэх
651Улсын комисс байгуулах тухайА/6762021-11-12Татаж үзэх
652Оюу мандлын орон сууцны барилгын дулааны шугам сүлжээний засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6772021-11-15Татаж үзэх
653Их гүүрийн чиглэлийн зам дагуу гүйлт, алхалтын зам барих /Жаргалант сум/ ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6782021-11-15Татаж үзэх
654Гүүр барих /Буянт сум, Цагаанбургас баг, Захын гуу, Зэгэстээн гол/ ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6792021-11-15Татаж үзэх
655Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6802021-11-15Татаж үзэх
656Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6812021-11-16Татаж үзэх
657Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6822021-11-16Татаж үзэх
658Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6832021-11-17Татаж үзэх
659Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6842021-11-18Татаж үзэх
660Зөвшөөрөл олгох тухайА/6852021-11-18Татаж үзэх
661Улсын комисс байгуулах тухайА/6862021-11-19Татаж үзэх
662Хөрөнгө гаргах тухайА/6872021-11-19Татаж үзэх
663Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/6882021-11-22Татаж үзэх
664Улсын комисс байгуулах тухайА/6892021-11-22Татаж үзэх
665Улсын комисс байгуулах тухайА/6902021-11-22Татаж үзэх
666Хөрөнгө гаргах тухайА/6912021-11-22Татаж үзэх
667Хөрөнгө гаргах тухайА/6922021-11-22Татаж үзэх
668Хөрөнгө гаргах тухайА/6932021-11-22Татаж үзэх
669Хөрөнгө гаргах тухайА/6942021-11-22Татаж үзэх
670Хөрөнгө гаргах тухайА/6952021-11-22Татаж үзэх
671Хөрөнгө гаргах тухайА/6962021-11-22Татаж үзэх
672Хөрөнгө гаргах тухайА/6972021-11-22Татаж үзэх
673Хөрөнгө гаргах тухайА/6982021-11-22Татаж үзэх
674Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6992021-11-23Татаж үзэх
675Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7002021-11-23Татаж үзэх
676Хөрөнгө гаргах тухайА/7012021-11-23Татаж үзэх
677Хөрөнгө гаргах тухайА/7022021-11-23Татаж үзэх
678Мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хориглох тухайА/7032021-11-23Татаж үзэх
679Зөвлөлийг шинэчлэн байгуулж, хурлын хөтөлбөр, зөвлөлийн төлөвлөгөөг батлах тухайА/7042021-11-23Татаж үзэх
680Хөрөнгө гаргах тухайА/7052021-11-23Татаж үзэх
681Хөрөнгө гаргах тухайА/7062021-11-23Татаж үзэх
682Хөрөнгө гаргах тухайА/7072021-11-23Татаж үзэх
683Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7082021-11-23Татаж үзэх
684Аэродромын аюулгүйн бүс тогтоох тухайА/7092021-11-23Татаж үзэх
685Хөрөнгө гаргах тухайА/7102021-11-23Татаж үзэх
686Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7122021-11-24Татаж үзэх
687Хөрөнгө гаргах тухайА/7132021-11-24Татаж үзэх
6881, 2 дугаар 24 айлын чиглэлийн 2 дугаар хэлхээний шугам шинэчлэх ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7142021-11-24Татаж үзэх
6891, 2 дугаар 24 айлын чиглэлийн хэрэглээний халуун усны шугам татах ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7152021-11-24Татаж үзэх
690Ус, дулаан дамжуулах төв-7-г иж бүрэн тоноглох ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7162021-11-24Татаж үзэх
691Чандмань сумын цэвэр усны шугам сүлжээний ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7172021-11-24Татаж үзэх
692Цэвэр усны даралтын насос /Зэрэг Шим-Ус орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар/-н ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7182021-11-24Татаж үзэх
