no image
Санал асуулга
err
Ховд аймагийн төвийн гэрлэн дохионы замын ажил үнэлгээ 1-5 хооронд
2023-09-11
Нийт санал өгсөн: 5
err
Суралцахуйг дэмжих мэргэжлийн байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл
2023-09-20
Нийт санал өгсөн: 1
err
ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЛБАРЫН ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ 2 ДАХЬ ҮЕ ШАТНЫ ТӨСӨЛ
2023-09-11
Нийт санал өгсөн: 3
err
hello world
2023-11-07
Нийт санал өгсөн: 1
err
Нисэхрүү шинээр 30 айлын оронсууц барих төсөл
2023-11-07
Нийт санал өгсөн: 3
err
Нисэхрүү шинээр 30 айлын оронсууц барих төсөл
2023-09-20
Нийт санал өгсөн: 1
err
“Ногоон бүс” -ийн хүрээнд суурилуулах камержуулалтын ажилд иргэдээс авах санал асуулга
2024-01-04
Нийт санал өгсөн: 118