6932-60, 24 айлуудын болон 7 дугаар цэцэрлэгийн хэрэглээний халуун усны шугам шинэчлэх болон дулааны узелийн холбох хэрэгсэл тоноглох ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7192021-11-24Татаж үзэх
694Хөрөнгө гаргах тухайА/7202021-11-24Татаж үзэх
695Тоглоомын талбай байгуулах /Жаргалант сум, Рашаант баг/ ажилд дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7212021-11-29Татаж үзэх
696Улсын комисс байгуулах тухайА/7222021-11-29Татаж үзэх
697Улсын комисс байгуулах тухайА/7232021-11-29Татаж үзэх
698Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/7242021-11-29Татаж үзэх
699Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7252021-11-30Татаж үзэх
700Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7262021-11-30Татаж үзэх
701Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7272021-11-30Татаж үзэх
702Хөрөнгө гаргах тухайА/7292021-11-30Татаж үзэх
703Жуух бичгээр шагнах тухайА/7302021-11-30Татаж үзэх
704Жуух бичгээр шагнах тухайА/7312021-11-30Татаж үзэх
705Жилийн эцсийн мал тооллого зохион байгуулах, хяналт тавих комисс томилох тухайА/7322021-12-01Татаж үзэх
706Хөрөнгө гаргах тухайА/7332021-12-01Татаж үзэх
707Хөрөнгө гаргах тухайА/7342021-12-01Татаж үзэх
708Хөрөнгө гаргах тухайА/7352021-12-01Татаж үзэх
709Хөрөнгө гаргах тухайА/7362021-12-01Татаж үзэх
710Хөрөнгө гаргах тухайА/7372021-12-02Татаж үзэх
711Хөрөнгө гаргах тухайА/7382021-12-02Татаж үзэх
71262 айлын орон сууцны барилгын гадна фасадны засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7392021-12-02Татаж үзэх
713Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/7402021-12-02Татаж үзэх
714Орон нутгийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны давсан орлогыг зарцуулах тухайА/7412021-12-03Татаж үзэх
715Улсын комисс байгуулах тухайА/7422021-12-03Татаж үзэх
716Улсын комисс байгуулах тухайА/7432021-12-03Татаж үзэх
717Улсын комисс байгуулах тухайА/7442021-12-03Татаж үзэх
718Улсын комисс байгуулах тухайА/7452021-12-03Татаж үзэх
719Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7462021-12-03Татаж үзэх
720Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7472021-12-03Татаж үзэх
721Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7482021-12-03Татаж үзэх
722Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7492021-12-03Татаж үзэх
723Хөрөнгө гаргах тухайА/7502021-12-03Татаж үзэх
724Хөрөнгө гаргах тухайА/7512021-12-03Татаж үзэх
725Асрамжид хамруулах тухайА/7522021-12-03Татаж үзэх
726Хөрөнгө гаргах тухайА/7532021-12-03Татаж үзэх
727Хөрөнгө гаргах тухайА/7542021-12-03Татаж үзэх
728Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7552021-12-06Татаж үзэх
729Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7562021-12-06Татаж үзэх
730Жишиг гудамж /Жаргалант сум, Буянт баг/-ны ажилд дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7572021-12-08Татаж үзэх
731Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7582021-12-08Татаж үзэх
732Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7592021-12-08Татаж үзэх
733Улсын комисс байгуулах тухайА/7602021-12-09Татаж үзэх
734Газар хөдлөлийн хөрсний хурдатгал хэмжигч багаж суурилуулах ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7612021-12-09Татаж үзэх
735Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7622021-12-10Татаж үзэх
736Хөрөнгө гаргах тухайА/7632021-12-13Татаж үзэх
737Улсын комисс байгуулах тухайА/7642021-12-14Татаж үзэх
738Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7652021-12-14Татаж үзэх
739Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7672021-12-14Татаж үзэх
740Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7682021-12-14Татаж үзэх
741Жуух бичгээр шагнах тухайА/7692021-12-14Татаж үзэх
742Жуух бичгээр шагнах тухайА/7702021-12-14Татаж үзэх
743Жуух бичгээр шагнах тухайА/7712021-12-14Татаж үзэх
744Хөрөнгө гаргах тухайА/7722021-12-14Татаж үзэх
745Гэрээ цуцлах тухайА/7732021-12-15Татаж үзэх
746Хөрөнгө гаргах тухайА/7742021-12-15Татаж үзэх
747Жуух бичгээр шагнах тухайА/7752021-12-15Татаж үзэх
748Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7762021-12-15Татаж үзэх
749Хөрөнгө гаргах тухайА/7772021-12-15Татаж үзэх
750Төсөвт зохицуулалт хийх тухайА/7782021-12-15Татаж үзэх
751Хөрөнгө гаргах тухайА/7792021-12-15Татаж үзэх
752Улсын комисс байгуулах тухайА/7802021-12-15Татаж үзэх
753Улсын комисс байгуулах тухайА/7812021-12-15Татаж үзэх
754Улсын комисс байгуулах тухайА/7822021-12-15Татаж үзэх
755Сум, багуудын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр /Ховд/-ийн ажилд дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7832021-12-15Татаж үзэх
756Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/7842021-12-16Татаж үзэх
757Хөрөнгө гаргах тухайА/7852021-12-16Татаж үзэх
758Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7862021-12-16Татаж үзэх
759Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7872021-12-16Татаж үзэх
760Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7882021-12-16Татаж үзэх
761Мөнгөн урамшуулал олгох тухайА/7892021-12-16Татаж үзэх
762Хөрөнгө гаргах тухайА/7902021-12-16Татаж үзэх
763Хөрөнгө гаргах тухайА/7912021-12-16Татаж үзэх
764Хөрөнгө гаргах тухайА/7922021-12-16Татаж үзэх
765Хөрөнгө гаргах тухайА/7942021-12-16Татаж үзэх
766Хөрөнгө гаргах тухайА/7952021-12-16Татаж үзэх
767Хөрөнгө гаргах тухайА/7962021-12-17Татаж үзэх
768Хөрөнгө гаргах тухайА/7972021-12-17Татаж үзэх
769Хөрөнгө гаргах тухайА/7982021-12-17Татаж үзэх
770Хөрөнгө гаргаж, дэмжлэг үзүүлэх тухайА/7992021-12-17Татаж үзэх
771Мөнгөн шагнал олгох тухайА/8002021-12-17Татаж үзэх
772Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/8012021-12-17Татаж үзэх
773Хөрөнгө гаргах тухайА/8022021-12-17Татаж үзэх
774Хөрөнгө гаргах тухайА/8032021-12-17Татаж үзэх
775Хөрөнгө гаргах тухайА/8042021-12-17Татаж үзэх
776Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8052021-12-17Татаж үзэх
777Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8062021-12-17Татаж үзэх
778Жуух бичгээр шагнах тухайА/8072021-12-17Татаж үзэх
779Аргачлал шинэчлэн батлах тухайА/8082021-12-17Татаж үзэх
780Хөрөнгө гаргах тухайА/8092021-12-17Татаж үзэх
781Цэвэр усны станцын хамгаалалтын хашаа барих дэмжлэг /Шим-Ус орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар/ ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8102021-12-17Татаж үзэх
782Хөрөнгө гаргах тухайА/8112021-12-17Татаж үзэх
783Багц болгох тухайА/8122021-12-17Татаж үзэх
784Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8132021-12-17Татаж үзэх
785Хөрөнгө гаргах тухайА/8142021-12-17Татаж үзэх
786Урамшуулал олгох тухайА/8152021-12-20Татаж үзэх
787Урамшуулал олгох тухайА/8162021-12-20Татаж үзэх
788Хөрөнгө гаргах тухайА/8172021-12-20Татаж үзэх
789Хөрөнгө гаргах тухайА/8182021-12-21Татаж үзэх
790Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8192021-12-21Татаж үзэх
791Хөрөнгө гаргах тухайА/8202021-12-21Татаж үзэх
792Хөрөнгө гаргах тухайА/8212021-12-21Татаж үзэх
793Төсөвт зохицуулалт хийх тухайА/8222021-12-21Татаж үзэх
794Цайны зам цогцолбор байгуулах, талбайн тохижилт /Жаргалант сум, Рашаант баг/-н ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8232021-12-21Татаж үзэх
795Хөрөнгө гаргах тухайА/8242021-12-21Татаж үзэх
796Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8252021-12-21Татаж үзэх
797Цэргийн бүртгэл явуулах тухайА/8262021-12-21Татаж үзэх
798Хөрөнгө гаргах тухайА/8272021-12-21Татаж үзэх
799Төсөвт зохицуулалт хийх тухайА/8282021-12-22Татаж үзэх
800Хөрөнгө гаргах тухайА/8292021-12-22Татаж үзэх
801Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8302021-12-22Татаж үзэх
802Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/8312021-12-22Татаж үзэх
803Төсөл хөтөлбөрийн байгууллагын хэрэгжүүлэх төсөлд оролцох орон нутгийн оролцоо, санал санаачлагыг дэмжих ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8322021-12-22Татаж үзэх
804Хөрөнгө гаргах тухайА/8332021-12-23Татаж үзэх
805Хөрөнгө гаргах тухайА/8342021-12-23Татаж үзэх
806Хөрөнгө гаргах тухайА/8352021-12-23Татаж үзэх
807Хөрөнгө гаргах тухайА/8362021-12-23Татаж үзэх
808Хөрөнгө гаргах тухайА/8372021-12-23Татаж үзэх
809Хөрөнгө гаргах тухайА/8382021-12-23Татаж үзэх
810Хөрөнгө гаргах тухайА/8392021-12-23Татаж үзэх
811Хөрөнгө гаргах тухайА/8402021-12-23Татаж үзэх
812Хөрөнгө гаргах тухайА/8412021-12-23Татаж үзэх
813Төсөвт зохицуулалт хийх тухайА/8422021-12-23Татаж үзэх
814Хөрөнгө гаргах тухайА/8432021-12-23Татаж үзэх
815Хөрөнгө гаргах тухайА/8442021-12-23Татаж үзэх
816Хөрөнгө гаргах тухайА/8452021-12-23Татаж үзэх
817Хөрөнгө гаргах тухайА/8462021-12-23Татаж үзэх
818Хөрөнгө гаргах тухайА/8472021-12-23Татаж үзэх
819Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8482021-12-23Татаж үзэх
820Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/8492021-12-23Татаж үзэх
821Хөрөнгө гаргах тухайА/8502021-12-24Татаж үзэх
822Хөрөнгө гаргах тухайА/8512021-12-24Татаж үзэх
823Хөрөнгө гаргах тухайА/8522021-12-24Татаж үзэх
824Хөрөнгө гаргах тухайА/8532021-12-24Татаж үзэх
825Цэвэр усны станцын хамгаалалтын хашаа барих дэмжлэг /Шим-Ус орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар/-н ажилд дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8542021-12-24Татаж үзэх
826Хөрөнгө гаргах тухайА/8552021-12-24Татаж үзэх
827Хөрөнгө гаргах тухайА/8562021-12-24Татаж үзэх
828Хөрөнгө гаргах тухайА/8572021-12-24Татаж үзэх
829Хөрөнгө гаргах тухайА/8582021-12-24Татаж үзэх
830Хөрөнгө гаргах тухайА/8592021-12-24Татаж үзэх
831Нэмэлт гэрээ байгуулж, хөрөнгө гаргах тухайА/8602021-12-24Татаж үзэх
832Мөнгөн урамшуулал олгох тухайА/8612021-12-24Татаж үзэх
833Хөрөнгө гаргах тухайА/8622021-12-24Татаж үзэх
834Хөрөнгө гаргах тухайА/8632021-12-24Татаж үзэх
835Хөрөнгө гаргах тухайА/8642021-12-27Татаж үзэх
836Асрамжид хамруулах тухайА/8652021-12-27Татаж үзэх
837Аймгийн Стратеги төлөвлөгөө батлах тухайА/8662021-12-27Татаж үзэх
838Өр барагдуулах тухайА/8672021-12-27Татаж үзэх
839Хөрөнгө гаргах тухайА/8682021-12-27Татаж үзэх
840Хөрөнгө гаргах тухайА/8692021-12-27Татаж үзэх
841Хөрөнгө гаргах тухайА/8702021-12-27Татаж үзэх
842Хөрөнгө татан төвлөрүүлэх тухайА/8712021-12-27Татаж үзэх
843Жуух бичгээр шагнах тухайА/8722021-12-27Татаж үзэх
844Журам батлах тухайА/8732021-12-27Татаж үзэх
845Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухайА/8742021-12-30Татаж үзэх
846Хамтын ажиллагааны хороо байгуулах тухайА/8752021-12-30Татаж үзэх
847Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухайА/8762021-12-30Татаж үзэх
848Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухайА/8772021-12-31Татаж үзэх
849Жуух бичгээр шагнах тухайА/8782021-12-31Татаж үзэх

Аймгийн Засаг даргын Б Захирамж
НэрДугаарОгнооХавсралт
1А.Энхбаярыг ажлаас чөлөөлөх Б/012021-01-04Татаж үзэх
2С.Ганзоригийг ажилд томилох тухайБ/022021-01-04Татаж үзэх
3Ш.Ерболатыг чөлөөлөх тухайБ/032021-01-14Татаж үзэх
4Я.Өмирханыг томилох тухайБ/042021-01-14Татаж үзэх
5Ч.Уранчимэгийг чөлөөлөх тухайБ/052021-01-06Татаж үзэх
6Т.Дэлгэрсайханыг томилох тухайБ/062021-01-06Татаж үзэх
7Н.Ганбатыг ажилд томилох тухайБ/072021-01-28Татаж үзэх
8Д.Нарандоржийг ажилд түр томилох тухайБ/082021-01-28Татаж үзэх
9Д.Бумцэндийг ажилд томилох тухайБ/092021-02-01Татаж үзэх
10Ш.Батжаргалыг ажилд томилох тухайБ/102021-02-01Татаж үзэх
11Б.Батсүхийг ажилд түр томилох тухайБ/112021-02-04Татаж үзэх
12Б.Хатанзоригийг ажилд томилох тухайБ/122021-02-04Татаж үзэх
13Т.Заяаг чөлөөлөх тухайБ/132021-02-08Татаж үзэх
14Л.Цэдэн-Ишийг ажилд томилох тухайБ/142021-02-08Татаж үзэх
15Б.Батсүхийг ажилд түр томилох тухайБ/152021-02-24Татаж үзэх
16Д.Отгонтуяаг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/162021-05-06Татаж үзэх
17Г.Өөдэйг шилжүүлэн томилох тухайБ/172021-06-02Татаж үзэх
18Д.Отгонтуяаг ажилд томилох тухайБ/182021-06-15Татаж үзэх
19М.Пүрэвхүүг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/192021-07-08Татаж үзэх
20Б.Алтангэрэлийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/202021-07-08Татаж үзэх
21Б.Баасандоржид сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайБ/212021-07-09Татаж үзэх
22Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайБ/222021-07-09Татаж үзэх
23Э.Уртнасанд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайБ/232021-07-09Татаж үзэх
24Я.Өмирханд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайБ/242021-07-09Татаж үзэх
25М.Пүрэвхүүг ажилд томилох тухайБ/252021-08-16Татаж үзэх
26Б.Алтангэрэлийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/262021-08-17Татаж үзэх
27Захирамж хүчингүй болгох тухайБ/272021-08-25Татаж үзэх
28Д.Оюунбулгааг ажилд түр томилох тухайБ/282021-09-01Татаж үзэх
29Н.Эрдэнэтуулыг ажилд томилох тухайБ/292021-09-13Татаж үзэх
30Ц.Даваахүүг албан тушаалд томилох тухайБ/302021-10-04Татаж үзэх
31Ц.Ганданповронг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/312021-10-08Татаж үзэх
32Н.Гэрэлмааг албан тушаалд түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/322021-10-08Татаж үзэх
33Д.Оюунбулгааг даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээс чөлөөлөх тухайБ/332021-10-25Татаж үзэх
34Б.Түмэнбаярыг даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/342021-10-25Татаж үзэх
35Мөнгөн урамшуулал олгох тухайБ/352021-10-26Татаж үзэх
36Б.Батсүхийг ажилд түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/362021-11-03Татаж үзэх
37Ч.Түмэндэмбэрэлийг ажилд томилох тухайБ/372021-12-21Татаж үзэх
38Г.Өөдэйг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/382021-12-23Татаж үзэх
39Г.Өөдэйг ажилд томилох тухайБ/392021-12-23Татаж үзэх